25.02.2012 17:10

Povzbuzení

Máme-li v srdci smutek, Bůh najde cestu, jak nás potěšit...

Od mé drahé kamarádky jsem nečekaně dostala zapůjčit na celý tento rok knížečku provázející rokem po dnech, kterou napsal biskup Dr. Josef Hlouch a nazval ji "Minutěnka". Hned 1. ledna čteme: "Ve jménu Páně do nového roku! S plností vnitřní energie, s bezmeznou důvěrou v Boží pomoc, s veškerou rozhodností učinit tento rok rokem svatým. To znamená skládat jeden svatý úkon ke druhému. Dát tomu roku nejbohatší náplň. To se stane, budeme-li vedení trojí snahou:

1. hluboce a vroucně se ponořovat do Boží přítomnosti,

2. co nejvíc být myslí v něčem svatém, povznášejícím,

3. ve všem se ovládat, ke všemu jít srdcem milujícím, vše naplnit láskou, vším růst v milosti Boží.

Tímto si umiňuješ velké věci, ale uvaž radostně: Mnohem větší je ti slíbeno od Boha, který své sliby plní.“

Důkazem toho je mi i další citát z prvého dne roku, pro změnu v kalendáři radia Proglas, s texty P. Zbigniewa Czendlika: "Láska nesmí a ani nemůže spoutávat. Láska je vázána na svobodu. Bez svobody láska není! Milovat znamená ponechávat druhému svobodu. Milovat často znamená dívat se, jak se ten druhý od nás vzdaluje a ubírá se cestou, po které ho nemohu následovat."

S Boží pomocí J.S.

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist