25.06.2018 07:10

Vzpomínáme...

Nedožité devadesáté výročí narození P. Křišťana Zdeňka Němečka si zdejší farní pamětníci připomněli 21. června.

P. Křišťan Zdeněk Němeček vyrostl ve zdejší farnosti, ke které měl až do konce svého života vřelý vztah. Narodil se 21. června 1928 v Lomnici nad Popelkou, kam jeho rodiče odešli za prací, ale již v jeho třech letech se přestěhovali do Brna-Řečkovic. Zde Zdeněk vychodil základní školu a jako ministrant a katolický skaut se aktivně zapojil do života zdejší farnosti. Po maturitě v r. 1946 odešel do premonstrátského kláštera v Teplé u Mariánských Lázní. V roce 1952 byl v Praze vysvěcen bez státního souhlasu na kněze biskupem dr. Kajetánem Matouškem. V padesátých letech, po násilném zrušení klášterů, vypomáhal na faře v Brně-Husovicích.

V roce 1957 byl spolu s dalšími šesti premonstráty zatčen a Krajským soudem v Brně odsouzen za údajné podvracení republiky na dva a čtvrt roku do vězení. Po návratu v roce 1960 byl zaměstnán jako kostelník v Řečkovicích. Zásluhou tehdejšího faráře P. Jana Odehnala se mohl později vrátit do duchovní služby v řečkovické farnosti, kde vypomáhal až do smrti P. Odehnala v r. 1969. V tomto roce byl investován na faru v Dušejově u Jihlavy, kde v říjnu 1976 náhle zemřel při výkonu kněžské služby (pohřbu). Pohřbený je v hrobě rodičů na řečkovickém hřbitově.

Oblíbeného kněze a přítele vzpomeneme při mši sv. v neděli 15. července v 9 hod.

Sedmdesát roků uplyne 22. července od tragické smrti mladého a nadějného kněze P. Antonína Saňky, který ve zdejší farnosti působil od r. 1946 do r. 1948, kdy tragicky zahynul při koupání na brněnské přehradě.

P. Antonín Saňka horlivě působil mezi mládeží, kterou si svým mimořádným zájmem velmi získal. Pořádal s ní výlety, nacvičoval divadla, akademie a organizoval biblické závody. Obzvláště se snažil přiblížit mládeži cestu k eucharistii. Jeho tragická smrt v pouhých 27 letech (1921-1948) farnost velmi zasáhla. Pohřbený je v kněžském hrobě na místním hřbitově.

V souvislosti se vzpomínkou na oba kněze bych ráda poděkovala zdejším farnicím, které vzorně pečují o kněžský hrob.                                                                  

Ludmila Ulrichová

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist