01.04.2018 09:25

Informace z FER

Milí přátelé,

V minulém čísle Rožně jsme vás informovali o Rozpočtu farnosti na rok 2018. V dnešním krátkém článku přidáváme informace o Hospodaření farnosti v roce 2017.

 

 

Společně jsme dokázali na sbírkách dát pro potřeby farnosti dohromady 1,077 mil Kč. To je o 45 tisíc Kč více než v roce 2016. Vloni jsem od některých z vás dostal trochu výčitku, že možná až příliš často upozorňuji na to, abychom při sbírkách sáhli hlouběji do peněženek. Chci tedy nyní naopak vyjádřit radost a vděčnost. Zvláště proto, že vím, že řada z vás se nad rámec příspěvků pro farnost zapojila také do donátorství fondu Puls. Dávám, taktéž za pravdu Jožkovi Šikulovi, který reagoval na článek na podzim 2017, ve kterém jsem psal, že nám sbírky za 1. - 3. čtvrtletí roku trochu pokulhávají. Měl pravdu, že to byl jen výkyv způsobený prázdninami. Díky všem za štědrost… a… jen tak dál J.

Sklízíme též výsledky investic do nájemních prostor. Výnosy z nájmu dosáhly v roce 2017 již 398 tisíc Kč, což je o 175 tisíc Kč více než v roce 2016.

Na druhou stranu nám oproti roku 2016 o 62 tisíc Kč vzrostly režijní náklady a o 46,5 tisíc Kč náklady na opravy a udržování.

Část investic plánovaných v roce 2017 byla dokončena až na přelomu roku 2017 a 2018 a tak se projeví až v hospodaření tohoto roku.

Poslední věcí, na kterou bych chtěl ještě upozornit, je to, že jak můžete z tabulky výše vidět, náklady na pastorační a evangelizační projekty farnosti (v celkové výši 214.052,40 Kč) byly plně uhrazeny ze získaných dotací a příspěvků účastníků těchto akcí (celkové příjmy z dotací, vstupného na festival FOL a příspěvků účastníků všech těchto akcí dosáhly 213.492,- Kč). Farnost tedy, oproti předpokladům, na ty to akce nijak finančně nedoplácela. Díky všem za toto dobré dílo.

Závěrem, k těmto dobrým ekonomickým zprávám, přeji za FER všem také radost z dnešní „Zprávy“ o vykoupení a naději ve spasení. A jako vždy je vám celá FER k disposici pro dotazy a náměty.

Petr Prokš, za farní ekonomickou radu

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist