Život v naší farnosti

19. 5. Vigilie Seslání Ducha svatého

          mše sv. ve 20 hod.

20. 5. Slavnost Seslání Ducha svatého

25. 5. Noc kostelů 2018

mše sv. v 18 hod.

26. 5. Full Of Life – farní den

kostel a obecní areál od 14 hodin

27. 5. Slavnost Nejsvětější Trojice

  3. 6. Slavnost Těla a Krve Páně, První svaté přijímání dětí

při mši svaté v 10.00 hod.

  8. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

           mše sv. v 18.00 hod.

24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele (12. neděle v mezidobí)

29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla

mše sv. v 18.00 hod.

*  *  *  *  *

Mše svaté za nemocné

8. dubna (8:30), 28. května, 16. června.

Mše svaté za zemřelé

28. dubna, 26. května, 30. června.

Mše svaté na úmysly dárců

27. dubna, 10. května, 23. června.

* * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Večery chval – 1. sobotu v měsíci ve 20.00

Adorace se zpěvy z Taizé – 3. sobotu v měsíci ve 20.00

Nedělní adorace – každou neděli od 18.30 do 19.30

Páteční adorace – půl hodiny přede mší svatou, na 1. pátek od 17.00

Snídaně na faře - ve čtvrtek 12.4., 10.5. a 14.6. po mši svaté

******************

Kurzy Alfa na Ořešíně

Další běh kurzu Alfa probíhá na Ořešíně. Bližší informace v kostele.

Májové pobožnosti

- první májová bude v úterý 1. května večer. Další májové budou bývat po večerních mších svatých.

Svatodušní novéna

Devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého začne ve čtvrtek 10. 5., vždy po mši svaté. Zakončení bude v pátek 18. 5.

Žehnání motorek

Pro všechny motorkáře se i letos naskýtá příležitost nechat si svůj stroj požehnat, a to v neděli 13. května ve 14 hodin před kostelem.

Svátost smíření dětí

- v sobotu 2. 6. od 9.00 hod.

Konec školního roku

Poslední mše svatá zaměřená na děti bude ve středu 20. června. Po mši bude na farní zahradě táborák pro děti i rodiče (i prarodiče).

 

Farní poutě

  • Jarní pouť naší farnosti se uskuteční v sobotu 19. května. Navštívíme slovenské poutní místo Turzovka.
  • Pouť dětí se bude konat 9. června. Bližší informace budou oznámeny.

Farní tábor pro děti

Farní tábor pro děti nejen z náboženství proběhne v termínu od 19. do 25. srpna. Tábor je pro děti od ukončené 2. do 7. třídy. Letos opět navštívíme tábořiště s tee-pee v Hodově.

Přihlášky budou od začátku března v zákristii.

Těší se na vás  o. Jan + Jana a Pavel Rejmanovi

------------------------------------------

V naší farnosti probíhá

Mše svaté pro děti
Každou středu v 18 hodin a v neděli v 10 hodin s katechezí. 
 
Výuka náboženství 
Ve  školním  roce  2017/2018  se náboženství  opět  vyučuje  na  faře.  Rozvrh je vyvěšen  na  nástěnce  a  na  farním webu.
 

-------------------------------------------------

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist