Novinky z knihovny

Když jsem četl knihu Josepha Ratzingera Ježíš Nazaretský, tak jsem si několikrát vzpomněl, jak jsem v osmdesátých letech chodil na biblické hodiny k panu faráři Mrázkovi do Husovic. Tam jsem prvně uslyšel jméno Martin Buber či Martin Heidegger, a taky jsem uslyšel, že číst Bibli není jen tak. To není román. Ale několikavrstevný text, který nás může zavést na hloubku, ale musíme být k tomu vybaveni. Třeba takovou knihou, kterou je Ježíš Nazaretský. Ta vám otevře souvislosti, detaily či myšlenky, na které bych nikdy nepřišel, kdybych četl Bibli sám. Byl bych zkrátka chudší.

Honza V.

 

Svět bez Boha

Převažujícím dojmem po přečtení knihy Anselma Grüna a Tomáše Halíka Svět bez Boha bylo, že i život s Živým Bohem není jednoduchý. Živý Bůh je totiž nekonečným tajemstvím, a tak náš vztah k němu je neustálou cestou, na které překonáváme překážky v podobě našich zažitých a přežitých představ a objevujeme nové pohledy, cestou, na které se můžeme potkat s též hledajícími, ať již věřícími či nevěřícími.

Nebo můžeme každý den prožít v přesvědčení, že už jsme Boha nalezli a nedovolíme mu, aby nám naši zdánlivou sebejistotu a zajištěnost rozbil, a tak nás posunul kousek blíž k sobě. K hledání totiž patří i otázky a pochyby, které bolí. Ty můžeme v Bohu přijmout a nechat je jím prostoupit a proměnit, nebo je můžeme v sobě zapřít a pak je třeba projektovat na své bližní a tam proti nim bojovat.

Toto je v knize ilustrováno na podobenství o marnotratném synu, kdy mladší syn skrze cestu z otcova domu a životní krizi, kterou na ní prožil, poznal, kým je, čí je syn a co to pro něj znamená. Narozdíl od staršího bratra, který sice žije stále s otcem, ale neví, že všechno, co má otec, je i jeho. Nezažil to, a proto žárlí na mladšího bratra.

Pro ty, kteří se nebojí hledat v kalných vodách undergroundu, popisuje totéž Egon Bondy ve své Sklepní práci s poezií sobě vlastní.

To byl jen jeden dojem z krásné knihy, uvnitř najdete mnohem více.

Na Popeleční středu zemřel spisovatel Jaroslav Med. U nás si můžete půjčit jeho knihu Literární život ve stínu Mnichova. Tehdy byla zvláštní atmosféra v naší zemí ovlivněna zahraničními událostmi. Dnešní stav společnosti, který mi trochu připomíná druhou republiku, jsem si svobodně zvolili sami. Proč?

Honza

--------------------------------------------------------------

Zveme vás do farní knihovny, která je otevřena každou neděli po ranní mši svaté a po půl deváté, to je asi od čtvrt na devět do desáté hodiny. V tento čas knížky půjčuje některý z knihovníků. V případě, že si někdo zapůjčí knihu v nepřítomnosti knihovníka, prosíme, aby se zapsal do Knihy výpůjček, která se bude povalovat na některém volném místě. Při zařazování knih zpět do knihovny dbejte prosím pořádku dle signatury. O toto prosíme pro již zmíněnou přehlednost knihovny a také proto, že při jejím pořádání vznikl u nás jistý pedantismus, který se projeví frustrací při každém nepořádku. Tímto děkujeme.

Knížky v seznamu i v knihovně jsou uspořádány do několika oddílů (např. Beletrie, Poezie, Manželství,... ) a v nich abecedně dle příjmení autora. Velké písmeno oddílu a první tři písmena ve jménu autora tvoří pak signaturu (štítek na hřbetě knihy), která slouží k přehlednosti a rychlé orientaci.

Budeme rádi, když si budete knížky půjčovat a číst je, protože od toho tu jsou. Moc by nás mrzelo, kdyby si někdo nemohl knihu půjčit jenom proto, že nemůže dojít na faru do knihovny. Pro tento případ a jiné potřeby uvádíme naše e-mailové adresy a telefonní čísla:

honza.votava@volny.cz  606449334

mirek.votava@gmail.com  603163683

Vaši knihovníci Honza a Mirek Votavovi


Prohlížení katalogu farní knihovny

Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist