28.09.2013 18:30

Farní tábor Uhřínov 2013

Chceme vám přiblížit naše zážitky z tábora. Měli jsme sraz na vlakovém nádraží v Řečkovicích, odkud byl odjezd vlakem do Křižanova. Dále jsme přestupovali na navazující spoj do Velkého Meziříčí. Na nádraží nás uvítal Mojžíš a pokračovali jsme po asi 7 km dlouhé cestě do tábora.

V lese si každý musel najít svůj cestovní pas, kde bylo jeho jméno a zařazení do určitého kmene (Isachar, Ašer, Neftalí a Ruben), aby ho vojáci pustili do Egypta. Každý si nalezl svoje zavazadlo a vybral si stan. Svolali nás na večeři a nastala zábavná seznamovací hra. Večer jsme se sešli v tee-pee a zazpívali jsme pár písní.

Ráno po zaznění budíčku jsme se oblékli do plavek (bez ohledu na to, kolik bylo stupňů) a běželi jsme s otcem Janem a Pavlem na rozcvičku k louce. Cvičili jsme a protahovali se. Každý kmen s jeho náčelníkem či náčelnicí hledal rozstříhané papírky, které udávaly heslo dne. Poté jsme běželi do tůňky, do které se každý musel ponořit až po ramena. Každý kmen si našel svůj stůl, u kterého jedl.

Byla příprava na nástup, který se konal na náměstíčku u kříže. Otec Jan nám přečetl následující služby: modlitební a kuchyňská služba, vlajkonoši a noční hlídka.

Následoval první blok programu, což byly různé hry. Šli jsme na svačinu, kterou připravily kuchařky. Konal se druhý blok programu, po kterém byl oběd. Měli jsme polední klid, kromě služby v kuchyni, což byl obvykle jeden kmen. V poledním klidu si každý dělal, co chtěl: odpočíval, hrál přehazovanou, vyřezával ze dřeva atd. Po skončení volna se uskutečnil třetí blok programu. Opět byla vynikající svačina a čtvrtý blok programu. Všichni se přichystali na mši svatou, při které četl čtení někdo z nás. Připravila se večeře a po ní byl nástup. Vlajkonoši stáhli vlajku tábora ze stožáru. Sešli jsme se v tee-pee a každý kmen získal razítko do svého pasu + diplom za určitou disciplínu. Společně jsme se rozloučili a šli jsme si udělat osobní hygienu. Každý ulehl do spacáku a spal až do rána, ale noční hlídka byla vzbuzena, aby hlídala tábor v časových intervalech.

Během pobytu jsme byli podrobeni otrockým pracím jako izraelský lid, prožili egyptské rány, návštěvy u faraona, viděli, jak Mojžíš mluví s Hospodinem přes hořící keř, přešli Rudé moře, vystoupili na horu Sinaj, kde nám Otec Jan ukázal Desatero Božích přikázání, jedli manu a křepelky, které jim Bůh seslal, došli do země zaslíbené, mlékem a medem oplývající a jedli ze stolu Božího.

Z vlastního názoru si myslíme, že se dětem tábor líbil, byly spokojeny s programem, který jim vedoucí přichystali, s jídlem, se svojí skupinkou a vedoucím.

Proto bychom chtěly poděkovat všem, kdo se na organizaci podíleli: Otci Janovi za organizování, Janě Rejmanové za zdravotnickou péči, Pavlu Rejmanovi za ochotu a přístup k dětem, Markétě Šmerdové a Míle Bořecké za výbornou stravu, Zuzce Bořecké za chápavou vedoucí, Janičce a Ondrovi za legrační chápání dětí a Aničce s Gabčou za výborné praktikantky.

Jestli vás z našeho popisu tábora něco zaujalo, tak neváhejte a zkuste se přihlásit na příští rok. Budeme se na vás těšit!!!

Marťa Prchalová & Hanča Přehnalová

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist