25.12.2011 08:58

Tříkrálová sbírka

Milí farníci

Dovolte, abych jménem Oblastní charity Brno poděkovala všem koledníkům a dobrovolníkům za pomoc při koledování a organizaci letošní Tříkrálové sbírky. Zvlášť děkuji za štědrost řečkovických farníků, díky níž se v roce 2011, včetně samostatné sbírky v Jehnicích, vybralo 92 631,- Kč.

Ve městě Brně vybralo celkem 1 283 539,- Kč.

Tyto peníze byly použity pro lidi s mentálním postižením a autismem, lidi bez domova, matky s dětmi v tísni a seniory. Dále také na humanitární pomoc na Haiti a na Ukrajině.

Dobročinná charitní akce Tříkrálová sbírka proběhne v roce 2012 již podvanácté.

Sbírka probíhá podle přesných pravidel. Na úvod žehnají koledníkům v jednotlivých diecézích biskupové a kněží. V roce 2012 proběhne žehnání koledníků v pondělí 2.1. v 16 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově.

Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi. Koledování probíhá podle místních podmínek v průběhu prvních dvou týdnů měsíce ledna.

Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba, vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností (např. malým balením cukru). Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky, opatřené charitním logem.

Sbírku doprovází od roku 2008 také Tříkrálový koncert, pořádaný v Městském divadle Brno, který v přímém přenosu vysílá Česká televize (8.1.2012 v 17:30 hodin), některé ročníky vysílal rovněž Český rozhlas 1-Radiožurnál.

Kromě koledníků lze přispět také na tříkrálové sbírkové konto a v posledních letech také prostřednictvím "dárcovské SMS" odeslané z mobilního telefonu (DMS KOLEDA).

Prosíme, otevřete koledníkům svoje dveře a srdce, podpořte charitní dílo. Děkujeme.

Irena Prokšová

Oblastní charita Brno

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist