VYUČOVÁNÍ  NÁBOŽENSTVÍ

VE ŠKOLNÍM ROCE  2019/2020


Vyučování všech dětí bude probíhat pouze na faře!

 

ROZVRH  VYUČOVACÍCH HODIN :

 

třída                                                   čas                                         vyučující

předškolní děti  I. skupina              úterý v 16.00 hod.                Suchá Ludmila

předškolní děti  II. skupina              úterý v 17.00 hod.                Suchá Klára

I. třída (v horní klubovně)               úterý v 16.00 hod.                Matalová Monika

II. třída (v herně) I. skupina            úterý v 16.00 hod.                Handlarová Jana

II. třída (v herně) II. skupina            úterý v 17.00 hod.                Handlarová Jana

III. třída (v herně)                            pondělí v 15.15 hod.             P. Jan Kotík

IV. třída (na faře) I. skupina           pondělí v 14.15 hod.             Kolářová Karolína

IV. třída (na faře) II. skupina          pondělí v 15.15 hod.             Kolářová Karolína

V.  a VI. třída (v herně)                  pondělí v 16.15 hod.             Suchá Zdislava

II. stupeň ZŠ 7. - 8. třída (na faře) pondělí v 16:00 hod.             na faře formou společenství, P. Jan Kotík

II. stupeň ZŠ 9. třída                       pondělí v 19:30                     na faře formou společenství, P. Jan Kotík

 

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 9. 9. 2019 u katechetek nebo v sakristii.

 

Vyučování začne v týdnu od pondělí 16. 9. 2019


Do předškolního náboženství chodí děti od 4 let.

Příprava dětí na 1. sv. přijímání

- probíhá v rámci výuky náboženství.

Příprava na přijetí svátosti biřmování

- momentálně neprobíhá

 

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist