31.03.2013 10:13

Poděkování prezidenta „LL - Likvidace lepry - TBC“

Vážení přátelé, milí bratři a sestry z farnosti Brno-Řečkovice,

přijměte upřímné poděkování za dar na podporu díla lásky, které i Vaším přispěním pomalu proměňuje svět. Nejen ty nejubožejší lidi třetího světa postižené leprou nebo tuberkulózou, kterým se skrze léky dostává pomoci, ale také nás samých, kteří se tak učíme myslet na druhé v jejich nouzi a utrpení.

Když se ohlédneme, můžeme si všimnout, že dosavadní dílo v sobě zahrnuje 2 nemocnice v Indii a mnoho leprostanic a ambulancí ve světě obrovské chudoby. Toto dílo nezávisí na několika jednotlivcích, ale na množství dárců, kteří někdy maličko a někdy zase více přispějí darem, který potom rozdělujeme mezi potřebné.

To druhé velmi důležité pro naši činnost je stabilita, která je zase dána tou základní motivací - a tou je láska a soucit s trpícími. Velmi oceňujeme Vaši věrnost, vždyť přispíváte pravidelně již 13 let.

V posledních letech se daří prakticky všechny lidi zasažené leprou zachránit, ale postižené končetiny (především prsty) jim zpět vrátit nejde. Tak také podporujeme poskytování rehabilitačních pomůcek. Často se jedná o věci jednoduché, ale pro ony nejchudší je to otázka přežití: různé speciální boty, dlahy nebo hole.

Žádný dar poskytnutý na pomoc bližnímu není malý a stejně tak žádný láskyplný skutek není tak malý, aby nestálo za to ho uskutečnit.

Za lásku projevenou Vaším darem ještě jednou děkuji a přeji krásné a požehnané dny.

S požehnáním zdraví

Otec Vojtěch Eliáš

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist