Novinky z knihovny

V knihovně máme oddíl „Jiná náboženství“ a do něj nám přibyla kniha Poselství šamanů, tedy poselství o náboženské zkušenosti z časů tisíce let vzdálených, předané prostřednictvím příslušníků starých kultur, kteří však studovali na západních univerzitách, a tak se jejich sdělení stává pro nás srozumitelným. Jde o sdělení o našem vztahu k přírodě jako ke stvoření, o bližním a o rozhovoru s ním, o svých předcích a vůbec o vztahu ke stáří, o lásce k životu nebo o umění. O sdělení dle mého soudu až překvapivě inspirativní. Třeba o rozdílu mezi ceremonií, kde je spiritualita vpuštěna jen jako předvídatelný jev, a rituálem, při kterém mohou vznikat nečekané a překvapivé efekty. To jsem si hned vzpomněl na sicilské město Scicli, kde o Velikonocích na Boží Hod vynáší muži těžkou sochu Ježíše Krista z chrámu, ale bez jakékoli domluvy, takže než dojde k nalezení směru a trasy pochodu, je socha smýkána kostelem ze strany na stranu a všichni si oddychnou, když na této cestě nedojde ke zranění. To je rituál par excellence, vnější. Jak ale bylo řečeno při homilii na čtvrtou neděli adventní, je Liturgie a Boží Slovo nekonečným tajemstvím, takže nás pokaždé může oslovit nově. Záleží jen na nás, zda jsme účastni ceremonie, či rituálu.

A na závěr slova Josepha Standinga Eagla o předávání poselství: …vždycky jsem zastával názor, že musím lidem dopomáhat k tomu, aby se stali svými vlastními učiteli. Já sám je nic naučit nemohu, protože všechno, co bych jim byl schopen předat, patří mně, a nikoli jim. Kdyby si to ode mě vzali, nikdy by se nestali autentickými bytostmi.

Inspirativní čtení Vám přeje Honza.

--------------------------------------------------------------

Zveme vás do farní knihovny, která je otevřena každou neděli po ranní mši svaté a po půl deváté, to je asi od čtvrt na devět do desáté hodiny. V tento čas knížky půjčuje některý z knihovníků. V případě, že si někdo zapůjčí knihu v nepřítomnosti knihovníka, prosíme, aby se zapsal do Knihy výpůjček, která se bude povalovat na některém volném místě. Při zařazování knih zpět do knihovny dbejte prosím pořádku dle signatury. O toto prosíme pro již zmíněnou přehlednost knihovny a také proto, že při jejím pořádání vznikl u nás jistý pedantismus, který se projeví frustrací při každém nepořádku. Tímto děkujeme.

Knížky v seznamu i v knihovně jsou uspořádány do několika oddílů (např. Beletrie, Poezie, Manželství,... ) a v nich abecedně dle příjmení autora. Velké písmeno oddílu a první tři písmena ve jménu autora tvoří pak signaturu (štítek na hřbetě knihy), která slouží k přehlednosti a rychlé orientaci.

Budeme rádi, když si budete knížky půjčovat a číst je, protože od toho tu jsou. Moc by nás mrzelo, kdyby si někdo nemohl knihu půjčit jenom proto, že nemůže dojít na faru do knihovny. Pro tento případ a jiné potřeby uvádíme naše e-mailové adresy a telefonní čísla:

honza.votava@volny.cz  606449334

mirek.votava@gmail.com  603163683

Vaši knihovníci Honza a Mirek Votavovi


Prohlížení katalogu farní knihovny

Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist