01.12.2013 09:44

Víkend biřmovanců

Víkend biřmovanců

pohledem od barového pultu

Bar je vážně jedinečné místo. Je v centru všeho dění a je jisté, že se nic nevyrovná pohledu na svět od barového pultu. Ale pro vyjasnění – nejde tady o zpověď anonymního alkoholika, ale o nenápadné pozorování biřmovanců na jejich „víkendovce“ v Tvarožné na faře. A bar? Ten byl opravdu centrem všeho, protože odděloval kuchyňský kout od jídelny - společenské místnosti.

Tak tedy jen stručně shrňme závěry našeho pozorování od baru. Pocity všech byly před zahájením víkendu poněkud smíšené. Nikdo nevěděl, co nás vlastně čeká. Biřmovanci se báli, co se po nich bude chtít, my se bály, jestli všeho jídla bude dost a zároveň jestli ho nebude až moc. A v rámci posledních hodin před akcí pocity nejistoty dosáhly vrcholu: někteří z biřmovanců vyloženě panikařili a vyhrožovali, že nikam nepojedou, čemuž jsme se opravdu smály, tedy alespoň do chvíle, kdy jsme byly nuceny se několik hodin probíjet zuřícím davem v nákupním centru, bojovat o každý metr a každý kus potravin, než nás nakonec málem porazily pojmy párek a nožka párku. (Věděli jste, že párek je odvozený od slova pár? My třeba ne.)

A teď už k tomu víkendu. Program se skládal z oblasti duchovní, vzdělávací, zábavně-teambuildingové, relaxační a stravovací. Protože bar byl umístěn pevně, nebyly jsme schopny pozorovat veškeré dění, většinu informací jsme však (paradoxně díky baru) stejně získaly. V pátek večer po mši svaté, které se zúčastnili pouze ti, kteří obezřetně využili k cestování MHD nebo vyrazili natolik včas, aby stihli překonat i židenickou zácpu, následovala večeře, zahájení víkendu a přednáška. Tématem přednášky byla subliminální poselství v hudbě, což se později stalo zdrojem mnoha sporů a diskuzí během celého víkendu. Později večer jsme se ještě odebrali do kostela ke krátké adoraci a zpěvům, o kterých jsme si až do mše v sobotu večer mysleli, že byly opravdu velmi nevydařené.

Sobota začala krátkou přednáškou o ranních chválách, modlitbou ranních chval, ranní modlitbou a následnou snídaní. Dopoledne biřmovanci vyrazili na chvíli ven ke krátké hře, kterou pak v jídelně asi hodinu komentovali, takže „jako bychom tam byly“. Poté je čekala v kostele přednáška o Duchu Svatém, která byla hodnocena jako výborná. Dozvědět se více nám bránila příprava oběda a dlouhodobý spor s gulášem o tom, že by už opravdu měl zhoustnout, protože jsme na něj aplikovaly již všechny zahušťovací postupy, které známe. Odpoledne byl v plánu krátký odpočinek, osobní svědectví o víře, hra a pak příprava animované mše na večer. V rámci mše každý obdržel vlastní úkol a roli, kterou měl připravit. První skupinka byla improvizovaný sbor, který především ostatním skupinkám značně zvedl sebevědomí a zároveň udržoval dobrou náladu všech v průběhu mše a ještě dlouho po ní. K dobré náladě přispěl i tým číslo dvě, který měl připravovat přímluvy. Přestože při mši samotné byly přímluvy provedeny velmi precizně, původně se ve skupince objevovaly značné neshody. Důvodem bylo zapojení afrických tanců do přímluv a také vhodnost přímluvy „Pane, prosíme Tě za zemřelé.“ v kombinaci s odpovědí „Proste, a bude vám dáno.“ Třetí skupinkou byli herci, kteří měli za úkol dramatizaci evangelia (o služebnících, kteří čekají na návrat pána ze svatby). Do této skupinky jsme se připojily i my v roli trpělivých služebníků se slovy „Bez pána ani rána.“ a „Bez pána pařiti, v pekle se smažiti.“ což vypovídá i o celkovém směřování našeho dramatického díla.

Nedělní ráno začalo opět modlitbou a ze zbytku dopoledne před začátkem mše se toho k baru moc nedoneslo. Zato náš zážitek vaření oběda ve stejné místnosti, kde zároveň nacvičuje místní sbor, byl opravdu mimořádný. Těsně před polednem jsme se pak všichni zúčastnili mše svaté s místní farností, najedli se, uklidili a opustili prostor.

K baru se toho samozřejmě doneslo mnohem víc, ale musíme nechat prostor i pro ostatní články. Proto bych ráda na závěr poděkovala všem organizátorům i účastníkům za skvělou akci, všem ostatním za podporu či modlitby, a především také za Boží pomoc a ochranu.

Terka a Bětka

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist