Život v naší farnosti

22. 9. Hody v Medlánkách

mše sv. v 7.15 a 8.30 v kostele a v 10.00 hodová mše v Medlánkách

28. 9. Slavnost sv. Václava

mše sv. v 8 hodin v kostele a v 10 hodin na Ořešíně

* * * * *

Mše svaté za nemocné

17. července, 7. srpna a 16. září

Mše svaté za zemřelé

27. července, 31. srpna a 28. září

Mše svaté na úmysly dárců

13. července, 17. srpna, 11. září

* * * * *

 

V naší farnosti probíhá…

Mše pro děti - ve středu v 18 hodin, v neděli v 10 hodin.

Snídaně na faře

- 12. 9. po mši svaté.

Společenství seniorů

- 19. 9. po mši svaté.

Adorace se zpěvy z Taizé

- 20. 7., 17. 8., 21. 9., vždy ve 20 hodin.

Večery chval

- 6. 7., 3. 8., 7. 9., vždy ve 20 hodin.

Adorace za novou evangelizaci

- vždy v neděli od 18:30 v kostele.

Modlitba za mír ve světě

- každého 13. v měsíci, od 17:30 v kostele.

Večery pro mladé 20+

- každý 2. čtvrtek v měsíci, příště 12. 9.

 

Výuka náboženství

V příštím školním roce 2019/2020 se bude náboženství opět vyučovat na faře. Rozvrh je vyvěšen na nástěnce a na farním webu.

 

Poutě na Vranov

Pouť z Ořešína se letos koná už po 153. a proběhne jako obvykle 30. 8.

Tradiční farní pouť bude v sobotu 5. 10.

 

 

------------------------------------------

V naší farnosti probíhá

Mše svaté pro děti
Každou středu v 18 hodin a v neděli v 10 hodin s katechezí. (O prázdninách se nekoná)
 
Výuka náboženství 
Ve  školním  roce  2018/2019  se náboženství  opět  vyučuje  na  faře.  Rozvrh je vyvěšen  na  nástěnce  a  na  farním webu.
 
Sbor věčně mladých
Zkouška je každou středu od 19 hodin na faře. Kontakt: petpivonkova@seznam.cz
 

-------------------------------------------------

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist