Večery pro mladé 20+

Je Ti nad 20 let a chybí Ti spolčo nebo jiné vyžití? Chceš se duchovně rozvíjet ve společenství se stejně mladými lidmi?

Nezáleží na tom, jestli studuješ vysokou školu nebo pracuješ, jestli kráčíš životem ve dvou nebo jsi svobodný. Je jedno, jestli už se řadíš k třicátníkům, nebo Ti nedávno bylo dvacet. Horní věková hranice není omezena.

Hlavním cílem těchto večerů je, aby se mladí z naší farnosti setkávali. Na setkáních společně diskutujeme nad různými tématy, rozjímáme nad úryvkem z Písma, modlíme se a jsme prostě spolu. Setkání se konají jednou za měsíc, vždy 2. čtvrtek v měsíci od 19:00 do 20:30 ve velké klubovně nad farní hernou.

Pokud Tě myšlenka těchto večerů zaujala, přidej se k nám. A pokud máš ve svém okolí někoho, pro koho by tyto večery byly vhodné, neváhej a pozvi ho. Jedinou podmínkou je spodní věková hranice. :)

Příští setkání se bude konat ve čtvrtek 9. května od 19:00. Těšíme se na viděnou!

Renča Schmidtová

 

Květinová výzdoba

Milí farníci,

ráda bych připomněla znovuobnovenou možnost přispívání na květinovou výzdobu kostela, a to do pokladničky, která je každou 1. neděli v měsíci na oltáři sv. Rodiny.

Zdenka Žitková

 

 

Zveme na tábor rodin

Zveme vás na tradiční 15. farní tábor pro rodiny s dětmi na skautském tábořišti v Uhřínově u Velkého Meziříčí ve dnech 10. - 17. 8. 2019. K dispozici jsou stany s podsadou a matracemi, teplý spacák je nutný.  Pitná voda ze studny, vaření společné, kuchyňka v dřevěném srubu, umývání v přírodě, i teplá polní sprcha, WC suché dřevěné. Cena - pouze za stravu. Program volný, přes den hry na louce, v lese a v potoce, večery u ohně s kytarou, noci pod hvězdami. 

Přihlášky co nejdříve (a další informace):

Míla Bořecká, tel. 737 160 327, e-mail: milaborecka@ gmail.com

 

 

Podpora studentů v Mpanze

Paní Bursová podala zprávu o studentovi, kterého podporujeme v Indii v rámci adopce na dálku. Sbírky na tohoto studenta probíhají v rámci příspěvků do pokladničky farní charity vždy poslední neděli v měsíci. Při naší letošní návštěvě Mpangy mě otec Norbert poprosil, jestli bychom nenašli prostředky na podporu dvou chudých studentek v nově vznikající škole sv. Idy v Mpanze. Slíbil jsem mu, že se o to pokusím.

Otec Norbert píše:

„Školné je stanoveno následovně. Platí se ve čtyřech splátkách. Leden 200 000,- TZS, duben 100 000,- TZS, červenec 200 000,- TZS, září 100 000,- TZS. Poplatky za zkoušky jsou 15 000,- TZS, lékařskou péči 30 000,- TZS, pojištění 10 000,- TZS, školní tričko s logem 12 000,- TZS, poplatky za ubytování 120 000,- TZS. Celkem tedy 787 000,- TZS za rok (314 EUR). Studenti také musí přinést rýži a kukuřici pro svůj pobyt za rok. Pokud to (rýži a kukuřici) převedeme na peníze tak je to 1 200 000,- TZS ročně.“ (pozn. red. cca 12000,- Kč)

Kladu sobě i vám otázku, jestli jsme schopni tyto studentky podporovat. Jestli ano, tak to bude pro otce Norberta i pro studentky velice dobrá zpráva a Bohu díky za ni.

o. Jan

 

Pro koho je festival FULL OF LIFE?

Jak již asi víte, tak letos nás čeká 3. ročník festivalu FULL OF LIFE. Termín připadá na sobotu 25. 5., což opět navazuje na páteční Noc kostelů. Pokud bychom si chtěli odpovědět na otázku, která je v názvu článku, pak by odpověď mohla být stručná: „Pro všechny.“ O to jde v prvé řadě – tato nabídka opravdu platí pro všechny!

Cílem této akce umožnit je nejen společné setkání farníků „kolem kostela“, ale také nově přistěhovaným rodinám se seznámit s dalšími rodinami a lidmi ve farnosti (příp. jim nabídnout aktivity v naší farnosti -  setkání maminek, Modlitby matek, Modlitby otců, farní evangelizační buňky, společenství seniorů, výuka náboženství pro děti, spolčo pro mládež, zpívání ve schole nebo pro děti ve stoličce, …). Dále pak také pozvat lidi tzv. „mimo kostel“, pro které to může být příležitost nahlédnout do dění ve farnosti, jak žije zdejší farnost, ale také v co věří křesťané, co jim dává víra v Boha a proč vlastně chodí do kostela. Chtěli bychom, aby zde mohli prožít příjemné odpoledne, kde mohou „něco“ načerpat pro svůj život, něco, co je může obohatit a naplnit, ať už se to děje jakýmkoliv způsobem – hudbou, slovem, divadlem, nabídkou modlitby či rozhovorem s knězem nebo setkáním s lidmi, kteří v Boha věří.

Samozřejmě není snadné udělat program setkání na celé odpoledne, který by byl celý zajímavý pro každého, ale snažili jsme se, aby každá věková kategorie si zde mohla najít to, co je zajímá, co je může oslovit a podle toho si naplánovat kdy a na co chtějí přijít. Rád bych se zde alespoň stručně zmínil, na co se letos můžete těšit: Pro děti jsou zde opět soutěže, tvoření a divadlo. Pro mládež nebo ty, kteří jsou mladí duchem J je zde osobnost zpěváka PAVLA HELANA (známého též coby finalisty z TV pořadu Československo má talent), dále zahraniční DIVINE ATTRACTION, kapela ALIVE nebo večerní program od skupiny BRNO WORSHIP s modlitbou, hudbou, svědectvím i přednáškou. Starší generaci, ale také spoustu rodičů i dětí, jistě potěší písně Marianek. Třebaže se nejedná o běžné hudební uskupení, přesto i na jejich setkáních hraje hudba nemalou roli a jednou za rok se scházejí Marianky na společný víkend, který je zakončen koncertem s vlastními písněmi, který se dotýká srdcí posluchačů. Vzhledem k tomu, že přímo v Řečkovicích jsou dvě skupinky, proto jsme se rozhodli je pozvat i na náš festival FULL OF LIFE. Mnohé jistě potěší, že letošním hostem festivalu bude řeckokatolický kněz a psychiatr JAROSLAV MAX KAŠPARŮ s tématem „Zajeďte na hlubinu“. Rozhodně neméně zajímavé bude téma „Síla odpuštění“ a osobní svědectví PETERA KRAJNIAKA, bývalého manažera, uzdraveného z rakoviny, který uvěřil v Ježíše Krista a již přes deset let slouží jako dobrovolník v nemocnici na Slovensku. V kostele bude přednáška a fotografie JINDŘICHA ŠTREITA, které vznikly ve stacionářích Ruky pro život, téma výstavy a přednášky je "Ruku v ruce - Touha je zázrak". Hlavního večerního hosta, kterým letos budou LÁMAČSKÉ CHVÁLY, na jejichž vystoupeních se doslova dějí zázraky a také svým životem dosvědčují to, jak velký je náš Bůh a jaké divy koná i v dnešní době. Více informací, obrázků a videí najdete na webu www.FULLOFLIFE.cz.

V Rožni již byly zveřejněny informace o příjmech a výdajích farnosti, ale možná nebylo úplně jasné, jak probíhá financování tohoto festivalu. Náklady na tuto akci jsou relativně vysoké (150–190 tis. Kč). Je to zejména kvůli většímu pódiu, kvalitnímu ozvučení a technice, ale jestliže chceme zvát naše přední křesťanská hudební uskupení, pak je třeba jim připravit adekvátní podmínky.

Zároveň bychom chtěli všechny ujistit, že celé financování se děje zejména díky projektům, dotacím a sponzorským darům. Loni tak farnost přispěla ze svého rozpočtu necelými 26.000 Kč (místo plánovaných a ekonomickou radou schválených 39.000 Kč).

Věříme a snažíme se o to, aby tento festival měl také evangelizační charakter, vynaložené finance i nasazení všech dobrovolníků tak slouží dobré věci.

Festival pořádá naše farnost a na realizaci a organizaci se podílí desítky lidí z farnosti, za což jim patří velký dík.  Hosté jsou již pozváni, program je připraven a úkoly téměř rozdané. Přesto budeme vděční za jakoukoliv vaši pomoc (stačí se jen zapsat do archu na oltáři Svaté rodiny). Kolik však přijde lidí, kolika lidem můžeme ukázat plnost života, kterou nabízí Bůh, tak to už závisí na nás všech, jak k tomu přistoupíme a koho s sebou na tuto akci přivedeme.

Petr Handlar

 

Páteční sbírky na pomoc farnosti Mpanga

Jak jistě dobře víte, naše páteční sbírky jsou určeny pro pomoc tanzánské farnosti Mpanga, kde působí otec Norbert. Od ledna do listopadu 2018 se při nich vybralo 84 295,- Kč. Chtěl bych všem za dary velice poděkovat.

Během letošního roku se otci Norbertovi podařilo postavit ubytovnu pro 40 studentů, dokončit administrativní budovu, postavit školní toalety a postavit další dvě učebny. Tyto učebny nyní čekají na zastřešení. V lednu opět chystáme do Mpangy výpravu, při které bychom chtěli pomoci s velkým zásobníkem na vodu a s dalším budováním školní infrastruktury. Již na začátku prosince jsme do Dar Es Salaamu poslali velkou přepravní bednu se šlapacími šicími stroji, sterilizátorem do ordinace a s ultrazvukem pro vyšetřování těhotenství. Během ledna bychom také chtěli dohlédnout na zdárné předání tohoto materiálu.

o. Jan


Společenství seniorů - program pro rok 2019

Téma: Naše cesty, prožitky a poznání, co nás oslovilo

25. 4. MEDŽUGORJE

MOTTO: Zpovědnice světa.

23. 5. KALENBERG

MOTTO: Zázraky se dějí každý den.

20. 6. MODLITBA

MOTTO: Odvěký odkaz předků.

19. 9. ŽIVOT NA ZÁMKU

MOTTO: Vzpomínky ze života.

17. 10. SVATÝ  ŠARBEL  MACHLÚF

MOTTO: Velikán prostoty.

21. 11. ŽALMY

MOTTO: Jejich důležitost pro současnost.

19. 12. DUCHOVNÍ, KTEŘÍ MĚ OSLOVILI

MOTTO: Vzpomínka na kněze.

 

„Na světě je dost pro všechny. Stačí mít oči k vidění, srdce k milování a ruku, kterou to všechno přivineme k sobě.“ (Lucy Maud Montgomeryová)

Společenství seniorů se schází na faře, vždy po čtvrteční ranní mši, tedy zhruba od 8 hodin.

Jana Suchánková


 


Farní evangelizační buňky

Již jsme v minulých číslech Rožně informovali o evangelizační aktivitě ve farnosti, která se zde pomalu rozbíhá. Jedná se o Farní evangelizační buňky (Rožeň č. 6/2015). Zatím zde máme malý zárodek – jednu buňku, jedno společenství. Buňka je v současnosti již připravená ke zvaní dalších členů. Po nějaké době, když se v této buňce připraví vedoucí dalších buněk, společenství se rozmnoží a bude možné zvát další členy. Aby celá zkušenost nové evangelizace farnosti byla nesena modlitbou, nabízím a zvu ke společným adoracím, které jsou vždy v pátek přede mší svatou, večeru chval, adoraci se zpěvy z Taizé a nově i k nedělní adoraci, která bude každou neděli od 18:30.

otec Jan

Co jsou Farní evangelizační buňky?

Milí farníci, je to už nějaký čas, co jsem se setkal se zajímavým a účinným způsobem šíření radostné Ježíšovy zvěsti – prostřednictvím Farních evangelizačních buněk. Dlouho jsem váhal, zda je možné tento způsob rozjet i zde ve farnosti. Odpověď jsem dostal na Semináři o těchto buňkách, který se konal v květnu. Od té doby se schází skupinka bratří a sester, se kterou postupně pracujeme na tom, aby se Farní evangelizační buňky rozběhly i v naší farnosti.

Tento text z komunity Blahoslavenství z Dolan u Olomouce Vám představí, o co se jedná:

Systém farních evangelizačních buněk (FEB) nabízí církvi účinný nástroj obnovy farnosti a vyzkoušenou metodu evangelizace. Metoda FEB je univerzální a použitelná v různých prostředích (farnost veliká i malá, městská i venkovská, pro starší i mladé). Vize systému je postavena na biblických základech. Počítá s účinností modlitby, s evangelizací skrze vztahy s nejbližšími (oikos), s formací k zralému učednictví, kterého součástí je vědomí odpovědnosti předávat víru v poslušnosti Ježíšova pověření: „Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky" (Mt 28,19). Tam, kde křesťané toto Ježíšovo slovo s vírou přijímají a žijí, zakouší (a to můžeme vidět v celých dějinách církve a na různých místech), jak Pán svou církev stále znovu obnovuje a dává ji růst i přes všechnu naši lidskou nedokonalost, limity a pronásledování. Zásadní je, abychom konkrétně žili poslušnost učedníků a jako Petr po nočním rybolovu (Lk 5,1-10), abychom nezůstali jen v lidském posuzování situace, ale měli odvahu odpovědět s poslušností a pokorou na Ježíšovo slovo: „Zajeďte na hlubinu a spusťte sítě k lovení“ (Lk 5,4). Tváří tvář dnešní sekularizaci, zvláště v Evropě, jsme s novou naléhavostí zváni k tomu, abychom nezůstávali křesťané na penzi, ale chtěli být a stávali se svědky.

Křesťané každé doby hledají způsob, jak žít církev a jak evangelizovat. Systém farních evangelizačních buněk (FEB) je metoda, která vychází ze zkušenosti první církve a současně odpovídá na potřeby dnešní doby. Pomáhá ve farnosti uskutečňovat živé společenství církve, tak jak nás k tomu vybízí II. vatikánský koncil i poslední papežové, kteří nás zvou velmi důrazně k tomu, abychom se neuzavírali do sebe, abychom opouštěli mentalitu ghetta, abychom žili církev, jako místo setkání s Ježíšem i s lidmi kolem nás. Jak nám to připomíná papež František ve své exhortaci Evangelii gaudium: „Jan Pavel II nás vyzval, abychom uznali, že 'se nesmí ztrácet síla k hlásání radostné zvěsti' těm, kdo jsou daleko od Krista, protože je to 'první úloha církve'. Misijní činnost 'představuje i dnes pro církev velkou výzvu' a 'misijní zájmy musí stát na prvním místě'. Co by se stalo, kdybychom vzali tato slova skutečně vážně? Prostě bychom uznali, že misijní působení je paradigmatem každého díla církve. V tomto smyslu prohlásili latinskoameričtí biskupové, že již nemůžeme zůstat klidní a pasivně čekat v našich kostelích' a že je nezbytné 'přejít od pouhé konzervující pastorace k pastoraci rozhodně misijní'“. (EG 15)

FEB jdou v duchu obnovy farnosti, ke které nás vybízí papež František ve své exhortaci Evangelii gaudium: „Farnost není zastaralá struktura. Právě proto, že má velkou pružnost, může nabývat velmi rozmanitých forem, které vyžadují otevřenost a misijní tvořivost pastýře i společenství. Není zajisté jedinou evangelizující institucí, nicméně bude-li schopna neustálé reformy a přizpůsobování, bude i nadále „církví, která žije uprostřed příbytků svých synů a dcer“. Předpokladem je, aby byla skutečně v kontaktu s rodinami a životem lidu a nestala se těžkopádnou strukturou oddělenou od lidí, nebo skupinou vyvolených, kteří se starají sami o sebe. Farnost představuje přítomnost církve na daném území, je prostředím, kde se naslouchá slovu a kde roste křesťanský život, dialog, hlásání, velkodušná láska, adorace a bohoslužba. Farnost prostřednictvím všech svých aktivit povzbuzuje a formuje své členy, aby byli aktéry evangelizace. Z menších komunit vytváří širší společenství, svatyni, kam žíznící přicházejí pít, aby mohli dál putovat, a centrum neustálého misijního poslání. Musíme však uznat, že výzva k revizi a obnově farností dosud nepřinesla dostatečné plody, aby farnosti byly ještě blíže lidem, staly se prostředím živého společenství a účasti a zcela se zaměřily na misijní poslání “ (EG 28).

Metoda evangelizačních buněk stojí na malých společenstvích, které se nazývají buňky. Proč? Protože tato společenství jsou povolána k tomu, aby se rozmnožovala, tak jako buňky v těle, které díky tomu rozmnožování roste. Tato společenství jsou otevřená, členové zvou lidi hledající ze svého okolí. Jeden z cílů buňky je rozmnožit se. Bratři a sestry z buněk jsou uváděni do spoluzodpovědnosti za evangelizaci svého okolí, jsou vedeni k tomu, aby cítili zodpovědnost za ty v jejich okolí: rodinu, sousedy, kolegy v práci, za své přátele, kteří se ještě nesetkali s Ježíšem a s živou církví. Díky jejich modlitbě, budování přátelských vztahů, pomoci a svědectví druhým v jejich okolí, přichází do buněk noví lidé, kteří jsou hledající a na periferii farnosti. Když počet členů doroste přibližně dvanácti, společenství se dělí na dvě nová společenství, aby mohla přijímat nové bratry a sestry, a tak dávat život. Tímto způsobem roste celé tělo farnosti.

Systém FEB je způsobem bytí církve v dnešním světě, kde je okolní svět vnímán ne jako nebezpečí, ale jako místo, kde se můžeme darovat a kam máme přinášet radost, život a naději, které přijímáme od Ježíše. Kde hledáme, jak přinášet autenticky evangelium lidem v našem okolí, tam nás to nutně vede k tomu, abychom sami zajeli na hlubinu ve vztahu s Pánem, v osobní modlitbě a také abychom stavěli svou evangelizaci na moci modlitby.

otec Jan

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist