25.12.2012 09:26

Vánoční přání o. Jacka

„Tajemství lásky - to jsou Vánoce! Láska Otce, který poslal na svět svého jednorozeného Syna, aby nám daroval sám svůj život (srov. 1 Jan 4,8-9). Láska "Boha s námi", Emanuele, který přišel na zem, aby zemřel na kříži. V chladné chatrči ponořené do ticha Panna Matka s předtuchou v srdci už ochutnává krvavé drama Kalvárie. Bude to převratný boj mezi temnotami a světlem, mezi smrtí a životem, mezi nenávistí a láskou. Kníže pokoje, dnes narozený v Betlémě, dá svůj život na Golgotě, aby vládla na zemi láska.“ (Jan Pavel II., Vánoce 2002)

Milý otče Jane, milí Řečkovičtí farníci!

Ve dnech, kdy se nám rodí Ježíš - pro ty nej-menší poprvé, pro jiné podvacáté, pro další poosmdesáté - chtěl bych Vám popřát hodně zbraní!

Buďte s pomocí Ježíše bojovníky za světlo, život a lásku. Přeji Vám, abyste nevzdávali zbraň po prohrané bitvě se svými slabostmi, s křížem, který na Vás najednou dopadl. Sledujte život Ježíše a všechno bude dobré. Jen v Něm je naděje a sila. On se narodil, aby Tobě dal sílu a víru, abys věděl, že ve tvé rodině i v samotě je místo na opravdovou lásku, která je silnější než cokoliv, co dnes prožíváš.

Vzpřim hlavu a bojuj! S Ježíšem neprohraješ!

Krásné Vánoce Vám všem přeje

o. Jacek

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist