27.11.2011 09:38

Obvazy pro malomocné

Na jaře roku 2003 jsme si rozdali jehlice, první klubíčka a návod na pletení. Zájem o pletení obvazů pro malomocné byl zpočátku velký, přihlásilo se 46 žen. Časem se počet ustálil a vytrvale pletla asi polovina.

Pletli jsme 9 let, pouze v roce 2009 se nám prázdniny prodloužily téměř na 1 rok. Distributor obvazů měl tehdy problémy s financováním dopravy, které se nakonec podařilo vyřešit.

Klubíčko příze Sněhurka stávalo zpočátku 14 Kč, pozvolna ale cena začala narůstat. Přízi jsme proto začali nakupovat přímo u výrobce – v Niťárně Česká Třebová. Tam byli laskaví a podle možnosti nám přenechávali klubka nějakým způsobem nestandartní za poloviční cenu. V roce 2008 však namontovali nové stroje, ty už dokázaly namotávat klubíčka dokonalá a se slevami byl konec. Celkem jsme nakoupili přízi za 53 382 Kč. Nákupy byly hrazeny z Vašich příspěvků do pokladničky v kostele i z občasných příspěvků individuálních. Za což patří upřímný dík Vám všem. Ale v jednom případě bych chtěla zvlášť poděkovat milému skromnému člověku, téměř pravidelnému dárci. Díky, pane H.!

No a nakonec suma sumárum: upletli jsme 3904 obvazů, což představuje asi 79 056 000 oček J!!

Obvazy putovaly z naší farnosti do Soběšic, kde je dobrá duše paní Müllerová shromažďovala i z jiných farností a dál přesouvala do Uherského Hradiště. Tamní OCH se potom postarala o odesílání na místa určení. Tato cesta však končí.

Pletení obvazů nebylo užitečné pouze pro nemocné. Pro mnohé ženy se stalo dobrou náplní části jejich volného času, drobnou radostí a zábavou i uklidňující chvilkou. Proto je pochopitelné, že nastalou skutečnost neseme se smutkem. Ale není vyloučeno, že pokud vložíme kousek naděje, tak se s pomocí Boží možná zase nějaká cestička, jak dál plést, objeví.

Za všechnu práci a finanční příspěvky ještě jednou v š e m velký dík.

Marta Ocetková

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist