Kaplička v Ořešíně

V neděli 17. června proběhla radostná událost v naší farnosti. V Ořešíně byla požehnána nově opravená zvonička, která byla povýšena na kapli. Kapli požehnal otec biskup Pavel Konzbul. Kaplička patří do vlastnictví Městské části Ořešín a veškeré práce a jejich financování zajišťovala samospráva obce pod vedením pana starosty Mgr. Jana Levíčka. Chtěl bych mu touto cestou poděkovat za snahu a úsilí, které této záležitosti věnoval. Starosti s tím byly docela velké, ale dobré dílo se podařilo. Kaplička je zasvěcena Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a bude v ní umístěna socha Panny Marie, která již nějakou dobu putuje po rodinách v Ořešíně. Jsem rád, že se pro oltářní desku, ve které mají být umístěny ostatky svatých, podařilo získat ostatky sv. Zdislavy, rodačky z Křižanova, patronky a ochránkyně rodin. Vzniklo tak místo, kde se v rámci farnosti můžeme obracet ke dvěma ženám, matkám a ochránkyním rodin, Panně Marii a sv. Zdislavě. Jsem také rád, že se podařilo zrealizovat krásnou mozaikovou výzdobu z dílny světoznámého Marko Rupnika. Výzdobu realizoval Ing.arch. Jiří Šťasta, který s Marko Rupnikem spolupracuje a mozaikářství studoval právě v jeho ateliéru v Římě. Doufám, že kaplička přispěje k duchovnímu růstu farnosti a bude požehnáním pro jednotlivé rodiny ve farnosti a také pro celou rodinu farní.

Přeji všem krásné prožití léta, které je spojeno s výlety a odpočinkem. Přeji vám všem, ať na těchto výletech také dokážete duchovně načerpat a přibližovat se Bohu.

otec Jan

 

Festival Full of Life

Chtěl bych ještě i touto formou poděkovat všem, kteří jste pomáhali při organizaci festivalu Full of Life. Myslím, že jeden z největších přínosů pro farnost je právě to, že společně něco dokážeme vytvořit pro druhé. Chápu, že se všem lidem nelíbí všechno, ale celkově si myslím, že festival mohl být dobrou příležitostí, jak zprostředkovat radost evangelia druhým lidem. Během odpoledne přišlo asi 500 návštěvníků a každý si mohl vybrat program, který seděl právě jemu. Doufám, že se podaří podobně zorganizovat i další ročník. Ještě jednou děkuji všem.

otec Jan

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist