24.12.2010 08:46

Tříkrálová sbírka

Milí farníci!

Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, původem ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – zlato, kadidlo a myrhu. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou.

Tato tradice s nástupem socialistického režimu po r. 1948 postupně vymizela a byla znovu oživena až po r. 1989, kdy se jí ujala Charita a dala jí nový rozměr a smysl. Sbírka by se měla v první řadě stát příležitostí k setkání všech obyvatel farnosti s radostnou Vánoční zprávou skrze návštěvu Tří králů. Koledníci jsou vyslanci Boží lásky k lidem. Jejich návštěva jim umožňuje podílet se na pomoci těm, kteří ji potřebují, a tak odpovědět skutkem na skutek Boží lásky. Takto pojatá Tříkrálová sbírka přispívá k upevnění solidarity mezi lidmi a ke zlidšťování naší společnosti.

Chtěla bych vám touto cestou jménem Oblastní charity Brno ještě znovu poděkovat za vaši štědrost v letošní Tříkrálové sbírce. Vždyť jen v řečkovické farnosti se vybralo 18 981,- Kč a v celé brněnské diecézi (tedy nejen v městě Brně) pak celkem 15 870 696,- Kč.

Během tohoto roku tyto finance pomohly mnoha charitním zařízením (seniorům, nemocným, mentálně postiženým, matkám s dětmi v tísni, lidem bez domova) i humanitárním projektům ve světě (především na Haiti a v Indii).

Již brzy opět vyrazí Tři králové zazpívat u dveří našich domovů a ohlásit radostnou novinu Kristova narození. Prosím, otevřete dveře i svá srdce a přispějte jakoukoliv částkou do jejich pokladniček. Věřte, že vaše peníze pomohou tam, kde je to nejvíc třeba.

Irena Prokšová

za Oblastní charitu Brno

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist