02.12.2012 09:17

Nastává advent

Nastává advent

- doba usebrání a přípravy každého z nás na oslavu příchodu - narození Ježíše Krista.

Listuji ve výpiscích z webu sester Paulinek a vracím se ke stránkám z 29. neděle v mezidobí (Mk10, 35-45). V uvedeném evangeliu cítím s apoštoly, kteří se zhrozili a říkali si: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš jim dále v textu Bible odpovídá...

A sestry Paulinky doplňují: "Nemusíme se nechat znechutit tím, že na cestě za Ježíšem nekráčíme vždy konstantním tempem, s neochvějným nadšením a odhodláním, ale že na ní poměrně často klopýtáme a zpomalujeme. Také Ježíšovi učedníci nejprve s bázní žasli nad tím, že v jejich životech se podivuhodně rýsuje jejich uskutečňování (viz evangelium). Ale krátce poté jejich bázeň vystřídal bezuzdný kariérismus a pokorný údiv ustoupil rozmarné touze po výhodných pozicích. Neznamená to však, že takové náhlé změny životních priorit jsou v pořádku. Evangelium nás neučí lhostejně mávnout rukou nad tím, že jsme na cestě za Ježíšem nestálí a nedůslední: "Vždyť co? Ježíšovi nejbližší apoštolové na tom nebyli o nic lépe!" To, čemu se můžeme dnes naučit, je Ježíšovo milosrdenství a trpělivost, s jakou svým učedníkům znovu a znovu vysvětluje, v čem spočívá pravá velikost, pravé prvenství a pravá moc. Shovívavost a milosrdenství vůči pomalosti, slabosti a natvrdlosti těch druhých je totiž tím nejlepším způsobem, jak překonáme svou vlastní pomalost a nedokonalost v následování Ježíše."

Za sebe přeji všem požehnaný Advent a snad také inspiraci, jak třeba i díky sestrám Paulinkám se ještě více obohatit a pohladit na duši.

J.S.

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist