* * * * * * * * *

O kurzu Alfa

„Kurz Alfa“ je v naší farnosti už dobře známý termín. Jak tyto kurzy vlastně vznikly?

Původně byly organizovány již na konci sedmdesátých let 20. století ve sboru anglikánské církve Holy Trinity Brompton v Londýně jako vzdělávací kurz pro nově obrácené křesťany. V roce 1990 se jich ujal anglikánský vikář Nicky Gumbel, který zjistil, že se kurzu účastní i lidé, kteří nejsou křesťany, víru teprve hledají, ale mají mnoho otázek, na něž hledají odpovědi. Uvědomil si obrovský potenciál, který takovýto program má. Pokusil se tedy obsah kurzů upravit tak, aby témata odpovídala požadavkům hledajících, provedl některé organizační změny, a dal kurzům Alfa současnou podobu (společná večeře, přednáška a diskuze ve skupinách).

Kurzy Alfa začali organizovat křesťané v dalších farnostech a církvích. Do současnosti jich proběhlo kolem 60 000 ve 176 zemích světa.

Autor kurzů Nicky Gumbel dodává: „Všechno je založeno na přátelství. Neklepeme lidem na dveře, neděláme masívní reklamu, ale vše je založeno na tom, že přátelé přivádějí své přátele.“

otec Jan

 

Informace u:

Míly Bořecké na tel.: 737 160 327 nebo na emailu:  vecere.vavrinec@email.cz

 

Další podrobnosti zde: https://brno.alfakurzy.cz/

 


Kurz Alfa – co to je?

Kurz Alfa je deset setkání, na kterých se účastníkům nabízí příležitost k prozkoumání smyslu života.  Během kurzu se účastníci přístupnou formou seznámí s jádrem křesťanské víry a můžou si odpovědět na důležité životní otázky. Kurz tvoří jedenáct večerů a jeden společný víkend. 

Každý večer obsahuje:

Večeři – každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se seznámit. Na večeři jste zváni.

Promluvu - na klíčová témata, související s křesťanskou vírou.  

Diskusi ve skupinkách- Po promluvě následuje diskuze v menších skupinkách, kde můžete naslouchat, diskutovat a objevovat. Zeptat se můžete na cokoliv, žádná otázka není ani nemístná ani nevhodná.

Neváhejte a přijďte prožít kurz Alfa v naší farnosti, těšíme se na Vás!

Témata jednotlivých přednášek jsou tato:

Kdo je to Ježíš?

Proč Ježíš zemřel?

Jak získat víru?

Proč a jak číst Bibli?

Proč a jak se modlit?

Jak nás Bůh vede?

Jak odolat zlému?

Jak mluvit s druhými o víře?

Společný víkend, témata o Duchu svatém

Uzdravuje Bůh i dnes?

A co církev?

Závěrečná slavnostní večeře

 

Další podrobnosti zde: https://brno.alfakurzy.cz/

*****************

Svědectví Růžky Poborské z www.kurzyalfa.cz

…tak jsem šla i podruhé

Věděla jsem, že někdo nebo něco nahoře je, a občas jsem i vyslala prosbu o pomoc, většinou když mi opravdu ,,teklo do bot". Jinak jsem měla za to, že křesťané se scházejí pouze v kostele a jsou vážní a zachmuření. Že byl Ježíš ukřižován, mi bylo známo, ale proč a pro koho, to ne. Můj život před obrácením nebyl úplný, takový prázdný, ale to vidím až teď. Stále jsem měla pocit, jako by mi něco chybělo a nebyla jsem celá. Neustále jsem něco hledala a snažila se prázdno v srdci vyplnit všelijakými aktivitami a někdy i alkoholem. Ale nějak se mi prázdnotu nedařilo zaplnit, a ten pocit byl stále silnější.

O kurzu Alfa jsem se dověděla úplně náhodou. Mám pětiletého syna Františka, který je téměř nevidomý a má lehčí formu DMO. Mezi jinými návštěvami doktorů a odborníků pro Fandu jsme narazili na úžasnou osobu, která nás provází dodnes. Dokonce se z nás staly přítelkyně – je to Fandova fyzioterapeutka. Při jedné naší návštěvě se zmínila, že začínají kurzy Alfa a jestli bych nechtěla jít. Vůbec jsem nevěděla, co si o tom mám myslet, ale už několikrát předtím jsme spolu narazili na téma křesťanství a já cítila, že je to možná právě ten kousek, který ve mě chybí. Také mě zaujalo jméno pastora, který vedl kurzy. Také se jmenuje Poborský, a to rozhodlo.

Neměla jsem tušení, co mě tam čeká. Ze začátku byly obavy a myšlenky: ,Co jsi to zase udělala? Kam se to cpeš, něco ti napovídají do hlavy a budeš všem pro smích.‘ Ale nakonec jsem si řekla, že už jen kvůli tomu stejnému příjmení s pastorem Milošem Poborským to zkusím. Vždyť můžu jít jen jednou, a když se mi to nebude líbit, tak už nepůjdu. K mému velikému překvapení se nekonala žádná pochmurná schůzka pouze s modlením. Bylo to příjemné setkání, atmosféra kamarádská a hlavně na mě nikdo nekoukal, jako na neznaBoha. Dostala jsem odpověď na všechny mé otázky. Pocity z prvního setkání byly dobré. Tak jsem šla i podruhé a opět jsem se dověděla více informací, které mě zajímaly a potřebovala jsem na ně znát odpověď. Třetí setkání bylo podobné. Zvědavé otázky a zajímavé odpovědi. A tak to pokračovalo i dále. Navíc jsem poznala další lidi a osudy.

Někomu to možná bude znít divně, ale já se na setkání těšila. Bylo tam vždy veselo a začaly se mi líbit i písničky, které se tam zpívaly. Dnes už vím, že jsou to chvály. Alfu jsem nakonec celou absolvovala a jsem ráda, že jsem se k tomu rozhodla. Mluvit s ostatními o Ježíši a o křesťanství bylo pro mě vždy potěšením. Důležité pro mne také bylo, že se mi nikdo nesmál, naopak jsem dostala vždy povzbuzení, a to mě hnalo dál, k dalším a dalším otázkám.

Také jsem poprosila o křest, protože jsem cítila, že to bude poslední kousek chybějící mozaiky. Byl to úžasný pocit.Vydala jsem se Ježíši a on mě přijal. Dnes si nedovedu představit, že by to bylo jinak. Dnes a denně je pro mne Ježíš velkou oporou. Dává mi mnoho. Sílu, trpělivost, naučil mne pokoře. Každý den k němu promlouvám a děkuji mu za to, že se mi dal poznat a pomohl mne posunout v životě dál. Že mi poslal do cesty ty správné lidi a přihrál situace, které pro mne byly nejlepší. Můj život je jiný – nemyslím jen na sebe, ale snažím se pomáhat druhým. Ježíš mi denně dává jistotu a lásku.

Růžka Poborská


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist