27.11.2011 09:41

Santiago de Compostela

V minulém roce jsem přijala pozvání k putování do Santiaga de Compostela, galicijského města ve Španělsku, kde se nalézá hrob sv. Jakuba. Toto místo se stalo významným poutním cílem již ve středověku a patřilo společně s Římem a Jeruzalémem ke třem hlavním křesťanským poutním místům. V roce 2010 byl slaven Milostivý rok, další Svatý rok připadne na rok 2021. Byla otevřena Svatá brána a mohli jsme získat plnomocné odpustky. Totiž v roce 1122 vyhlásil papež Kalixt II. poprvé Svatý rok, který se od této doby slaví vždy, když 25. červenec (svátek sv. Jakuba), připadne na neděli.

Do Santiga de Compostela směřuje celkem 8 poutních cest. My jsme putovali po části francouzské královské cesty v délce cca 115 km od benediktinského kláštera Samos. Celá francouzská poutní trasa má počátek v Pyrenejích, měří cca 800 km a vznikla v 11. století. Je přehledně značena, ukazatelem jsou žluté šipky nebo mušle. Poutníci mívají na zádech baťohy se svatojakubskou mušlí a cestou se zdraví pozdravem Buen comino. Do credencialu del peregrino (průkazu poutníka) sbíráme razítka v jednotlivých ubytovnách či pohostinstvích, abychom na základě tohoto dokladu mohli získat osvědčení o vykonané pouti. Osvědčení lze obdržet za předpokladu, že poutník ujde minimálně 100 km nebo ujede na kole či koni 200 km. Ubytoven na cestě je dostatečné množství, jsou spravovány galicijskou zemskou vládou, městy, církví, dobrovolníky, svatojakubskými spolky nebo soukromníky a cenově se liší. Na každý den pouti si poutník stanoví úmysl a během cesty na něj vícekrát vzpomene.

Každý den ráno se společně pomodlíme modlitbu poutníka, dostaneme na cestu přehlednou mapu a jdeme jednotlivě nebo ve skupinkách, cestou se zastavíme, odpočineme a zase jdeme svým vlastním tempem. Je to duchovní cesta, každý prožívá Boží doteky jiným způsobem. Cílem prvního dne je PORTOMARÍN, druhý den je cílovou stanicí PALAS DE REY, třetí den ARZUA. Počasí bylo příjemné, jen 2x slabě mrholilo. Ale třetí den se vyšplhaly teploty k 35 °C a večer jsme byli rádi, že se dalo propocené prádlo vyprat a usušit (někde jsou za poplatek k dispozici automatické pračky i sušárny). Čtvrtý den míříme k ARCA PEDROUZO. Večer je vždy mše svatá a poutníci zpívají ve svém jazyce písně. Španělský kněz s námi zpívá Madonu česky, protože sloužil nějaký čas v Praze u Panny Marie Vítězné a má v oblibě sošku Pražského Jezulátka. Poslední den putování si vychutnáváme krásnou galicijskou krajinu, eukalyptové a kapraďové háje, pastviny, žluté janovce, kouzelné vesničky. Za Monte do Gozo šlapeme po silnici, ve vedení se střídáme: Španěl z Bilbaa, Blanka a já. Do města dojdeme společně, vystojíme fronty na úschovu zavazadla, protože do chrámu se nesmí se zavazadly. Další fronta je na získání osvědčení svatojakubského poutníka. A další fronta je na průchod Svatou branou. Nad hlavním oltářem gotické katedrály je socha sv. Jakuba oblečená do zlata, stříbra a drahokamů, vyjdeme po schodech nahoru a objímáme jeho sochu. Pod hlavním oltářem je hrob sv. Jakuba, uctíváme jeho relikvie. Po večerní mši svaté sledujeme obří kadidelnici, zavěšenou nad oltářem. Postříbřená, zhruba 50 kg těžká je svými rozměry největší kadidelnicí na světě. Uvedení do chodu mají na starosti tiraboleiros – muži, kteří ji pomocí 35 m dlouhého lana rozhoupou, a ona se velkou rychlostí pohybuje od stropu ke stropu. Za zmínku stojí také Pórtico de la Gloria, portál slávy, vytvořený mistrem Mateem v letech 1166 – 1188. Základním prvkem bohaté figurální výzdoby je středový sloup s postavou sv. Jakuba, nad ním trůní Kristus Spasitel, obklopený čtyřmi evangelisty.

Po večerní vigilii u hrobu sv. Jakuba se setkáváme se všemi poutníky a španělským knězem a zamýšlíme se nad jednotlivými úseky našeho putování.

R.T.

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist