Život v naší farnosti

10. 8. Pouť jáhnů brněnské diecéze

mše sv. v 18 hodin,

po mši agape na faře

12. 8. Poutní slavnost sv. Vavřince

mše sv. v 8.00 v kostele a

v 10.00 v hodovém areálu

15. 8. Nanebevzetí Panny Marie

mše sv. v 18 hodin

26. 8. Bartolomějské hody Ivanovice

mše sv. v 7.15 v kostele a

hodová mše v 10.00 v Ivanovicích

  8. 9.  Svátek Narození P. Marie

mše sv. v 7 hodin

Hodová mše v Jehnicích

v 9 hodin v atriu ZŠ

23. 9. Hody v Medlánkách

mše sv. v 7.15 a 8.30 v kostele a

v 10.00 hodová mše v Medlánkách

28. 9. Slavnost sv. Václava

mše sv. v 8 hodin

 

*  *  *  *  *

Mše svaté za nemocné

11. července, 15. srpna a 15. září

Mše svaté za zemřelé

30. června, 28. července, 25. srpna a 29. září

Mše svaté na úmysly dárců

8. srpna, 19. září

* * *

MŠE SV. O PRÁZDNINÁCH

Neděle            - v 7.15 a v 9.00 (kromě 12. a 26. 8.)

Všední dny     - středa až sobota jako obvykle, v pondělí mše nebudou (až na výjimky)

V některých týdnech může být pořad bohoslužeb pozměněn, sledujte proto vývěsky, ohlášky a internet.

* * *

Snídaně na faře a mše pro děti během prázdnin nebudou. Termíny konání po prázdninách budou zveřejněny v ohláškách.

Večery chval budou 7. 7. a 4. 8.

Adorace se zpěvy z Taizé budou 21.7. a 18.8.

Nedělní adorace – každou neděli od 18.30 do 19.30

Páteční adorace – půl hodiny přede mší svatou, na 1. pátek od 17.00

******************

Výuka náboženství

V příštím školním roce 2018/2019 se bude náboženství opět vyučovat na faře. Rozvrh je vyvěšen na nástěnce a na farním webu. Přihlášky je třeba odevzdat do 30. 6. 2018.

* * * * * *

Loučení s létem – 2. 9. odpoledne bude táborák pro děti, rodiče a všechny farníky na farní zahradě.

Poutě na Vranov

Tradiční pouť z Ořešína se letos koná už po 152. a proběhne jako obvykle 30. 8.

Tradiční farní pouť bude v sobotu 6. 10. 

------------------------------------------

V naší farnosti probíhá

Mše svaté pro děti
Každou středu v 18 hodin a v neděli v 10 hodin s katechezí. (O prázdninách se nekoná)
 
Výuka náboženství 
Ve  školním  roce  2018/2019  se náboženství  opět  vyučuje  na  faře.  Rozvrh je vyvěšen  na  nástěnce  a  na  farním webu.
 

-------------------------------------------------

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist