25.06.2018 07:07

Informace z FER

Informace z FER

Milí přátelé, od posledního článku v Rožni jsme obdrželi několik zajímavých dotazů. Díky za ně. Protože si myslíme, že by odpovědi mohli zajímat nejen tazatele, ale i všechny ostatní, chceme se o ně s vámi podělit.

K darům z farnosti – jaký je podíl daru pro Tanzanii a jaký pro Ruku pro život?

Částka daru pro projekty v Tanzanii byla 93.693 Kč a pro Ruku pro život 34.000 Kč. Jak již z dřívějška víte, prostředky farnosti pro projekty v Tanzanii pocházejí zejména z přímých darů sponzorů a z pátečních sbírek v kostele. Mohlo by vás také zajímat, že byl z podnětu otce Jana pro tento účel zaregistrován spolek s názvem Ifakara. Díky Bohu, a s přispěním dalších lidí i mimo naši farnost, se jeho aktivity postupně významně rozšiřují. Spolek je aktivní na Facebooku a o jeho aktivitách se můžete podrobně dočíst na webových stránkách www.ifakara.cz. Velmi doporučuji se na ně podívat, a sami pak můžete zvážit, zda a jakou další formou byste se chtěli zapojit.

Co stojí za částkou rozpočtu farnosti „Vstupy do škol“?

Vstupy do škol jsou velmi zajímavou formou první evangelizace. Jde o interaktivní program, se kterým otec Jan a některé naše katechetky přichází do škol naší farnosti. Autorem programů je katechetické centrum Biskupství brněnského. Z rozpočtu farnosti se hradí materiál pro prezentace (pracovní listy a podobně) a částečné kompenzace nákladů a času katechetkám. Na krytí těchto nákladů obdržela naše farnost z Biskupství brněnského dotaci.

Jaké jsou jednotlivé části příjmů za pronájmy (byty, skauti, zahrady) a jaký je výhled splacení nákladů na pořízení bytů k pronájmu v půdní vestavbě fary?

Příjmy z nájmů jsou strukturovány následovně:

Nájem byty:                          318.372 Kč

Nájem skaut:                          70.983 Kč

Nájem zahrady:                        9.181 Kč

S ohledem na to, že celkové náklady na výstavbu bytů dosáhly 2.995.334,40 Kč, vychází návratnost vložené investice na deset let, což je velmi dobrý parametr zhodnocení (běžně se návratnost investice u rezidenčních projektů pohybuje až v délce dvojnásobné).

O kolik se farnosti snížil povinný odvod pro potřeby diecéze díky příspěvkům do fondu Puls?

Vyúčtování povinných odvodů pro potřeby diecéze se provádí vždy až následující rok, takže tuto informaci zatím nemáme. Nicméně za stávajících podmínek (kdy donátor uvede farnost a bude se jeho příspěvek do fondu Puls započítávat do těchto povinných odvodů) očekáváme, že farnost, po započtení povinné sbírky v září, už nebude muset doplácet nic. Již nyní se totiž takto označené příspěvky řečkovických donátorů fondu Puls blíží částce povinných odvodů.

Když byl fond Puls ustaven, měl jsem obavu, aby ti, kdo do něj budou přispívat, neměli tendenci o tyto částky snížit svoje příspěvky přímo ve farnosti. Moje obavy se ale naštěstí nenaplnily. Velmi si tohoto přístupu donátorů vážíme. Díky za to.

Přejeme vám požehnané a poklidné prožití letních prázdnin a po prázdninách se můžete opět těšit na další zprávy z FER.

Petr Prokš, za farní ekonomickou radu

 

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist