Milí bratři a sestry!

 

Začali jsme další školní rok. Pro mnohé z vás to již nic neznamená, ale pro ty, jichž se týká škola (děti i jejich rodiče), je to zase začátek nějakého očekávání. Co nás tento školní rok čeká? Noví spolužáci, nové poznatky a mnoho dalšího. Podobně se také můžeme ptát, co nás čeká ve farnosti? Myslím, že můžeme říct, že nás nečeká nic moc nového. Je to spousta stejných svátků a aktivit, které se opakují každý rok. Je však možné je prožít nově, lépe, hlouběji, více se tak přiblížit našemu Pánu. Svět ekonomiky nám stále zdůrazňuje, jak je důležitý růst. Je potřeba o něj usilovat, aby rostl zisk a tím i štěstí. Přesto, že se každý rok aktivity ve farnosti opakují, tak bychom měli usilovat o stálý růst. Asi nejde o růst množství aktivit, ale především o kvalitu. Každý si může vytyčit svůj osobní cíl a prostředky, jak chce růst ve vztahu s Pánem. Co můžu tento rok, tento den, tuto hodinu udělat lépe? Vybral jsem dva podněty od papeže Františka:

Promluva římského biskupa Františka ke Světové radě církví, Visser‘t Hooft Hall – Ženeva: Opravdu máme zapotřebí nového evangelizačního rozmachu. Jsme povoláni být lidem, který žije a sdílí radost evangelia, chválí Pána a slouží bratřím s duší, která plane touhou rozevřít horizonty neslýchané dobroty a krásy těm, kterým se dosud nedostalo milosti opravdu poznat Ježíše. Jsem přesvědčen, že vzroste-li misionářský zápal, vzroste také jednota mezi námi. Stejně jako bylo zvěstování na počátku znamením jara církve, tak přinese evangelizace nové ekumenické jaro. Stejně jako v počátcích se semkněme ve společenství kolem Mistra, nikoli bez zahanbení za svoje neustálé otálení, a řekněme spolu s Petrem: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života“ (Jan 6,68).

Z promluvy k zástupcům Papežských misijních děl: Proč jsou Papežská misijní díla důležitá? Zejména proto, že se máme modlit za misionáře a misionářky, za evangelizační činnost církve. Modlitba je první “misijní dílo” – skutečně první! – které každý křesťan má a musí vykonat, a je také dílem nejúčinnějším, byť to nelze nijak změřit. Zásadním hybatelem evangelizace je totiž Duch svatý, s nímž jsme povoláni spolupracovat. Tato díla navíc papežovým jménem zajišťují rovné rozdílení pomoci, tak, aby se všem církvím dostalo základní podpory na evangelizaci, udílení svátostí, vlastní kněze a katechety, semináře a pastorační práci. Jde o podporu misionářů, kteří hlásají evangelium, a především o podporu v modlitbě, aby Duch svatý byl přítomen, neboť On nese evangelizaci vpřed.

Přál bych si, abychom se osobně každý zaměřili na svůj růst vztahu s Pánem, a jedním z prostředků, který se nám ve farnosti nabízí, jsou Farní evangelizační buňky. Zkuste o nich přemýšlet a případně se zapojit.

Váš otec Jan

 

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist