Úmysly mší svatých v období 1.10. - 2.12. 2018

1.10.

Po

 

18.00

na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Sv.

3.10.

St

 

18:00

na úmysly dárců

4.10.

Čt

sv. František z Assisi

7:00

za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší farnosti

5.10.

sv. Faustyna Kowalská

18:00

za dar zdraví pro otce Pavla

 

 

 

 

za živou a zemřelou rodinu Buriánkovu, Douškovu, Melzerovu a za zemřelou rodinu Povolných

6.10.

So

 

7:00

za uzdravení syna a živou rodinu a zemřelou rodinu Sochovu a Šimíčkovu

7.10.

Ne

27. neděle v mezidobí

7:15

za rodiny Jaškovu a Plockovu

 

 

 

8:30

za Miriam Šenovskou a Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro živou rodinu

 

 

 

10:00

za farní společenství

8.10.

Po

 

18.00

za zemřelého manžela, dvoje rodiče a pomoc Boží pro děti a vnoučata

10.10.

St

 

18.00

za živou a zemřelou rodinu Handlarovu a Širůčkovu

11.10.

Čt

 

7:00

na úmysl dárce

12.10.

 

18:00

za živou a zemřelou rodinu Hvižďovu a Vyorálkovu

13.10.

So

 

7:00

na úmysl dárce

14.10.

Ne

28. neděle v mezidobí

7:15

za dceru Gabrielu a její uzdravení

 

 

Slavnost posvěcení

8:30

za zemřelé rodiče, živou a zemřelou rodinu a na poděkování s prosbou o další pomoc

 

 

kostela

10:00

za farní společenství

15.10.

Po

 

18:00

za zemřelou Boženu Michelovou a živou rodinu

17.10.

St

 

18:00

za živou a zemřelou rodinu Hyršlovu, Vaculovu, Štěrbovu a Kabrhelovu

19.10.

 

18:00

za zemřelou rodinu Baijakových a Elekových a Hudcovu

20.10.

So

 

7:00

za zemřelého manžela, rodiče z obou stran a živou rodinu

21.10.

Ne

29. neděle v mezidobí

7:15

na poděkování

 

 

 

8:30

na poděkování za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu

 

 

 

10:00

za farní společenství

22.10.

Po

 

18:00

za nemocné

24.10.

St

 

18:00

za kmotru Stanislavu a kmotřence

25.10.

Čt

 

7:00

za dvoje zemřelé rodiče a dar Ducha Svatého lásky a pokoje pro živou rodinu

26.10.

 

18:00

na poděkování za 20 let manželství

 

 

 

 

za zemřelého Jana Machatého a dar víry pro manžela

27.10.

So

 

7:00

za zemřelé

28.10.

Ne

30. neděle v mezidobí

7:15

za děti a vnoučata

 

 

 

8:30

za živou a zemřelou rodinu Šaumanovu a Kepákovu

 

 

 

10:00

za farní společenství

29.10.

Po

 

18:00

za zemřelého manžela a oboje rodiče z obou stran

31.10.

St

 

18:00

za zemřelou Věru Navrátilovou

  1.11.

Čt

Slavnost

7:00

za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší farnosti

 

 

všech svatých

18:00

na poděkování za dar života našeho otce Jana

2.11.

Vzpomínka na všechny

7:00

za zemřelé

 

 

věrné zemřelé

18:00

na úmysl Svatého otce

3.11.

So

Adorační den farnosti

8:00

na úmysl dárce

4.11.

Ne

31. neděle v mezidobí

7:15

za farní společenství

 

 

 

8:30

za oboje rodiče, manžela Bohumíra, vnučku Lucinku a Boží požehnání pro celou živou rodinu

 

 

 

10:00

za zemřelého manžela a tatínka a rodinu Procházkovu a Jarošovu

5.11.

Po

 

18:00

na poděkování

7.11.

St

 

18:00

za zemřelého Ivana Kuličku, živou a zemřelou rodinu a dar života

8.11.

Čt

 

7:00

za zemřelého tatínka a zemřelou tetu a kmotru Marii

9.11.

 

18:00

na úmysl dárce

10.11.

So

 

7:00

na úmysl dárce

11.11.

Ne

32. neděle v mezidobí

7:15

za obrácení syna a živou a zemřelou rodinu

 

 

 

8:30

na poděkování za dar života

 

 

 

10:00

za farní společenství

12.11.

Po

 

18:00

na úmysly dárců

14.11.

St

 

18:00

za rodinu Kousalovu a Pernicovu

15.11.

Čt

 

7:00

na úmysl dárce

16.11.

 

18:00

na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Sv.

 

 

 

 

za zemřelou rodinu Hajdovu, Praksovu a Morbachrovu

17.11.

So

 

7:00

za oběti totalit a svobodu a demokracii v naší zemi

18.11.

Ne

33. neděle v mezidobí

7:15

za zemřelého P. Josefa Dancingera

 

 

 

8:30

za farní společenství

 

 

 

10:00

za zemřelého otce Aloise Kubáčka a rodinu

19.11.

Po

 

18:00

za živou a zemřelou rodinu Konečnou

21.11.

St

 

18:00

za Alžbětu Siegelovou a rodinu

22.11.

Čt

 

7:00

za ministranty z naší farnosti

23.11.

 

18.00

na poděkování s prosbou o dary Ducha Svatého pro živou rodinu

 

 

 

 

na úmysl dárce

24.11.

So

 

7:00

za zemřelé

25.11.

Ne

Slavnost Ježíše Krista

7:15

na úmysl dárce

 

 

Krále

8:30

za nemocné, zvláště za ty, kteří přijali svátost nemocných

 

 

 

10:00

za živou a zemřelou rodinu Bartlovu a Rampulovu

26.11.

Po

 

18:00

za zemřelou rodinu Kubáčkovu a Krpálkovu

28.11.

St

 

18:00

za živou a zemřelou rodinu Tomáškovu a Přerovskou

29.11.

Čt

 

7:00

za zemřelé rodiče a sourozence

30.11.

sv. Ondřej

18.00

za živou a zemřelou rodinu Lišaníkovu a Mariničovu a 30 roků manželství Anny a Štefana

 

 

 

 

za Veroniku a Jana Bořeckých a jejich rodinu

1.12.

So

 

7:00

na poděkování za dar života

2.12.

Ne

1. neděle adventní

7:15

za zemřelého manžela Jaroslava, rodiče Hobzovy, Daškovy a živou rodinu

 

 

 

8:30

za zemřelého Jana Pleského a zemřelé sourozence a živou rodinu

 

 

 

10:00

za farní společenství

 

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist