25.12.2012 09:24

Adopce na dálku

Již od roku 2000 probíhá v naší farnosti projekt „Adopce na dálku“, jehož prostřednictvím jsme společně umožnili školní docházku celkem šesti dětem v Indii.  Kromě toho je v naší farnosti adoptováno několik dětí jednotlivými rodinami.  Zdá se, že právě toto bude cestou do budoucnosti a že společná adopce postupně končí. Napovídá tomu i stálé snižování výnosů sbírek pořádaných každou poslední neděli v měsíci. V roce 2011 jsme vybrali 9.827 Kč a zaplatili 12.000 Kč – rozdíl byl uhrazen z běžných prostředků farní charity.

V letošním roce se situace zdála být ještě horší. S blížícím se podzimem, kdy je třeba školné zaplatit, jsme měli starosti, zda se nám to podaří. Když jsme přemýšleli o možných řešeních, nabídlo se v pravý čas samo, ve formě oznámení, že Jesu Raj Sahayaraj svá studia ukončil. Chlapce jsme podporovali poslední 4 roky na nadstavbovém studiu. Nyní je mu 23 roků a nastoupil do zaměstnání.

V současné době máme na kontě adopce 3.575 Kč. V prosinci sbírka nebude, protože bude probíhat – jako už tradičně - vánoční sbírka na lepru.

V adopci nám tedy nyní zůstává jedno dítě -  Kavitha Maniraj. Je jí nyní sedmnáct roků a je velmi dobrou studentkou střední školy. S velkou pravděpodobností bude ještě několik roků pokračovat a snad se i jí podaří s naší pomocí studium úspěšně dokončit.

S ohledem na uvedený stav již s přijetím dalšího dítěte do společné adopce nepočítáme.

Pán Bůh zaplať za Vaši ochotu!

Za Farní charitu  M.B.

—————

Zpět


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist