24.04.2011 10:45

Kristos voskres!

V době protináboženské propagandy v Rusku jeden lidový komisař přednášel lidu o definitivním vítězství vědy nad tmářstvím. Stalo se to při oslavách prvního letu člověka do vesmíru. Sovětský kosmonaut Gagarin tehdy prohlásil, že ať hledal ve vesmíru sebevíc, Boha tam nenašel. Lidový komisař vítězoslavně uzavřel svou řeč oznámením, že náboženství je s konečnou platností poraženo. Hrdě se rozhlédl po sálu plném lidí a zeptal se: „Máte nějaké dotazy?“

Až úplně v zadní řadě seděl stařeček, který celou dobu přednášku bedlivě sledoval. Teď potichu pronesl: „Kristos voskres.“ (Kristus vstal z mrtvých.) Jeho soused zopakoval již trochu silnějším hlasem: „Kristos voskres.“ Někdo ze zadních řad vstal a tatáž slova zakřičel, po něm další a další. Nakonec vstali všichni lidi v sále a volali: „Kristos voskres,“ „Kristus vstal z mrtvých.“

Komisař se zmateně a zahanbeně vytratil.

Nehledě na všechny doktríny a diskuze nepřestává platit jedna skutečnost, kterou lze stručně popsat heslem: Kristos voskres.

V něm je obsaženo celé křesťanství. Je to fakt, s nímž nikdo nic nezmůže. Filozofové ho mohou ignorovat, ale žádná jiná slova na světě nedokážou lidstvu vlít takovou sílu jako: Ježíš vstal z mrtvých.

podle B. Ferrera

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist