23.06.2012 18:31

80. výročí posvěcení orelského praporu

Při letošní poutní mši sv., kterou budeme slavit v neděli 12. srpna, si zdejší orelská jednota připomene 80. výročí posvěcení svého spolkového praporu, k němuž došlo o svatovavřinecké pouti 7. srpna 1932.

Orel – jednota Brno – Řečkovice byl založen v roce 1925. Jeho hlavní náplní bylo sportovní a kulturní vyžití místních obyvatel převážně křesťanského zaměření. Prvním starostou se stal Vavřinec Pokora. Jeho funkci později převzal František Mayer, který se svoji rodinou patřil k zakládajícím členům řečkovického Orla, stejně jako Antonín Pernica z Jehnic, Božena Kachlíková, rodina Střížova, a v neposlední řadě i P. Vladimír Boks, pozdější kanovník, řečkovický rodák. V poválečném období byl starostou Orla, až do nedobrovolného ukončení činnosti koncem padesátých let minulého století, dr. ing. Ludvík Olšanský.

Jednota neměla ve svých počátcích hřiště ani spolkovou místnost.  Cvičívalo se v katastru na Loučkách za někdejší školou na Hapalově ulici, na hřišti na Západi a u Vránova mlýna. Divadla, hudební akademie a besídky se nacvičovaly v rodinách orelských činnovníků, nejčastěji u Střížů na Vážného ulici. K provozování hojně navštěvovaných kulturních akcí se pronajímal sál hostince Aloise Pokory, později známý jako restaurace U rybníka.

Několik let po svém založení si řečkovický Orel pořídil krásný, do dnešních dnů dochovaný, spolkový prapor. O jeho zachování se zasloužila rodina Mayerova a Malých a sestra Boženka Kachlíková, která se také po mnoho let starala o květinovou výzdobu kostela. Ta prapor ještě před svou smrtí předala zdejšímu duchovnímu otci, který jej nechal po citlivém složení zarámovat a zavěsit v boční kapli kostela. Jen málokdo z návštěvníků kostela věděl, že obraz sv. Václava je součástí orelského praporu. K jeho odhalení došlo až při nedávných opravách kostela, kdy byl prapor z rámu vyňat a mohl se tak v plné kráse rozvinout při žehnání nově vybudovaného orelského hřiště za gymnáziem v roce 2005.

Původní orelské hřiště, tzv. Orlák, bylo obětavostí místních členů Orla vybudováno svépomocí již v r. 1934. V té době měla orelská jednota v Řečkovicích 156 členů. Uvažovalo se také o stavbě katolického domu, v jehož sousedství se plánovala výstavba nového, prostornějšího, kostela. Z důvodů válečných a posléze kvůli nešťastnému politickému vývoji po roce 1948 k realizaci již nedošlo.

K obnovení činnosti Orla v Řečkovicích došlo až v r. 1997 zásluhou manželů Marie a Josefa Bořeckých, kterým se také podařilo za pomoci JUDr. Františka Škarohlída získat zpět i původní orelské hřiště.

Prvním starostou nově založeného Orla se stal Josef Bořecký starší. Po jeho předčasné smrti byl starostou zvolen Jiří Prchal ml. (1997-2003). Od roku 2003 je starostou Josef Bořecký ml.

V současnosti má Orel – jednota Brno-Řečkovice 295 členů.

Od roku 2007 je součástí orelského areálu i vytoužená budova orlovny.

Ludmila Ulrichová

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist