23.06.2012 18:29

Pozvání ke spolupatřičnosti

Je sobota 28. dubna 2012, den před nedělí Dobrého pastýře. Scházíme se na domluvenou sedmnáctou hodinu u naší fary a vyhlížíme příjezd biskupa Mons. Pavla Posáda.

Jde o historicky první setkání zasvěcených vdov (některých ještě se hledajících) na území Moravy, v Brně.

Po dva roky jsme se setkávaly pod vedením Mons. Posáda a Marie Brigity Ventové na biskupství v Českých Budějovicích. Vzdálenost a také finanční náročnost těchto cest, které se konaly  každé dva měsíce, nás vedly k zamyšlení a naše společenství se rozdělilo na dvě skupiny (chápeme to jako jeden strom s rozvětvenou korunou). Dohodly jsme se, že vdovy z Čech se budou i nadále setkávat v Budějovicích a vdovy z Moravy následně po 1 - 2 týdnech v Brně. Touha po společném setkání obou skupin by mohla být naplněna 1x ročně. Vše se ale odvíjí od Božího řízení. Vstřícnost biskupství českobudějovického, takže i zde v Brně nás obohacuje svým vedením Mons. Pavel Posád, je nepopsatelná.

Sešlo se nás šest a nasloucháme výkladu o významu Bílé soboty. Jde o hlubší pochopení slov Písma a významu velikonočních symbolů. Kristovo vzkříšení - Světlo, které umožňuje život, umožňuje setkání, komunikaci, poznání a přístup k realitě a pravdě. Dobro je silnější než nenávist, život je silnější než smrt. Jak může toto vše dosáhnout až k nám, aby se to stalo užitečné? Skrze Křest a Víru. Křtem dochází k osvícení a vírou k průniku Božího světla do našeho života. Křest, Biřmování a Eucharistie - svátosti, které nás křísí, Zpověď - stejný zázrak, jako křísit mrtvé. Svátost nemocných - křísí mrtvé k novému životu.

Paškál je zcela zvláštní a přitom nepatrný symbol Velikonoc. Ze svíce září LÁSKA - Kristus. Svíce svítí a přitom se stravuje, sama sebe odevzdává. Dává oheň, spaluje zlo a tak proměňuje svět i nás samotné Je plamenem Kristovy LÁSKY. Svíce je produktem včel a včelí úl je symbolem společenství. Svíce - to jsme my věřící. Kristus, aby mohl zachraňovat svět, potřebuje nás a my musíme být nositeli Jeho světla.

Tolik z výkladu Mons. Pavla Posáda. Naše společenství je prosté a vděčné za každou radu od představených církve. Každé setkání vdovu obohacuje a dodává ji pocit potřebnosti. Ukazuje cestu do radosti.

J.S.

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist