Život v naší farnosti

25.11.    Slavnost Ježíše Krista Krále

Udílení svátosti nemocných při mši svaté v 8:30.

  2.12.    První neděle adventní

Při každé mši sv. budou žehnány adventní věnce.

 

* * *

Mše svaté za nemocné

- 22. října, 25. listopadu

Mše svaté za zemřelé

- 27. října, 24. listopadu

Mše svaté na úmysly dárců

- 3. října, 12. listopadu

 

 

Snídaně na faře

- ve čtvrtek 11. 10. a 15. 11. po mši svaté.

Adorace se zpěvy z Taizé

- v sobotu 20. 10. a 24. 11., začátek vždy ve 20.00.

 

Nedělní adorace – každou neděli od 18.30 do 19.30

Páteční adorace – půl hodiny přede mší svatou, na 1. pátek od 17.00

 

* * * * * *

Adventní duchovní obnova

Tradiční duchovní akce se bude konat v termínu 30. 11. – 1. 12. 2018 pod vedením otce Jana Pacnera.

------------------------------------------

V naší farnosti probíhá

Mše svaté pro děti
Každou středu v 18 hodin a v neděli v 10 hodin s katechezí. (O prázdninách se nekoná)
 
Výuka náboženství 
Ve  školním  roce  2018/2019  se náboženství  opět  vyučuje  na  faře.  Rozvrh je vyvěšen  na  nástěnce  a  na  farním webu.
 

-------------------------------------------------

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist