Farnost tvoří společenství lidí v čele s jejím duchovním správcem.

Do naší farnosti patří tyto městské části:

  • Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
  • Brno-Ivanovice
  • Brno-Jehnice
  • Brno-Medlánky
  • Brno-Ořešín

 Srdcem farnosti je farní kostel svatého Vavřince na Palackého náměstí v Řečkovicích


Důležité kontakty

Farní úřad:   Prumperk 3

                       Brno - Řečkovice, 621 00

Farář:            P. Jan Kotík

                       j.kotik@h otmail.com

                       tel.: 777 975 888

Farní vikář:  P. Jindřich Kotvrda

                      tel.: 737 482 636

Kdy je možné s panem farářem mluvit?

Po každé mši svaté v sakristii kostela. Kromě toho si lze telefonicky domluvit termín schůzky na faře nebo návštěvu doma (to se týká především nemocných).

 

Bankovní spojení:

Česká Spořitelna, číslo účtu: 5187984339 /0800

Do zprávy pro příjemce prosím napište: Dar farnosti od _______(jméno osoby nebo firmy)

 

Redakce farního zpravodaje Rožeň: rozen@nap ismi.cz