20.04.2014 10:42

Naše Alfa

Jak někteří z Vás už asi víte, od 6. března 2014 se koná v herně každý týden evangelizační kurz Alfa. Jsme právě v polovině, a tak se mi zdá vhodné alespoň krátce zrekapitulovat dosavadní průběh setkávání a také poděkovat všem farníkům, kteří se k tomuto časově náročnému úkolu zavázali. Jarní kurz je v mnohém jiný, než byl ten podzimní, řekněme cvičný. Začátky tohoto běhu určeného široké veřejnosti byly skromné, ale teď můžeme s radostí napočítat pokaždé okolo dvaceti účastníků, kteří přijímají pozvání ke společnému sdílení se nejen u stolu, ale zejména při přednáškách na rozličná, s vírou související, témata a při debatách nad danými tématy ve skupinkách.

Doufám, že to nebude znít příliš oficiálně a nadsazeně, ale troufám si tvrdit, že vzhledem k velmi různorodému složení účastníků se řečkovické Alfě tak nějak přirozeně daří naplňovat požadavek sv. otce Benedikta XVI. i biskupské synody z podzimu roku 2012 – tj. výzvu k tzv. nové evangelizaci, která překračuje dosud přetrvávající představu evangelizace pouze nevěřících, příp. hledajících, a míří i mezi tzv. více či méně praktikující křesťany, u nichž má probudit touhu „zajet na hlubinu“.

Je opravdu velmi radostné a povzbuzující pozorovat, jaká příjemná atmosféra vládne při společně strávených večerech, jak se rozvíjejí s pomocí Ducha Svatého vztahy mezi lidmi navzájem a mezi lidmi a naším nebeským Otcem.

Za to, že se přičinili, a tak Pán Bůh může pomoci ke zdaru celé akce, je třeba poděkovat zejména: našemu panu faráři otci Janovi, dalším přednášejícím - otci Janu Pacnerovi, otci Jiřímu Bůžkovi, panu děkanovi, otci Václavu Sloukovi i všem přednášejícím v druhé části kurzů. Dále všem farníkům, kteří se ujali nelehké, a řekla bych často i poněkud dobrodružné, role moderátorů skupinek – manželům Vítovým, Cahovým, Smejkalovým, Varausovým a Anitě Vansové.

Díky i těm, kteří vytvářejí zázemí celé akce – Míle Bořecké, Janě Prchalové, Jindřichu Lédlovi, Evě Gregorové, Margaritě Hvižďové, Janě Škvařilové, Alici Šikulové, Zbyňku Matalovi a ochotné pomocnici - „cukrářce“ Míše Robičkové, kterou v druhé půli kurzů vystřídá stejně milá a ochotná Maruška Dobešová. A v neposlední řadě je třeba připomenout i bezvadně vybrané písničky s kytarou, kterými celou milou atmosféru vždy krásně podpoří a dotvoří Petra Mendlová a Monika Nováková.

Pokud se Vám zdá, že pomocníků je dostatek, vězte, že v květnové a červnové části se už nebudou moci všichni zmínění pravidelně zapojit (jedná se totiž o lid dosti vytížený pracovními i rodinnými povinnostmi), a tudíž, že každá další ochotná duše (a zejména ruka J) je srdečně a s nadšením do party vítána.

Bohu i Vám díky.

JL

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist