27.11.2011 09:37

Děkujeme, že máme kněze

Blíží se konec církevního i kalendářního roku a mě při té příležitosti napadlo, že se ještě žádný článek v Rožni nevěnoval našemu duchovnímu pastýři otci Jackovi, kromě zmínek o jeho účasti na různých akcích.

Chci se tedy zamyslit a upozornit na o. Jacka jako kněze a našeho duchovního představitele, ale také rádce, chápavého a milého člověka, který mezi námi působí už několik let a my snad ani nedoceňujeme jeho schopnosti, zkušenost a nasazení pro nás věřící.

Stačí si jen vzpomenout, co všechno za dobu svého působení v Řečkovicích dosud udělal, jak pro naši farní společnost, tak pro kostel. O tom mohou nejlépe vypovídat lidé, s nimiž blíže spolupracoval.

Máme tu také možnost srovnání s jinými farnostmi v Brně i mimo Brno. Tak si můžeme uvědomit, jak je naše farní společenství mimořádné: moderní, progresivní, mladé, adaptabilní – otevřené mnohým společenským trendům a změnám, což i starší generace přijímá pozitivně. A na tom všem má velkou zásluhu právě o. Jacek.

Přála bych si, abychom spolu s naším duchovním představitelem naplňovali své křesťanské působení co nejlépe, vzájemně si pomáhali a zejména mu dodávali fakticky i modlitbami sílu v jeho práci a byli Bohu vděčni, že máme mezi sebou kněze (viz modlitba za kněze), neboť nám byl poslán k naší spáse, aby nám ukazoval cestu k věčnosti.

Kéž s ním prožíváme chvíle přátelství, pochopení, radosti a míru i po všechny další dny, kdy bude mezi námi.

Děkujeme za vše, otče Jacku!

Anonymní příspěvek, zkrácen a upraven

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist