Články z farního zpravodaje Rožeň

01.04.2018 09:28

Poděkování

Vzpomínám na krásné dny v Římě, kde měl o. Jacek s sebou i maminku. Jednou jsem ji na...

Celý článek

—————

01.04.2018 09:25

Informace z FER

Milí přátelé, V minulém čísle Rožně jsme vás informovali o Rozpočtu farnosti na rok 2018....

Celý článek

—————

18.02.2018 10:20

Naše farnost v roce 2017

bylo uděleno 34 křtů (16 chlapců, 18 děvčat) první sv. přijímání přijalo 15 dětí svátost...

Celý článek

—————

18.02.2018 10:18

Farní den aneb Festival Full Of Life

Minulý rok proběhla 3. června v naší farnosti akce s názvem Festival Full of life. Nebylo to o tom,...

Celý článek

—————

18.02.2018 10:18

Farní charita

Vážení přátelé a spolupracovníci adopce na...

Celý článek

—————

18.02.2018 10:17

Poděkování za Farní ples

V následujících řádcích bych se rád krátce ohlédnul za letošním Farním plesem. Přiznávám, že...

Celý článek

—————

18.02.2018 10:17

Vstupy do škol

Jedním z projektů probíhajících v naší farnosti jsou „Vstupy do škol.“ Jedná se o výukové programy...

Celý článek

—————

18.02.2018 10:16

Poslem dobra může být každý z nás!

K sepsání tohoto článku mne vedlo kázání otce Jindřicha, které měl den po druhém kole...

Celý článek

—————

18.02.2018 10:13

Informace z FER

Milí přátelé, úvodem bych chtěl poděkovat za všechny ohlasy, které vzbudily naše předchozí články....

Celý článek

—————

18.02.2018 10:11

Popletená poutní místa aneb jak dnes žije otec Jacek

Nyní už nevím, jak se to vlastně stalo, ale když náš otec Jacek odcházel, nějak jsem si tehdy...

Celý článek

—————

18.02.2018 10:10

O meditaci

Tento příběh pochází ze súfijské tradice, tedy z mystiky islámu: Začíná jemným deštíkem, padajícím...

Celý článek

—————

27.12.2017 07:40

Informace z farní ekonomické rady

Milí přátelé, když jsem po minulém zasedání farní ekonomické rady připravoval zápis, bylo mi...

Celý článek

—————

27.12.2017 07:39

Sociální a evangelizační rozměr církve

Církev je společenství lidí sjednocené kolem Ježíše Krista. Scházíme se kolem Něj při...

Celý článek

—————

27.12.2017 07:36

2. národní pouť do Fatimy (pokračování z minulého čísla)

Termín České národní pouti byl zvolen na zářijové výročí sta let od 5. zjevení, resp. vlastní český...

Celý článek

—————

03.12.2017 10:34

2. národní pouť do Fatimy u příležitosti 100 let od zjevení Panny Marie s účastí 3 poutníků z naší farnosti

Ve dnech 12.-13. září se v portugalské Fatimě konala u příležitosti jubilejního roku stého...

Celý článek

—————

03.12.2017 10:29

Informace z farní ekonomické rady

Milí přátelé, Myslíme, že už jste si všichni tak nějak zvykli na to že, pravidelnou součástí Rožně...

Celý článek

—————

03.12.2017 10:19

Ohlasy čtenářů

Vážená redakce! Podle katolického katechismu hřeší, někdy i těžce (podle závažnosti případu), ten,...

Celý článek

—————

03.12.2017 10:18

Potřebujeme se!

Velmi často po mši slyšíme apel našeho pana faráře ke službě ve Farním klubu. Víceméně se...

Celý článek

—————

03.12.2017 10:18

Dávat, stále jen dávat

- to je můj život. To je napsáno na jedné studni v poušti. Otcovství (a mateřství) to zná...

Celý článek

—————

03.12.2017 10:17

Pozvání

Myslíme si, že žijeme v pohnuté době. Kam až různé věci půjdou? Kde je zdravý rozum, kde je...

Celý článek

—————


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist

Redakce Rožně

rozen@napismi.cz

Aktuální číslo: 2 /2018

Uzávěrka příštího čísla:

15. 6. 2018