25.12.2013 08:49

Informace z farní charity

Adopce na dálku – jak dál?

Jak bylo avizováno v minulém čísle, sešla se 8. prosince skupinka asi deseti zájemců o pokračování projektu Adopce na dálku. Výsledkem schůzky je dohoda, že od Nového roku přijmeme do péče další dítě – nejlépe chlapce. Aktuálně máme finanční prostředky na úhradu prvního studijního roku. Na ty další budeme postupně šetřit zaběhnutým systémem sbírek o posledních nedělích v měsíci (až od ledna). Přivítali bychom ještě jednu pomoc – a to s korespondencí. Najde se mezi farníky ochotný človíček, který by si rád procvičil svoji angličtinu?  Jde o výměnu dopisů asi třikrát do roka. Tak se hlaste J.

O dalším postupu budeme informovat v příštím Rožni.

Vánoční sbírka

do pokladničky FCH bude probíhat po celou dobu vánoční a bude již tradičně věnována na podporu projektu „Likvidace lepry“. Za Vaše dary srdečně děkujeme.

Pletení obvazů pro malomocné

Převzetí hotových obvazů a vydání příze proběhne v neděli 5. ledna po ranní mši sv. v kapli a potom vždy každou první neděli v měsíci tamtéž, jak je zvykem.

Sbírka mincí

V měsíci říjnu a listopadu byla pokladnička FCH otevřena pro již neplatné peníze, určené na podporu stavby nového kostela v Brně - Lesné. Oni tam z těch neplatných peněz různými cestami umí získat peníze platné. A co se nestalo? Vzali jste to opravdu poctivě a nanosili postupně 6,5 kg mincí a 74 ks bankovek. Nečekané. Pan farář P. Pavel Hověz měl radost a vzkazuje upřímné pozdravení a veliký dík. A my tedy tím pádem můžeme mít také radost, že se nám něco dobrého a užitečného podařilo.

Všem přejeme požehnané Vánoce!

Za FCH M. Bursová a M. Ocetková

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist