Články z farního zpravodaje Rožeň

25.06.2018 07:14

Radujte se a jásejte

Nová apoštolská exhortace papeže Františka je radikálním voláním ke svatosti v dnešním světě....

Celý článek

—————

25.06.2018 07:13

Díky, Pane

Byl jsem vysvěcen na kněze 26. 6. 1988, tedy před 30 lety, v brněnské katedrále. Chtěl bych...

Celý článek

—————

25.06.2018 07:12

Naše pomoc ve vesničce Mpanga

Chtěl bych vám alespoň trochu přiblížit, jak jsou využity páteční sbírky, kterými pomáháme...

Celý článek

—————

25.06.2018 07:10

Vzpomínáme...

Nedožité devadesáté výročí narození P. Křišťana Zdeňka Němečka si zdejší farní pamětníci připomněli...

Celý článek

—————

25.06.2018 07:09

Cesta na Babu

Už nějaký rok chodím na Alfa kurzy v naší farnosti, kde pomáhám ve skupince. Jedním...

Celý článek

—————

25.06.2018 07:08

Zajít dál, než chodím obvykle

Mojžíš pásl stáda svého tchána a jednoho rána zašel dál než obvykle – kniha Exodus praví, že zašel...

Celý článek

—————

25.06.2018 07:08

Něco o adoraci

Před několika měsíci jsem se přistěhoval do Řečkovic. Se zájmem jsem si prostudoval webové stránky...

Celý článek

—————

25.06.2018 07:07

Informace z FER

Informace z FER Milí přátelé, od posledního článku v Rožni jsme obdrželi několik zajímavých dotazů....

Celý článek

—————

01.04.2018 09:28

Poděkování

Vzpomínám na krásné dny v Římě, kde měl o. Jacek s sebou i maminku. Jednou jsem ji na...

Celý článek

—————

01.04.2018 09:25

Informace z FER

Milí přátelé, V minulém čísle Rožně jsme vás informovali o Rozpočtu farnosti na rok 2018....

Celý článek

—————

18.02.2018 10:20

Naše farnost v roce 2017

bylo uděleno 34 křtů (16 chlapců, 18 děvčat) první sv. přijímání přijalo 15 dětí svátost...

Celý článek

—————

18.02.2018 10:18

Farní den aneb Festival Full Of Life

Minulý rok proběhla 3. června v naší farnosti akce s názvem Festival Full of life. Nebylo to o tom,...

Celý článek

—————

18.02.2018 10:18

Farní charita

Vážení přátelé a spolupracovníci adopce na...

Celý článek

—————

18.02.2018 10:17

Poděkování za Farní ples

V následujících řádcích bych se rád krátce ohlédnul za letošním Farním plesem. Přiznávám, že...

Celý článek

—————

18.02.2018 10:17

Vstupy do škol

Jedním z projektů probíhajících v naší farnosti jsou „Vstupy do škol.“ Jedná se o výukové programy...

Celý článek

—————

18.02.2018 10:16

Poslem dobra může být každý z nás!

K sepsání tohoto článku mne vedlo kázání otce Jindřicha, které měl den po druhém kole...

Celý článek

—————

18.02.2018 10:13

Informace z FER

Milí přátelé, úvodem bych chtěl poděkovat za všechny ohlasy, které vzbudily naše předchozí články....

Celý článek

—————

18.02.2018 10:11

Popletená poutní místa aneb jak dnes žije otec Jacek

Nyní už nevím, jak se to vlastně stalo, ale když náš otec Jacek odcházel, nějak jsem si tehdy...

Celý článek

—————

18.02.2018 10:10

O meditaci

Tento příběh pochází ze súfijské tradice, tedy z mystiky islámu: Začíná jemným deštíkem, padajícím...

Celý článek

—————

27.12.2017 07:40

Informace z farní ekonomické rady

Milí přátelé, když jsem po minulém zasedání farní ekonomické rady připravoval zápis, bylo mi...

Celý článek

—————


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist

Redakce Rožně

rozen@napismi.cz

Aktuální číslo: 3 /2018

Uzávěrka příštího čísla:

21. 9. 2018