31.03.2013 10:16

Proč se v dnešní době chovat k lidem pěkně?

Znáte to. Každý den vás někdo naštve. Jednou je to manželka, jindy zase kolega v práci. Další den je to neposlušné dítě, které si dělá, co chce. O víkendu jsou to příbuzní, kteří vás zasypávají jen svými problémy a o vás se skoro vůbec nezajímají.  Navíc musíte denně potkávat tu sousedku, která vás bezdůvodně vytrvale pomlouvá. A tak je to pořád dokola. Snažíte se tohle všechno zvládat, ale občas každému z nás povolí nervy a začnou nás napadat různé otázky.

Proč zrovna já bych měl tohle všechno snášet? Proč se zrovna ke mně chová tolik lidí protivně? Každý se zajímá jen a jen o sebe, všichni vidí jen své problémy. Proč bych měl poslouchat stále stejné nářky často i nepříjemných lidí kolem mě? Kdo se zajímá o mě, o moje starosti a problémy? Každého občas přepadne znechucení. Kde vzít sílu? A hlavně proč se k těm všem lidem, kteří často vidí jen a jen sebe, snažit chovat pořád ještě pěkně? Proč se snažit vůbec o dobro, když je všude tolik zla? Má to v dnešní době ještě nějaký smysl?

Někdy je prostě těžké vidět v tomto světě naději. Naštěstí na to všechno nejsme sami. Stačí se podívat na kříž. Na něm visí Někdo, kdo dal všemu utrpení a těžkostem každého dne smysl. To On nás svou smrtí vysvobodil z moci zla a dal nám naději. Naději na věčný život. Naději, že má smysl se snažit, i když často výsledky své snahy na tomto světě možná ani neuvidíme. Vždyť nejsme děti tohoto světa. Svou vlast máme v nebi. Musíme být však obezřetní, neboť je tu satan, nepřítel, který se rozhodl nám házet klacky pod nohy. To on s precizností sobě vlastní vytrvale rozdmýchává spory a snaží se nám namluvit, že nemá smysl se snažit lidi kolem nás milovat a brát je takové, jací jsou.

Chcete znát, ten nejpádnější důvod, proč se i v dnešní době snažit lidi kolem sebe milovat? Protože je to v zájmu každého z nás! Neděláme to jen pro druhé, pro Pána Boha, protože jsme to četli v Písmu, nebo proto, že nám to říkal pan farář v kostele. Snažit se být dobrým člověkem, mít rád své bližní, přináší bohatý užitek i nám. Království Boží je již mezi námi můžeme číst v Písmu svatém (L 17,21). Z velké části je tedy na nás, bude-li se svět kolem nás podobat více ráji nebo peklu.

Naší největší motivací by však neměl být krásný a bezproblémový život tady na zemi, ale hlavně v naší nebeské vlasti. Vždyť nám křesťanům by nemělo jít o nic míň než o samotné nebe! Tady jde o nás, o naši budoucnost, o náš budoucí život, který bude trvat věčně! Někomu to možná zní příliš sobecky, ale je opravdu nutné si uvědomit, že v našem životě jde v první řadě o náš vztah s naším Stvořitelem. Ruku v ruce s tím jde vztah k našim bližním. A tady objevujeme pointu. Dostáváme se k hlavní odpovědi na otázku proč milovat lidi kolem sebe, i když je to někdy hodně těžké. Člověk, který nedokáže milovat lidi kolem sebe, těžko může milovat Boha. To, jaký máme vztah k lidem, totiž formuje náš vztah k Bohu Otci. A to již stojí za zamyšlení!  Pokud tedy někdo nemá rád lidi, s největší pravděpodobností nemiluje ani Boha. Těžko se pak takový člověk může dostat do nebe!

Vidíme tedy, že snažit se o dobro má stále ještě smysl. I když výsledky často nejsou vidět, buďme dobré mysli, neboť jsme součástí něčeho většího, než jsme schopni na tomto světě pochopit, nebo si vůbec představit. Jsme součástí Božího plánu, který nám bude jednou odhalen, a my plně pochopíme všechno, co nám až dosud bylo zcela nejasné.

Není vždy jednoduché se snažit, ale máme přímluvce. Ježíš nám poslal Ducha svatého, který se za nás neustále nevýslovnou silou přimlouvá. Posilu dále hledejme především v modlitbě a četbě Písma svatého. Také svátosti jsou silné zbraně proti nástrahám zlého. Jsem přesvědčen, že pokud budeme s Kristem a v Kristu, najdeme sílu každý den se znovu a znovu snažit chovat k druhým lidem ohleduplně a s láskou.

Tomáš Krahulec

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist