Život v naší farnosti

24. 5. Noc kostelů 2019

mše sv. v 18 hod.

25. 5. FULL OF LIFE – festival, farní den

kostel a obecní areál od 14 hodin

30. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně

mše sv. v 7.00 a v 18.00 hod.

  2. 6.  První svaté přijímání dětí

při mši svaté v 10.00 hod.

  8. 6. Vigilie Seslání Ducha svatého

mše sv. ve 20 hod.

  9. 6.  Slavnost Seslání Ducha svatého

16. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice

23. 6. Slavnost Těla a Krve Páně

24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

mše sv. v 18.00 hod.

28. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

mše sv. v 18.00 hod.

29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla

mše sv. v 18.00 hod.

* * * * *

Mše svaté za nemocné

28. dubna (8:30), 8. května, 22. června.

Mše svaté za zemřelé

27. dubna, 26. května, 29. června.

Mše svaté na úmysly dárců

17. dubna, 22. května, 12. června.

Misijní štrúdlování

V neděli 28. 4. se bude po všech mších svatých konat před kostelem misijní štrúdlování. Výtěžek půjde na Renčinu misijní dobrovolnou službu v Ekvádoru (viz článek o SADBA).

Prosíme všechny ochotné „štrúdlaře“ o napečení štrúdlů a buchet.

 

Májové pobožnosti

- první májová bude 1. května po mši svaté. Májové budou bývat po večerních mších sv.

Svatodušní novéna

Devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého začne ve čtvrtek 30. 5., vždy po mši svaté. Zakončení bude v pátek 7. 6.

Žehnání motorek

Tradiční žehnání „splašených trubek“ se bude letos konat v neděli 12. května v 15 hodin před kostelem.

První svátost smíření dětí

- v sobotu 1. 6. od 9.00 hod.

Konec školního roku

Poslední mše svatá zaměřená na děti bude ve středu 19. června. Po mši bude na farní zahradě táborák pro děti a rodiny.

 

Farní poutě

  • Jarní pouť naší farnosti se uskuteční ve středu 8. května. Navštívíme poutní místo Neratov v Orlických horách (kostel se skleněnou střechou, pivovar, chráněné dílny atd.).
  • Pouť dětí se bude konat 8.6. Informace budou oznámeny v náboženství.

 

Snídaně na faře

- ve čtvrtek 9. 5. a 13. 6. po mši svaté.

Společenství seniorů

- ve čtvrtek 16. 5. a 20. 6. po mši svaté.

Adorace se zpěvy z Taizé

- v sobotu ve 20 hodin, 27. 4., 18. 5., 15. 6.

Večery chval

- v sobotu ve 20 hodin, 4. 5., 1. 6.

Adorace za novou evangelizaci

- vždy v neděli od 18:30 v kostele.

Setkání maminek  - aktuální termíny: 17.5. a 14.6.

Setkání maminek probíhá na faře vždy v pátek od 9 do 11 hodin. Přijďte i s dětmi, pohlídají je ochotné babičky a dědečkové z farnosti nebo je můžete mít u sebe. Nebojte se, přijďte, moc rády vás uvidíme. Seznámíte se, rozkoukáte se a pak se rozhodnete, jestli je to pro vás. Na viděnou se těší nejen Markéta, ale i Pavlína, Verča, Eva, Silvie, Míša, Alenka, Klára a další a další maminky.

 

Festival Full Of Life

3. ročník farního festivalu se bude konat 25. května 2019.

 

Farní tábor pro děti

Farní tábor pro děti nejen z náboženství proběhne v termínu od 17. do 24. srpna. Tábor je pro děti od ukončené 2. do 7. třídy. 

o. Jan, Jana a Pavel Rejmanovi

------------------------------------------

V naší farnosti probíhá

Mše svaté pro děti
Každou středu v 18 hodin a v neděli v 10 hodin s katechezí. (O prázdninách se nekoná)
 
Výuka náboženství 
Ve  školním  roce  2018/2019  se náboženství  opět  vyučuje  na  faře.  Rozvrh je vyvěšen  na  nástěnce  a  na  farním webu.
 
Sbor věčně mladých
Zkouška je každou středu od 19 hodin na faře. Kontakt: petpivonkova@seznam.cz
 

-------------------------------------------------

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist