Příprava na svátosti: Pastoračně-poradenskou službou je příprava snoubenců na křesťanské manželství či příprava na křest dítěte, během kterých se kněz s dotyčnými setkává k osobnímu či skupinovému pastoračnímu rozhovoru. Příprava na 1. sv. přijímání dětí a na přijetí svátosti biřmování - viz Vzdělávání.

Žehnací modlitby: Osobní přímluvná modlitba, připravená osobním rozhovorem či společnou adorací nebo modlitbou ve skupině, zaměřená na otevření se Božímu požehnání v různých důležitých oblastech našeho života a služby.

Modlitba za uzdravení: Modlitbou za vnitřní uzdravení je osobní přímluvná modlitba, připravená osobním rozhovorem či společnou adorací nebo modlitbou ve skupině, zaměřená na otevření se Božímu uzdravení v oblasti našich vnitřních zranění, negativních vzpomínek, negativních duchovních vazeb či neodpuštění.

Návštěvy nemocných: Na požádání je možné vykonat návštěvu u nemocných, spojenou s udílením svátosti smíření, Eucharistie a svátosti nemocných. Pan farář navštěvuje nemocné vždy první pátek v měsíci, podle přání a možností lze dohodnout i jiný termín.

Pohřebními obřady doprovází církev své zemřelé a přimlouvá se za ně u Boha. Zároveň posiluje naději věřících na věčný život a upevňuje víru ve spojení všech křesťanů se zmrtvýchvstalým Kristem.

Na Vaše přání se rozloučení se zesnulým může uspořádat za přítomnosti kněze. 

 

Ve farnosti Brno - Řečkovice se setkává skupina k uvedení do křesťanské meditace. Meditace není v křesťanství ničím novým. Spíše je v samém jádru křesťanské zkušenosti a hluboce zakořeněna v tradici. Meditace, známá také jako kontemplativní modlitba, je modlitbou ticha a naslouchání. Její cíl je naznačen slovy žalmisty: "Ztiš se a poznej, že já jsem Bůh." Žalm 46,10

Chcete - li křesťanskou meditaci více poznat, jste zváni k účasti ve skupině každé liché pondělí (o prázdninách každou lichou středu) v 19 hod v kostele sv. Vavřince v Brně – Řečkovicích.

kontakt: P. Jindřich Kotvrda  jindrichk@seznam.cz, další informace na  www.krestanskameditace.cz  nebo také ZDE.

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist