Úmysly mší svatých v období do konce června 2019

22.4.

Po

Pondělí

7.15

za zemřelého kmotra, jeho nemocnou dceru a Boží požehnání pro rodiny s dětmi

 

 

velikonoční

9.00

na poděkování za 25 let života s prosbou o zdraví a dary Ducha Svatého

24.4.

St

 

18.00

za skauty

25.4.

Čt

 

7.00

za živou a zemřelou rodinu Votavovu a Lamplotovu

26.4.

 

18.00

za nalezení cesty pro syna a živou a zemřelou rodinu

 

 

 

 

na poděkování za 55 let s prosbou o Boží požehnání

27.4.

So

 

7.00

za zemřelé

28.4.

Ne

2. velikonoční,

7.15

za živou a zemřelou rodinu

 

 

neděle Božího

8.30

za farní společenství - především za nemocné, kteří přijmou pomazání nemocných

 

 

milosrdenství

10.00

za živou a zemřelou rodinu

29.4.

Po

 

18.00

za zemřelou manželku Marii a rodinu

1.5.

St

sv. Josefa, dělníka

18.00

za dar zdraví pro švagra a Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro celou rodinu

2.5.

Čt

 

7.00

za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší farnosti

3.5.

 

18.00

za Františka Cvrkala

 

 

 

 

za zemřelého manžela, rodinu Stašovu a Svídovu

4.5.

So

 

7.00

na úmysl dárce a živou a zemřelou rodinu

5.5.

Ne

3. velikonoční

7.15

za Drahomíru a Antonína Tomáškovy a živou a zemřelou rodinu

 

 

 

8.30

za farní společenství

 

 

 

10.00

za zemřelého manžela Ladislava Kolaříka a živou a zemřelou rodinu

6.5.

Po

 

18.00

na poděkování za 30 let společného života

8.5.

St

 

18.00

za nemocné (na farní pouti v Neratově)                                                                        

9.5.

Čt

 

7.00

na úmysl dárce

10.5.

 

18.00

za živou a zemřelou rodinu Blechovu a příbuzné

 

 

 

 

za zemřelou Ludmilu Denemarkovou, manžela, dva syny a celou přízeň

11.5.

So

 

7.00

na poděkování za dar života

12.5.

Ne

4. velikonoční

7.15

na úmysl dárce

 

 

 

8.30

za zemřelou Marii a Ladislava Chrástkovy, zemřelého bratra, švagra a živou rodinu

 

 

 

10.00

za farní společenství

13.5.

Po

 

18.00

za zemřelého manžela, oboje rodiče a Boží pomoc v nemoci pro kmotry

15.5.

St

 

18.00

za zemřelé Bohuslava a Annu Daňkovy a dceru Annu

16.5.

Čt

 

7.00

za Boží ochranu, pomoc a zdraví pro bratra a jeho rodinu

17.5.

 

18.00

za zemřelou vnučku Lucii a živou rodinu

18.5.

So

 

7.00

za živou a zemřelou rodinu Sochovu a Šimíčkovu

19.5.

Ne

5. velikonoční

7.15

za farní společenství

 

 

 

8.30

za dar života a 15 let manželství

 

 

 

10.00

za živou a zemřelou rodinu Mariničovu a Lišaníkovu

20.5.

Po

 

18.00

za zemřelého Jaroslava Ježka a živou rodinu

22.5.

St

 

18.00

na úmysly dárců

23.5.

Čt

 

7.00

za zemřelou Elišku Ondráčkovu a živou rodinu

24.5.

Noc kostelů

18.00

za rodinu Svatoňovu a Novákovu

 

 

 

 

za zemřelou rodinu Krpálkovu

25.5.

So

 

7.00

za zemřelé                                                                                                

26.5.

Ne

6. velikonoční

7.15

na poděkování za Boží požehnání a ochranu životem a za živou a zemřelou rodinu Adamovu a Polákovu

 

 

 

8.30

za farní společenství

 

 

 

10.00

za Marii a Antonína Březinovy a rodinu Kračmarovu

27.5.

Po

 

18.00

za zemřelého Václava a Marii Literákovy a živou rodinu

29.5.

St

 

18.00

za zemřelou Ludmilu Hromadovou

30.5.

Čt

Nanebevstoupení

7.00

na úmysly dárce

 

 

Páně

18.00

za živou a zemřelou rodinu

31.5.

 

18.00

na smír za náboženský fanatismus a jeho oběti

 

 

 

 

na poděkování za 70 let života a celou rodinu

1.6.

So

 

7.00

na úmysl dárce

2.6.

Ne

7. velikonoční

7.15

za zemřelého manžela a živou rodinu

 

 

 

8.30

za farní společenství

 

 

1. sv. přijímání

10.00

za děti, které dnes poprvé přijmou P. Ježíše v eucharistii a jejich rodiny

3.6.

Po

 

18.00

na úmysl dárce

5.6.

St

 

18.00

za živou a zemřelou rodinu Tomáškovu

6.6.

Čt

 

7.00

za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší farnosti

7.6.

 

18.00

za zemřelého Jakuba Procházku a živou rodinu

8.6.

So

 

7.00

za zemřelého manžela Vlastimila a živou rodinu

 

 

 

20.00

na poděkování za 40 let života a celou rodinu

9.6.

Ne

Slavnost Seslání

7.15

za farní společenství

 

 

Ducha svatého

8.30

za zemřelé rodiče, dvoje prarodiče, zemřelého Aloise a Františka a za celou živou rodinu

 

 

 

10.00

za zemřelého manžela, bratra a rodiče a živou rodinu

10.6.

Po

 

18.00

za zemřelého Přemysla Kosmáka

12.6.

St

 

18.00

na úmysly dárců                                                                                   

13.6.

Čt

 

7.00

za zemřelé rodiče Dvořákovy, jejich sourozence a živou rodinu

14.6.

 

18.00

na poděkování

 

 

 

 

na poděkování za krásy života a všeho stvoření

15.6.

So

 

7.00

za uzdravení rodových kořenů

16.6.

Ne

Slavnost

7.15

za obrácení a živou a zemřelou rodinu

 

 

Nejsvětější Trojice

8.30

za farní společenství

 

 

 

10.00

za manželku Josefu a živou rodinu

17.6.

Po

 

18.00

na poděkování za 50 let společného života

19.6.

St

 

18.00

za rodinu Juříkovu a Veselou

20.6.

Čt

 

7.00

za rodinu Bažantovu a Matisovu

21.6.

 

18.00

za zemřelého Miroslava Dvořáka

 

 

 

 

za dary Ducha Svatého pro mladé

22.6.

So

 

7.00

za nemocné                                                                         

23.6.

Ne

Slavnost Těla a

7.15

za zemřelého manžela a rodiče z obou stran a živou rodinu

 

 

Krve Páně

8.30

za farní společenství

 

 

 

10.00

za zdraví živé rodiny, zemřelého manžela a rodiče

24.6.

Po

Narození sv. Jana Křtitele

18.00

na poděkování za dar kněžství P. Jana Pavlů (30 let)

26.6.

St

 

18.00

na poděkování za 80 let života a za živou a zemřelou rodinu Lengálovu a Šikulovu

27.6.

Čt

 

7.00

na úmysl dárce

28.6.

Nejsvětější

Srdce Ježíšovo

18.00

za zemřelou Martu Varausovu a živou rodinu

29.6.

So

Sv. Petr a Pavel

7.00

za zemřelé                                                                                                 

30.6.

Ne

13. v mezidobí

7.15

za zemřelou rodinu Obornou, Učňovu a Palovu

 

 

 

8.30

za farní společenství

 

 

 

10.00

na poděkování za dar kněžství našeho Otce Jana (10 let)

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist