02.12.2018 09:44

Info z FER

Milí přátelé,

rád bych navázal na minulý článek a podělil se s vámi o radost z brigády z 3. 11., kdy jsme vyklízeli kůlnu. Příprava byla napínavá. V úterý před akcí jsme byli přihlášeni tři, v pátek počet narostl na 8 a nakonec v sobotu dorazila hromada lidí. V některých chvílích pracovalo i přes třicet lidí najednou!
A to nejen muži, ale i několik žen a dokonce i děti (tímto bych rád rozšířilo poděkování, které zaznělo následující neděli v kostele – díky moc nejen mužům, ale všem!!!). A tužili se. Nestačil jsem odvážet vozíky plné harampádí do sběrného dvoru a do výkupu železa (stržili jsme přes tisíc osm set korun) a chlapi mi málem zavařili cirkulárku. Máme teď dřeva na táboráky na několik let dopředu. Malou skvrnkou bylo, že jsme v rámci vyvážení železa odevzdali do sběru omylem i gril otce Jindřicha. Ten se ale nenechal zaskočit a v dalším týdnu si ho ve šrotu našel a za 15 Kč vykoupil. Těším se, že nám na něm příště něco ugriluje.

Nálada celý den byla výborná a jsem si jistý, že nikdo z těch, co přišli, takto stráveného času nelitoval. Myslím, že to nejlíp dokumentuje následující historka: Po vyklízení jsme také začali demolovat strop a stěny současné garáže. Kluci, kteří to dělali, se opravdu najedli prachu. Klobouk dolů. Když Pavel Rejman vylezl, byl černý doslova jako čert. Všude. Čekal bych, že bude z té těžké práce v prachu vyčerpaný, ale on se jen zazubil řka „to byl ale super IŤáckej relax“.

Garáž bude třeba ještě dokončit. Proto neváhejte a zapište si do kalendáře další termín – 8. prosince v 9 hodin, kdy se máte možnost ZDARMA stejně zrelaxovat i všichni ostatní.

Podařilo se tedy kompletně vyklidit a uklidit celou kůlnu. Bude tak možno konečně posoudit stav všech konstrukcí, což je důležité pro rozhodování, co s kůlnou dál.

A to je teď velkým otazníkem. Vzhledem k tomu, že půjde o farní peníze a společnou práci, rozhodli jsme se na FER oslovit všechny farníky s anketou.

Byli bychom rádi, kdybyste vyjádřili svůj názor na nejlepší budoucí využití kůlny. Řadu nápadů jsme již v minulosti obdrželi. Počínaje nejjednoduššími opravami až po vybudování dalšího patra s ordinacemi nebo byty k pronájmu. Dokonce je nemálo příznivců toho, abychom jako farnost začali podnikat a vybudovali zde farní pivovar. Je jasné, že od rozsahu úprav se taky budou odvíjet nutné finance (od několika set tisíc po 5-7 milionů).

Vezměte to tedy prosím za své a pošlete svoje (rozumné!!) návrhy. Ten nejzajímavější a také ten s největší podporou poté vybereme k realizaci. Mějte jen prosím na paměti, že v přízemí musí být umístěna dvojgaráž a malá dílna. Ať už dole nebo třeba v podkroví by také měl zůstat prostor na nějaký sklad.

Za tímto účelem bude v kapli kostela instalované tablo s některými již existujícími návrhy. Svoje návrhy a vyjádření můžete zasílat buď mailem na: proks@pfm-group.cz nebo je v písemné podobě odevzdejte kdykoliv do konce roku na faře nebo v sakristii.

Když už jsme u anket, tak ještě jedna informace, tentokrát maminkám. Po dlouhých diskusích, zda na houpačce na farním hřišti madlo „ano“ nebo „ne“, nakonec zvítězil názor „ano“. Bude se tedy v dohledné době instalovat.

A protože dnes je to všechno jen o dobrých zprávách, přidám ještě jednu. Snažíme se, aby co nejvíce investic, které provádíme, přineslo pro financování farnosti buď budoucí příjmy, nebo úspory. V loňském roce bylo provedeno zateplení stropu kostela, kaple a stropu nad oratoří. S napětím jsme čekali, zda opatření přinese očekávaný přínos.

 

Spotřeba plynu v topné sezóně

 

 

(MW)

2015-2016

2016-2017

2017-2018

 

 

Kostel

30,402

40,703

24,327

 

 

Fara

46,365

56,849

47,253

 

Sami můžete v tabulce vidět výsledek. Zatímco na faře byla (po výraznějším nárůstu v zimě 2016-2017) v zimě 2017-2018 spotřeba mírně vyšší než v zimě 2015-2016, tak v kostele (po stejném nárůstu v zimě 2016-2017) spotřeba klesla skoro o 20 %. A to jsou ještě tepelné ztráty na faře v současné době nepochybně sníženy kvalitním zateplením stropu střechy díky vestavbě bytů.

Začíná Advent a tak vám, už potřetí v současném funkčním období, spolu s kolegy přejeme požehnané, radostné a pokojné očekávání příchodu Spasitele. Kéž se letos narodí i do našich srdcí.

Petr Prokš, za farní ekonomickou radu

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist