17.02.2013 10:02

Bilance farnosti za rok 2012

Svátosti, pohřby

  • bylo uděleno 40 křtů (15 chlapců, 25 děvčat)
  • první sv. přijímání přijalo 26 dětí
  • svátost manželství uzavřelo 7 párů
  • církevních pohřbů bylo 20

 

Farní charita

Přehled hospodaření FCH za rok 2012

Hotovost k 1.1.2012                   12 852 Kč

 

Příjmy:

Likvidace lepry                               3 680 Kč

Postní almužna                               3 096 Kč

Do pokladničky FCH                     11 792 Kč

 

Výdaje:

Likvidace lepry                               3 702 Kč

Příze na obvazy                              3 507 Kč

Domov sv. Markéty                           300 Kč

Postní almužna                               3 096 Kč

Adopce na dálku                            6 033 Kč

 

Hotovost k 1.1.2013                    18 289 Kč

(z toho 3 575,- Kč na adopci)

 

Všem dárcům za příspěvky na charitu srdečně děkujeme!

Likvidace lepry

Vánoční sbírka na projekt „LL“ se opravdu povedla. Díky vaší velkorysé štědrosti se vybralo rekordních 12 299 Kč. Všem dárcům patří vřelý dík.

Peníze byly odeslány na konto „LL-Likvidace lepry-TB“ /Společenství pomocníků misijních leprosárií.

 

Pletení obvazů

Obvazy jsme pletli několik let, ale před nedávnem jsme museli k velkému smutku ochotných a pilných pletařek tuto činnost ukončit. Nyní se naskýtá možnost nová. Nebude to však tentokrát jenom o pletení, ale i o financování přepravy do místa určení…

Kdo by se chtěl do pletení zapojit, vhoďte prosím lístek do konce února se svým jménem a kontaktními údaji do schránky farní charity. Tím získáme orientační představu o našich možnostech. O následné schůzce budete informováni v ohláškách a na vývěsce FCH.

za FCH Marta Ocetková

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist