Úmysly mší svatých v období 2.4. - 30.6. 2018

2.4.

Po

Pondělí

7.15

za varhaníky a zpěváky naší farnosti

 

 

velikonoční

9.00

za zemřelého manžela a syna a rodinu Blížkovskou

4.4.

St

 

18.00

za manžela

5.4.

Čt

 

7.00

za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší farnosti

6.4.

 

18.00

za zemřelého manžela a tatínka

za zemřelé rodiče Ulrichovy

7.4.

So

 

7.00

za živou a zemřelou rodinu Sochovu a Šimíčkovu

8.4.

Ne

2. velikonoční,

7.15

za zemřelé rodiče, příbuzné a živou rodinu

 

 

neděle Božího

8.30

za farní společenství, především za naše nemocné (s pomazáním nemocných)

 

 

milosrdenství

10.00

na poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého

9.4.

Po

Slavnost Zvěstování Páně

18.00

za zemřelé rodiče Sisrovy a živou rodinu

11.4.

St

 

18.00

za zemřelou rodinu

12.4.

Čt

 

7.00

za ochranu a duchovní posilu pro rodiče

13.4.

 

18.00

za zemřelého manžela a živou a zemřelou rodinu

za rodinu Trávníčkou a Lukáškovu a Boží ochranu

14.4.

So

 

7.00

na poděkování za dar života a Boží požehnání a dary Ducha Sv.

15.4.

Ne

3. velikonoční

7.15

za zemřelou Boženu Čechovou a živou a zemřelou rodinu

 

 

 

8.30

za zemřelé Marii a Josefa Hrozkovy

 

 

 

10.00

za farní společenství

16.4.

Po

 

18.00

za dar vír a ochranu a pomoc Panny Marie

18.4.

St

 

18.00

za živou a zemřelou rodinu Novotných z Ivanovic

19.4.

Čt

 

7.00

za Kateřinu Srníkovou a její rodinu

20.4.

 

18.00

za živou a zemřelou rodinu Součkovu

na poděkování za 50 let společného života

21.4.

So

 

7.00

za zemřelého kmotra Dr. Jana Staňka, jeho ženu a zdraví a víru jejich dcery Kateřiny

22.4.

Ne

4. velikonoční

7.15

ze zemřelého manžela Jaroslava, rodiče Daškovy, Hobzovy a živou rodinu

 

 

 

8.30

za živou a zemřelou rodinu Hudcovu a duše v očistci

 

 

 

10.00

za farní společenství

23.4.

Po

 

18.00

za zemřelou rodinu Richterovu a Kovářovu

25.4.

St

 

18.00

za kmotru Stanislavu a kmotřence

26.4.

Čt

 

7.00

na poděkování za dar života a Boží požehnání

27.4.

 

18.00

na úmysly dárců

za Jaroslava Ježka a živou rodinu

29.4.

So

 

7.00

za zemřelé

29.4.

Ne

5. velikonoční

7.15

za farní společenství

 

 

 

8.30

za rodiny Sapákovu a Poláčkovu s prosbou o uzdravení

 

 

 

10.00

na poděkování za dar života a rodinu Pavlovskou

30.4.

Po

 

18.00

za zemřelou manželku a rodiče

1.5.

Út

 

18.00

na poděkování za 50 let života a dary Ducha Svatého pro celou rodinu

2.5.

St

 

18.00

na poděkování

3.5.

Čt

 

7.00

za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší farnosti

4.5.

 

18.00

za přátele a známé a duše v očistci

za 80 let života a rodiče

5.5.

So

 

7.00

na úmysl dárce

6.5.

Ne

6. velikonoční

7.15

za farní společenství

 

 

 

8.30

za zemřelého P. Jana Pavlů, zemřelého manžela a živou rodinu

 

 

 

10.00

za zemřelého manžela Vladislava Kolaříka a živou a zemřelou rodinu

7.5.

Po

 

18.00

za zemřelou Ludmilu Denemarkovou, manžela, syna a celou přízeň

9.5.

St

 

18.00

za zemřelého Jiřího Burdu

10.5.

Čt

Nanebevstoupení

7.00

na úmysl dárce

 

 

Páně

18.00

na úmysly dárců

11.5.

 

18.00

za rodiče a živou a zemřelou rodinu

za zemřelé Drahomíru a Antonína Tomáškovy a zemřelou rodinu

12.5.

So

 

7.00

za zemřelou vnučku Lucii a živou rodinu

13.5.

Ne

7. velikonoční

7.15

za farní společenství

 

 

 

8.30

za živou a zemřelou rodinu

 

 

 

10.00

za zemřelé rodiče Chrástkovy, zemřelého bratra a živou a zemřelou rodinu Pavelkovu

14.5.

Po

 

18.00

za zemřelého manžela, oboje rodiče a celou zemřelou rodinu

16.5.

St

 

18.00

za dar života

17.5.

Čt

 

7.00

na smír za náboženský fanatismus a jeho oběti

18.5.

 

18.00

na úmysl dárce

za zemřelou vnučku Lucii a živou rodinu

19.5.

So

 

20.00

farní pouť, večer vigilie Seslání Ducha sv.

20.5.

Ne

Slavnost Seslání

7.15

na úmysl dárce

 

 

Ducha svatého

8.30

za farní společenství

 

 

 

10.00

za Boží požehnání pro celou živou rodinu a za zemřelou rodinu Kylianovu

21.5.

Po

 

18.00

za zemřelou rodinu Kubáčkovu a Krpálkovu

23.5.

St

 

18.00

na úmysl dárce

24.5.

Čt

 

7.00

na úmysl dárce

25.5.

Noc kostelů

18.00

za skauty

za zemřelou Marii Sochovou a živou rodinu

26.5.

So

 

7.00

za zemřelé

27.5.

Ne

Slavnost

7.15

za farní společenství

 

 

Nejsvětější Trojice

8.30

za živou a zemřelou rodinu Libusovu

 

 

 

10.00

za živou a zemřelou rodinu

28.5.

Po

 

18.00

za nemocné

30.5.

St

 

18.00

na poděkování za dar života

31.5.

Čt

 

7.00

za živou a zemřelou rodinu Suchou a Havlíčkovu

1.6.

 

18.00

na úmysl dárce

za zemřelé Annu a Blažeje Veselých a zemřelou rodinu

2.6.

So

 

7.00

za zemřelého manžela

3.6.

Ne

Slavnost Těla a

7.15

za farní společenství

 

 

Krve Páně

8.30

za zemřelého manžela a bratra, rodiče a živou rodinu

 

 

1. sv. přijímání

10.00

za děti, které dnes přijmou poprvé P. Ježíše v eucharistii a jejich rodiny

4.6.

Po

 

18.00

za synovce, dar uzdravení a Boží požehnání

6.6.

St

 

18.00

za zemřelého manžela a živou rodinu

7.6.

Čt

 

7.00

za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší farnosti

8.6.

Nejsvětější

Srdce Ježíšovo

18.00

za zemřelého Zdenka, Josefa, rodiče Kučírkovy a duše v očistci a na poděkování za dar života a zdraví Jindřišky

na úmysl dárce

9.6.

So

 

7.00

na poděkování za 45 let manželství

10.6.

Ne

10. v mezidobí

7.15

za dar víry a dary Ducha Svatého pro syna

 

 

 

8.30

za farní společenství

 

 

 

10.00

na úmysly dárce

11.6.

Po

 

18.00

za zemřelého Jakuba Procházku a živou rodinu

13.6.

St

 

18.00

na poděkování za 40 let života s prosbou o dar zdraví a dary Ducha Svatého

14.6.

Čt

 

7.00

na poděkování za 40 let života s prosbou o dar zdraví a dary Ducha Svatého

15.6.

 

18.00

za zemřelého manžela a živou rodinu

na úmysl dárce

16.6.

So

 

7.00

za nemocné

17.6.

Ne

11. v mezidobí

7.15

za farní společenství

 

 

 

8.30

za zemřelou Vlastu Drmolovou

 

 

 

10.00

za Josefu Mazalovou a živou rodinu

18.6.

Po

 

18.00

za zemřelou Helenu a za živou a zemřelou rodinu

20.6.

St

 

18.00

za Boží pomoc pro syna Petra a za živou a zemřelou rodinu

21.6.

Čt

 

7.00

za zemřelého manžela a živou rodinu

22.6.

 

18.00

za zemřelého Antonína

23.6.

So

 

7.00

na úmysly dárců

24.6.

Ne

Narození sv. Jana

7.15

za farní společenství

 

 

Křtitele

8.30

za živé a zemřelé rodiny Svobodovu, Vejmolovu a Vojtovu

 

 

 

10.00

za zemřelou manželku Jiřinu Gabrhelovou, rodinu Gabrhelovu a Jirků

25.6.

Po

 

18.00

za Jana a za Pavla

27.6.

St

 

18.00

na poděkování za 90 let života

28.6.

Čt

 

7.00

za ministranty naší farnosti

29.6.

Sv. Petra a Pavla

18.00

za zemřelého Petra Levíčka a jeho živou a zemřelou rodinu

30.6.

So

 

7.00

za zemřelé

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist