22.06.2013 20:17

Noc kostelů - poděkování

Letošní noc kostelů jsem prožila velmi dobře. Začala pro mě odpolední přednáškou dr. Smékala na téma "Jak předcházet duchovním poraněním", což si myslím, že se k tomuto dni hodilo. Protože přednáška byla ve městě, tak jsem navštívila i jeden z nejbližších kostelů a to kostel Svaté rodiny na Grohové a tam také prožila mši svatou. Cítila jsem však, že musím zůstat věrná našemu kostelu sv. Vavřince, a proto jsem hned odjela tam. Když jsem přijela, začínala právě přednáška paní Ulrichové o historii kostela, kterou jsem se zájmem vyslechla. Následovalo vystoupení Sboru věčně mladých, tak jsem zůstala a naslouchala. Ani pak se mi nechtělo odejít, navíc po koncertě začal s vyprávěním o Tanzanii náš otec Jan. Byl to zážitek, zhlédnout znovu, jak emotivně prožívají slavení mše svaté křesťané v Africe. Po skončení jsem zatoužila navštívit také sousedy ve Sboru Páně CČSH, kde vystupoval Valašský krúžek s cimbálovou muzikou, kterou mám moc ráda – opět to byl skvělý zážitek. A pak už jsem odešla do ticha noci šťastná z pěkně prožitého dne.

Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravách Noci kostelů podíleli a připravili nám tento slavnostní den. Zvláště chci poděkovat panu Romanu Tesařovi, který nám svými fotografiemi ukázal, kromě jiného, i půdní prostory, kam jsme si my starší vystoupit netroufly. Děkuji také Pánu Bohu, že mi dopřál ve zdraví si prožít tento den.

M.J.

Připojuji se s poděkováním všem účinkujícím, pořadatelům a pomocníkům, kteří se přičinili o zdárný průběh NK v našem kostele. Pán Bůh zaplať.

Michal

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist