28.09.2013 18:28

Pravda o Sýrii

Mezi nejvíce frekventované zprávy v posledních měsících patří informace o syrské občanské válce. Západní media se snaží vnutit světu svou verzi, že jedinou příčinou tohoto konfliktu je syrský prezident Assad, a proto je třeba pomoct opozici jej porazit. Kdo je však tato opozice?

Nejlépe je ptát se přímo těch, kteří toho o situaci ve své zemi vědí nejvíce – místních křesťanských představitelů.

„Je snadné zahájit letecké útoky na Sýrii, ale obtížné ukončit válku a zabránit hrozným důsledkům, které by tyto údery vyvolaly“, říká syrsko-pravoslavný arcibiskup Eusthathius Matta Roham, metropolita Jazirahu a Eufratu. Se zármutkem a s obavami o syrský národ dodává, že „křesťané v Sýrii se modlí za odvrácení útoku cizích velmocí a za nastolení míru v celém regionu“.

Patriarcha řecko-melchitského ritu Řehoř III. Laham je ve svém vyjádření tvrdší: „Pokud chtějí západní země opravdovou demokracii, musejí ji budovat smířením, dialogem mezi křesťany a muslimy, a nikoliv zbraněmi. Zamýšlený útok USA, Francie, Turecka a Ligy arabských států je kriminální čin, který přinese další oběti, kromě mnoha tisíců z posledních dvou let války“. A dále patriarcha pokračuje: „Kdo to všechno způsobil a přivedl až do tohoto stavu? Z mnoha islámských a dokonce i západoevropských zemí přicházejí do Sýrie islámští extremisté a hrdlořezové s jediným cílem vraždit. A žádný stát se je nepokusil zastavit, ba naopak jsou jim dodávány další a další zbraně a poskytován výcvik instruktory západních velmocí“. Podle hlavy melchitských katolíků podporují západní země radikály a struktury Al-Kaidy. Upozorňuje dále, že v případě vítězství islamistů dojde k totální destrukci státního zřízení a k pronásledování a vraždění křesťanů. Na závěr patriarcha dodává: „Přítomnost křesťanů je podstatnou podmínkou existence umírněného islámu v Sýrii. Pokud tu nebudeme, nebude zde žádná demokracie, což tvrdí i většina muslimů, kteří se extremistů obávají“.

V Sýrii žije asi 25 milionů obyvatel, z nichž přibližně 10% tvoří křesťané. Zhruba půl milionu patří k syrské pravoslavné církvi, ostatní jsou katolíci různých ritů, jednak východních (melchitský, maronitský, chaldejský, syrský), ale také latinského ritu. Země se v minulosti stala útočištěm křesťanů z okolních muslimských zemí. Je zde náboženská svoboda, křesťané mají dokonce svá předškolní a školská zařízení. Proto také syrsko-katolický patriarcha Youssef III. Younan vidí nynější situaci jako zoufalou: „Syrští křesťané byli Západem zrazeni“, vyjádřil zklamání zvláště nad postojem USA, jejichž chování označil za cynické. „Jsou to již téměř tři roky, kdy spolu s Tureckem a dalšími zeměmi vyhlašují nutnost pádu syrské vlády, a je to největší lež, kterou šíří ve svých mediích. Země je zničena a více než 100 tisíc lidí bylo zabito. Západ podporuje režimy, které nemají s demokracií nic společného. Katar, Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie jsou nejreakčnější režimy na světě a přesto jsou jejich představitelé přijímáni v palácích západních vlád jako hrdinové demokracie, politického pluralismu a tolerance. Jsou to oni, kdo dodávají syrským rebelům zbraně, podněcují nenávist mezi muslimy a křesťany, sunnity a šíity. Myslet si, že by s pádem Assada přišla demokracie, je velká iluze“, uzavírá patriarcha Youssef III.

Syrští křesťané jsou ve vážném ohrožení, mysleme na ně ve svých modlitbách.

Z převzatých materiálů zpracoval Jiří Prchal

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist