Milí bratři a sestry!

Prožíváme velikonoční radost ze Vzkříšení, které přináší naději do života každého z nás. Má naplňovat naše nitro a proměňovat náš život. Přeji každému, aby se ho tato radost a naděje dotkla. Je to radostná zvěst, evangelium, které se však podle Ježíšova zadání má dále šířit.  V roce 2013 zveřejnil kubánský kardinál Jaime Ortega rukopis příspěvku kardinála Jorge M. Bergoglia, který přednesl během jednoho ze zasedání generální kongregace před konkláve a který pravděpodobně zásadně přispěl k jeho volbě papežem. Zde si ho můžete přečíst:

 

„Budu mluvit o evangelizaci. Ona je totiž důvodem existence církve. „Zvěstovat evangelium je sladkou radostí, která povzbuzuje a přináší útěchu“ (Pavel VI.). Je to sám Ježíš Kristus, který nás k němu pobízí zevnitř.

1. Předpokladem evangelizace je apoštolská horlivost.

 Evangelizace předpokládá, že církev upřímně a s prostým srdcem vyjde ze sebe. Církev je povolána k tomu, aby vyšla ze sebe a vydala se až na nejzazší periferie. Nejen na periferie zeměpisné, nýbrž až na periferie existenciální: na ty, které se týkají tajemství hříchu, utrpení, nespravedlnosti, nevědomosti či opovrhování vírou, na periferie myšlení a veškeré bídy.

2. Když církev nevyjde ze sebe, aby evangelizovala, zůstane uzavřená v sobě a onemocní (srov. žena stižená nemocí, která byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit: Lk 13,10nn). Nešvary, které se časem objevily v institucích církve, mají svůj původ v sebestřednosti, v určitém teologickém narcismu.

Ve Zjevení sv. Jana Ježíš říká, že stojí u dveří a tluče. Evidentně text hovoří o tom, že Ježíš klepe na dveře zvenčí, aby mohl vstoupit dovnitř… Já teď ale myslím na ty okamžiky, kdy Ježíš klepe zevnitř, abychom ho nechali vyjít ven. Sebestředná církev chce Ježíše podržet uvnitř ve vlastních řadách a nenechat jej vyjít ven.

3. Když je církev zaměřená na sebe, aniž by si to uvědomovala, věří, že má světlo sama ze sebe; tak ztrácí své „mysterium lunae“(přestává odrážet Kristovo světlo a zůstává temná) a propadá mizérii duchovního zesvětštění. Tedy zabředne do způsobu života, při němž nám jde jen a jen o vzájemné prokazování úcty.

Abychom to zjednodušili: jsou dva pohledy na církev:

a) církev evangelizující, která vychází ze sebe – „Boží lid, který naslouchá Božímu slovu s velkou bázní a s velkou důvěrou je zvěstuje“ (Dei Verbum 1), a

b) církev zesvětštělá, která žije v sobě, ze sebe a pro sebe.

Toto poznání nám může otevřít oči pro možné změny a reformy, které jsou nutné pro záchranu duší.“

 

Papež František byl na základě tohoto projevu zvolen a během svého pontifikátu se ho snaží uskutečňovat. V naší farnosti se evangelizační aktivity také snažíme rozvíjet a jednou z nich je festival „Full of life.“ Chtěl bych vás všechny přizvat ke spolupráci. Vidím to jako příležitost, jak můžeme jako církev „vyjít ven“ a zvěstovat Ježíšovo poselství dalším lidem. Zvu proto k účasti na festivalu, ať už aktivní jako dobrovolník nebo pasivní, jako účastník. Pozvěte své známé, kterým můžeme ukázat naše farní společenství. Zvu také k modlitbě ať už osobní nebo společné. V sobotu 19. května, týden před festivalem, se uskuteční celonoční adorace za požehnání pro tuto akci.

Přeji požehnané Velikonoce.

Váš otec Jan


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist