23.09.2012 10:57

Efes

E F E S

- býval hlavním městem římské provincie Malá Asie (tehdy slavné město s 300 000 obyvatel), byl křižovatkou pro šíření křesťanství a dnes je jedním z nejzachovalejších antických měst na světě.

V roce 54 n. l. přinesl sv. Pavel společenství v Efesu křesťanskou víru a na dva roky se tam usadil. Jeho snaha o obrácení lidu na víru narážela kromě jiného na veliký odpor stříbrotepců, kteří tehdy dobře vydělávali na prodeji obrazů Artemidy (bohyně lovu).

Do Efesu přivedl sv. apoštol Jan Pannu Marii, která zde žila nedaleko na vrchu Bülbül Dagi (Slavičí vrch) v sousedství pahorku Aya Solouk (Selcuk), kde apoštol Jan působil. První křesťanský kostel, který byl v dějinách Efesu postaven, byl zasvěcen Panně Marii a nachází se v Selcuku.

Efes býval velkým přímořským městem a díky přístavu i důležitou obchodní tepnou. Na počátku druhého století začalo moře ustupovat (dnes je vzdáleno cca 8 km), tím odešel i hlavní zdroj příjmu a proto z něj odešli i lidé. Přesídlili na Aya Solouk (Selcuk).

Jednou z nejkrásnějších památek Selcuku jsou zříceniny baziliky sv. apoštola Jana a v nich se nalézá také jeho hrob. Monumentální chrám nad jeho hrobem nechal v 6. stol. vystavět Justinián I. (leží cca 7 km od Efesu).

Je 14. srpna 2012, den před slavností Nanebevzetí Panny Marie a náš autobus zastavuje v Efesu. Vstupujeme Magnesijskou bránou a procházíme památným Efesem. Míjíme spoustu významných míst (např. Variovy lázně, Odeion - malé divadlo, Prytaneion - radnice s chrámem, kde hořel posvátný věčný oheň, Dominiciánův chrám, Artemidin chrám, Memmiův památník, Héraklova brána). Kurétská ulice nás vede k Trajánově kašně a následuje Hadriánův chrám, Scholasticiiny lázně a Celsova knihovna (druhá největší po knihovně v Alexandrii). Mramorovou ulicí (byla hlavní ulicí v Efesu) přicházíme k velkému divadlu (mívalo kapacitu pro 25 000 diváků). Sloužilo jako divadlo, aréna i jako místo shromáždění všech obyvatel Efesu. Bylo místem, kde sv. Pavel kázal Efesanům. Delší chvilka odpočinku na tomto místě je úžasným prožitkem. V mysli a čase si představuji dobu působení a horlivých promluv sv. apoštola Pavla.

Autobus nás převáží dál do Selcuku (cca 7 km) na úpatí vrchů Aya Solouk a Bülbül Dagi. Jsme u zřícenin chrámu svatého Jana Evangelisty. Do současnosti se dochovaly pouze stěny z cihel a mramoru, které klenbu kdysi podepíraly. Kostel měl tvar kříže. Pod prostřední zaklenutou částí kostela, před apsidou, se nachází hrob sv. apoštola Jana. Opravy kostela stále trvají.

Modlím se a lituji, že nemáme více času. Je rozdílné konat tuto cestu s věřícími anebo jen s velkou většinou nevěřících turistů. Ti tato místa jen projdou a nemají potřebu ke ztišení. Ještě markantněji jsem to pocítila na následující zastávce na vršku Bülbül Dagi. Autobus nás vyvezl pod vrcholek hory (cesta mi připomínala cca polovinu výstupu do La Salette). Pěšky jsme olivovou alejí vystoupali k domku Panny Marie. Je v péči řádových sester, které o něj s viditelnou láskou pečují. Jedna ze sestřiček právě měnila květinovou výzdobu. Nebylo však kdy, na něco se jí zeptat. U oltáře jsme zůstali čtyři. Ostatní již byli na cestě k autobusu (chvíli na nás čekali).

Zapálili jsme svíce, osvěžili se vodou z pramene Panny Marie a před nástupem do autobusu se ještě jednou potěšili pohledem do údolí. Průvodkyně nám oznámila, že máme „štěstí“, že tu ne-jsme 15. srpna, protože sem putují davy křesťanů i muslimů k uctění památky Panny Marie, která se zde těší veliké oblibě a úctě.

J.S.

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist