28.11.2010 18:26

Před 95 lety zemřel osmý brněnský biskup František Saleský Bauer

 

Dne 25. listopadu 2010 uplynulo 95 let od smrti v pořadí osmého brněnského diecézního biskupa, kardinála ThDr. Františka Saleského Bauera, který stál v čele brněnské diecéze v letech 1882-1904.

První brněnský biskup českého původu se narodil 26. ledna 1841 v Hrachovci u Valašského Meziříčí. Po studiích v Olomouci byl v roce 1863 vysvěcen na kněze a po ročním působení v duchovní správě vyučoval na bohoslovecké fakultě v Olomouci, kde r. 1869 promoval a následujícího roku se stal děkanem fakulty. Po třech letech byl povolán k výuce Nového zákona na pražské fakultě a r. 1880 se stal rektorem pražského semináře.

Po jmenování a papežském potvrzení Lvem XIII. byl 15. srpna 1882 v Olomouci konsekrován na biskupa. Prvním úkolem, kterého se jako brněnský biskup ujal, bylo poznání diecéze v níž nikdy předtím nepůsobil - všechny farnosti diecéze dvakrát zvizitoval. Během své služby posvětil 39 nových kostelů, svátost biřmování udělil 365.000 biřmovanců a vysvětil 538 kněží brněnské diecéze. Byl spoluzakladatelem diecézní Kongregace Milosrdných sester sv. Františka, které usadil v Sirotčí (dnes Grohově) ulici v Brně. Roku 1894 svolal do Brna první sjezd českých katolíků a roku 1903 druhý. Téhož roku posvětil novou budovu alumnátu na Antonínské ulici. Na jeho náklad byla zbudována domácí kaple v biskupské rezidenci a z jeho rozhodnutí byla zahájena obnova katedrály sv. Petra a Pavla, když nechal položit základy k dvěma novogotickým věžím, tvořícím dnes z katedrály dominantu Brna.

13. 5. 1904 byl papežem Piem X. jmenován arcibiskupem olomouckým a 27. listopadu 1911 kardinálem.

Zemřel 25. listopadu 1915 v Olomouci a byl pochován v tamní katedrále.

Pro nás, řečkovické farníky, je biskup František navíc významný tím, že před 110 lety vysvětil náš farní kostel, o čemž svědčí i pamětní deska na zadní straně hlavního oltáře.

brněnské biskupství + redakce

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist