Život v naší farnosti

24. 1. Ekumenická bohoslužba

v 18.00 v kostele církve husitské

2. 2.  Uvedení Páně do chrámu

mše sv. v 7.00

6. 3.  Popeleční středa

mše sv. v 7.00 a v 18.00, udílení popelce

* * *

Mše svaté za nemocné

- 14. ledna, 11. února, 8. března

Mše svaté za zemřelé

- 26. ledna, 23. února

Mše svaté na úmysly dárců

- 5. ledna, 4. února

 

Večery chval – každou 1. sobotu v měsíci ve 20.00 (5. 1., 2. 2. a 2. 3. 2019).

Adorace se zpěvy z Taizé – každou 3. sobotu v měsíci ve 20.00 (19. 1. a 16. 2. 2019).

Adorace za novou evangelizaci – každou neděli v 18.30.

Páteční adorace – půl hodiny přede mší svatou, na 1. pátek od 17.00.

Setkání seniorů – vždy ve čtvrtek, po mši svaté, 17. 1. a 21. 2. 2019.

Snídaně na faře – vždy ve čtvrtek, po mši svaté, 10. 1. a 14. 2. 2019.

* * *

XIX. farní ples

Srdečně zveme na 19. farní ples, který se bude konat v sobotu 26. ledna od 20 hodin v řečkovické sokolovně na Vážného ulici.

Farní karneval 2019

Již 9. farní karneval pro děti, rodiče i prarodiče se bude konat v neděli 3. března v orelském areálu v Řečkovicích.

------------------------------------------

V naší farnosti probíhá

Mše svaté pro děti
Každou středu v 18 hodin a v neděli v 10 hodin s katechezí. (O prázdninách se nekoná)
 
Výuka náboženství 
Ve  školním  roce  2018/2019  se náboženství  opět  vyučuje  na  faře.  Rozvrh je vyvěšen  na  nástěnce  a  na  farním webu.
 

-------------------------------------------------

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist