27.11.2011 09:40

1. moravská Compostela

V letošním roce jsme se přihlásili na putování po dvou moravských poutních cestách navazujících na sebe, ze Svatého Kopečku přes Svatý Hostýn na Velehrad v průběhu 5 dnů s pěším překonáním 115 km. Ve středověku existovala Via Romea Slavorum, Cesta slovanských římských poutníků. Znakem je dvojitý kříž – cyrilometodějský. Putování dostalo název podle své větší španělské sestry Moravská Compostela. Putovali jsme všichni společně za křížem, společně se modlili, zpívali. Rovněž jsme, každý jednotlivě, obdrželi na krk kříž, kterým jsme byli uvítáni mezi poutníky.

Ze Svatého Kopečka nás vycházelo 72 poutníků. Podle vzoru svatojakubské cesty jsme obdrželi credencial, do kterého jsme také získávali razítka z míst, kterými jsme procházeli. Trasa byla vyznačena plastovými značkami s logem. Zastavovali jsme se vždy u jednotlivých panelů, zpívali předem vybrané písně, vždy jednu lidovou a jednu náboženskou. Farníci jednotlivých míst, kudy jsme procházeli, se o nás starali, nabídli pohoštění a někde i balíčky na cestu. Ubytování bylo již dopředu zajištěno. Na této pouti jsem se potkala se 3 poutníky z loňské pouti do Santiaga de Compostela a svorně jsme se shodli, že Moravská Compostela je po fyzické stránce oproti galicijské pouti náročnější.

Pro ty, kteří litují, že letošní pouť propásli, mám dobrou zprávu: Tato pouť se půjde i v příštím roce 2012, tentokrát v opačném směru Velehrad – Sv. Hostýn – Sv. Kopeček.

A na závěr malé povzbuzení: Kdo projde celou trasu Moravské Compostely, nemusí mít obavu, že by neušel svatojakubskou cestu. Pro mne osobně bylo nejobtížnější to rozhodnutí vydat se na cestu, ale po celou dobu pouti jsem se setkala s Boží pomocí.

R.T.

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist