Úmysly mší svatých v období 25.6. - 30.9. 2018

25.6.

Po

 

18.00

za Jana a za Pavla

27.6.

St

 

18.00

na poděkování za 90 let života

28.6.

Čt

 

7.00

za ministranty naší farnosti

29.6.

sv. Petr a Pavel

18.00

za zemřelého Petra Levíčka a jeho živou a zemřelou rodinu

30.6.

So

 

7.00

za zemřelé

1.7.

Ne

13. v mezidobí

7.15

za farní společenství

 

 

 

9.00

za rodiče a ochranu živé rodiny

4.7.

St

 

18.00

za spolužáky

5.7.

Čt

slavnost sv.Cyrila a Metoděje

8.00

za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší farnosti

6.7.

 

18.00

za zemřelého syna a živou rodinu Helánovu a Krézkovu

7.7.

So

 

7.00

za živou a zemřelou rodinu Sochovu a Šimíčkovu

8.7.

Ne

14. v mezidobí

7.15

za Marii Božkovou, Martu Boháčkovou, Věru Sajdovou a Blaženu Klapilovou

 

 

 

9.00

za farní společenství

11.7.

St

sv. Benedikt

18.00

za nemocné

12.7.

Čt

 

7.00

za živou a zemřelou rodinu Blechovu a Dvořákovu

13.7.

 

18.00

na poděkování za uzdravení

15.7.

Ne

15. v mezidobí

7.15

za farní společenství

 

 

 

9.00

za zemřelého P. Zdeňka Křišťana Němečka

22.7.

Ne

16. v mezidobí

7.15

za zemřelého manžela Milana Jarolína a živou rodinu

 

 

 

9.00

za farní společenství

25.7.

St

sv. Jakub

18.00

za živou a † rodinu Douškovu, Machálkovu, Pezlarovu a Kratochvílovu

26.7.

Čt

sv. Jáchym a Anna

7.00

za zemřelou rodinu Šibralovu a Žitkovu

28.7.

So

 

7.00

za zemřelé

29.7.

Ne

17. v mezidobí

7.15

za zemřelého manžela, oboje rodiče a živou rodinu

 

 

 

9.00

za farní společenství

1.8.

St

 

18.00

za zemřelého Bohumila Denemarka, manželku, syna a celou přízeň

2.8.

Čt

 

7.00

za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší farnosti

3.8.

 

18.00

za zemřelého Zdenka Hlouška a živou a zemřelou rodinu

4.8.

So

 

7.00

na úmysl dárce

5.8.

Ne

18. v mezidobí

7.15

za farní společenství

 

 

 

9.00

za zemřelou Annu Horáčkovou, Jiřího Hamerníka a živé a zemřelé děti Hamerníkovy

8.8.

St

 

18.00

na úmysly dárců

9.8.

Čt

 

7.00

za živé a zemřelé dobrodince

10.8.

pouť jáhnů

18.00

za jáhny brněnské diecéze a jejich rodiny

11.8.

So

 

7.00

za oba Jany a jejich statečnou rodinu

12.8.

Ne

poutní slavnost

8.00

za živou a zemřelou rodinu Veselou a Juříkovu

 

 

sv. Vavřince

10.00

za živé a zemřelé obyvatele Řečkovic a Mokré Hory

15.8.

St

slav. Nanebevzetí

Panny Marie

18.00

za nemocné

16.8.

Čt

 

7.00

na úmysl dárce

17.8.

 

18.00

za zemřelou Věru Kujalovou

18.8.

So

 

7.00

za zemřelou Marii Manovou

19.8.

Ne

20. v mezidobí

7.15

na poděkování za dar života

 

 

 

9.00

za farní společenství

22.8.

St

P. Maria Královna

18.00

za živou a zemřelou rodinu Dvořákovu a Matulovu

23.8.

Čt

 

7.00

za zemřelé rodiče Dvořákovy, manžela a živou rodinu

24.8.

 

18.00

na poděkování za 70 let života

25.8.

So

 

7.00

za zemřelé

26.8.

Ne

21. v mezidobí

7.15

za kmotřenku Marii a duše v očistci

 

 

hody Ivanovice

10.00

za živé a zemřelé obyvatele Ivanovic

29.8.

St

Um. sv. Jana Křtitele

18.00

za rodiče Sisrovy a živou a zemřelou rodinu

30.8.

Čt

 

7.00

na úmysl dárce

31.8.

 

18.00

na poděkování s prosbou o dary Ducha Svatého pro živou rodinu

1.9.

So

 

7.00

za zemřelou Martu Varausovou a živou rodinu

2.9.

Ne

22. v mezidobí

7.15

za živou a zemřelou rodinu Šmerdovu, Bořeckou, Kostihovu, Žákovu a Žižkovskou

 

 

 

8.30

za farní společenství

 

 

 

10.00

na poděkování

3.9.

Po

 

18.00

na poděkování za 50 let života

5.9.

St

 

18.00

za Boží ochranu a dary Ducha Svatého pro děti, které v tomto školním roce poprvé přijmou P. Ježíše

6.9.

Čt

 

7.00

za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší farnosti

7.9.

 

18.00

za živou a zemřelou rodinu Milionovu a Chladilovu

 

 

 

 

za zemřelého Jaroslava Vidláka a za živou a zemřelou rodinu Pochopovu a Stokláskovu

8.9.

So

Narození P. Marie

7.00

na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svatého

 

 

hody Jehnice

9.00

za živé a zemřelé obyvatele Jehnic

9.9.

Ne

23. v mezidobí

7.15

na poděkování rodičům za dar života

 

 

 

8.30

za zemřelého manžela, rodinu Stašovu a Svídovu

 

 

 

10.00

za farní společenství

10.9.

Po

 

18.00

na poděkování za dar života

12.9.

St

 

18.00

na úmysl dárce

13.9.

Čt

 

7.00

na poděkování za krásy života

14.9.

Povýšení sv. kříže

18.00

za zemřelého P. Jana Pavlů, zemřelého manžela, živou rodinu a dar života

15.9.

So

P. Maria Bolestná

7.00

za nemocné

16.9.

Ne

24. v mezidobí

7.15

za zemřelou kamarádku Lidku

 

 

 

8.30

za zemřelé rodiče a prarodiče, za živé a zemřelé rodiny z obou stran a za nemocné sestry

 

 

 

10.00

za farní společenství

17.9.

Po

 

18.00

na poděkování za dar života a živou a zemřelou rodinu

19.9.

St

 

18.00

na úmysly dárců

20.9.

Čt

 

7.00

na poděkování za 70 let života a za zemřelého manžela

21.9.

sv. Matouš

18.00

za živou a zemřelou rodinu

 

 

 

 

za zemřelou dceru Lenku a vedení Boží pro živou rodinu a za rodinu Lesniakovu a Kalusovu

22.9.

So

 

7.00

za ministranty naší farnosti

23.9.

Ne

25. v mezidobí

7.15

za živou a zemřelou rodinu Janovskou a Řádkovu

 

 

 

8.30

za zemřelé rodiče, dvoje prarodiče, zemřelého Aloise a Františka a celou živou rodinu

 

 

hody Medlánky

10.00

za živé a zemřelé obyvatele Medlánek

24.9.

Po

 

18.00

za vnučku Kláru a její rodiče

26.9.

St

 

18.00

za Boží požehnání a ochranu při stavbě a za sousedy

27.9.

Čt

 

7.00

na úmysl dárce

28.9.

sv. Václav

8.00

na poděkování za dar života a všechno dobrodiní s prosbou o Boží ochranu celé rodiny

29.9.

So

sv. archandělé

7.00

za zemřelé

30.9.

Ne

26. v mezidobí

7.15

za farní společenství

 

 

 

8.30

za zemřelou Růženu a Jakuba Pfenigovy a P. Ivana Pešu

 

 

 

10.00

za živou a zemřelou rodinu Kadlecovu a Matalovu

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist