12.03.2011 16:09

Bilance farnosti za rok 2010

 

Svátosti, pohřby

  • bylo uděleno 48 křtů (25 chlapců, 23 děvčat)
  • první sv. přijímání přijalo 15 dětí (8 chlapců, 7 děvčat)
  • svátost manželství uzavřelo 6 párů

 

Sbírky v roce 2010

dosáhly výše 1 102 770 Kč.

Přehled velkých a účelových sbírek:

24.1. na pomoc Haiti 115 000 Kč
21.2. Svatopetrský haléř  
21 950 Kč
4.4. Velikonoce 29 740 Kč
23.5. na charitu 39 000 Kč
6.6. na misie v Peru 46 020 Kč
20.6. na bohoslovce 26 020 Kč
8.8. poutní slavnost sv.Vavřince  
- na misie v Africe 50 100 Kč
22.8. na povodně na Liberecku 61 000 Kč
24.10. na misie 46 000 Kč
25.12. Vánoce 46 030 Kč

 

Ze srdce Vám všem děkujeme za Vaši štědrost!

Hospodaření farnosti

Příjmy

Sbírky                                    1,102.770,-

Přijaté dary                                47.000,-

Nájemné                                     8.170,-

Úroky z b.ú.                                    515,-

CELKEM                               1,158.455,-

Výdaje

Bohoslužebné                           46.364,-

Režijní                                       104.341,-

Energie                                     130.715,-

Opravy, údržba                          71.450,-

Odeslané sbírky a přísp.       311.470,-

Dary a charita                          185.271,-

CELKEM                                   849.611,-

 Výsledek hospodaření         308.844,-

 

Farní charita

Při vánoční sbírce na likvidaci lepry se vybralo 4309 Kč. Srdečný dík za vaši štědrost!

 

Přehled hospodaření FCH za rok 2010

Hotovost k 1.1.2010                   20 857 Kč

 

Příjmy:

Sbírka na „LL“                                2 918 Kč

Sbírky do pokladničky FCH        12 588 Kč

Výdaje:

Likvidace lepry                               2 918 Kč

Příze na obvazy                              6 370 Kč

Adopce na dálku                          15 877 Kč

 

Hotovost k 1.1.2011                    11 198 Kč

Marta Ocetková

 

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist