Vítejte na našem webu!

Tyto stránky přinášejí zprávy, oznámení a informace o dění ve farnosti sv. Vavřince Brno - Řečkovice.

Doufáme, že si zde každý návštěvník najde něco, co ho zaujme nebo třeba i potěší

 


Papež František pozval věřící, aby se v pátek 27. března v 18.00 připojili přes média ke společné modlitbě, poslechu Božího slova a adoraci, které bude papež předsedat na prázdném náměstí před Bazilikou sv. Petra. Adoraci Svatý otec zakončí eucharistickým požehnáním Urbi et Orbi, které bude TV Noe vysílat v přímém přenosu. Připojme se i my!

 

Online přenosy mší svatých z našeho kostela sledujte na https://www.facebook.com/farnost.reckovice/    v pondělí, ve středu a v pátek od 18 hodin, v neděli v 9:00.

Ruší se:

 • všechny bohoslužby, společné pobožnosti křížové cesty, společná adorace, Obnova „Život v Duchu sv.“, společná modlitební setkání v kostele i na faře
 • výuka náboženství

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Mt 18, 20.

 

Nové výzvy k prožívání naší víry a čerpání naděje z evangelia:

 • mše svaté budou slouženy bez účasti lidu v časech podle rozpisu bohoslužeb na již zapsané úmysly, můžete se připojit v tomto čase duchovně četbou evangelia na příslušný den
 • prožijme mši svatou doma ve spojení s ostatními prostřednictvím rádia Proglas nebo TV Noe
 • spojme se každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence s otcem biskupem Vojtěchem
 • připojme se k celodennímu půstu, případně almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března ve spojení s otcem biskupem Vojtěchem
 • využijme otevřený kostel (hlavní vchod) k individuální modlitbě - bude otevřen každý den od 16:00 do 18:00
 • svátost smíření bude možné přijmout každý pátek v době od 19:00 do 20:00 nebo po individuální domluvě
 • svátost nemocných a eucharistii bude možné přijmout po individuální domluvě s o. Janem nebo s o. Jindřichem
 • rozvíjejme domácí četbu Písma a společné modlitby v rodinách nebo malých společenstvích – k tomu nabízím impulsy k denním liturgickým textům od P. Petra Karase- viz Novinky
 • hledejme ty, kteří potřebují naši pomoc (např. nákup apod.) a nabídněme ji. 
 • Skauti roveři jsou k dispozici. Rádi vám pomůžou s nákupem potravin či léků, vyřízením věcí na poště, získáním aktuálních informací či kontaktů, pohlídáním dětí atd. Můžete je kontaktovat prostřednictvím Terky Fialové, tel.: 775 990 385.

Bratři a sestry, buďme těmi, kterými nás chce mít Ježíš: Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. Mt 5,13-14“ Přinášejme lidem i v této době pokoj a radost evangelia, ze kterého sami čerpáme.

o. Jan a Jindřich

 

 

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi

v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

 

Milé sestry, milí bratři,

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.

Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.

Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi.

 

                                                                                               Žehná   Váš biskup  Vojtěch

Brno, 12. 3. 2020


Týden od 15. 3. 2020

Slavnost Všech svatých - čtvrtek 1. 11. , mše svatá v 18 hodin

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - pátek 2. 11., mše svatá v 18 hodinVíce zde: https://rkfpribyslavice.webnode.cz/

Slavnost Všech svatých - čtvrtek 1. 11. , mše svatá v 18 hodin

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - pátek 2. 11., mše svatá v 18 hodinVíce zde: https://rkfpribyslavice.webnode.cz/

Slavnost Všech svatých - čtvrtek 1. 11. , mše svatá v 18 hodin

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - pátek 2. 11., mše svatá v 18 hodinVíce zde: https://rkfpribyslavice.webnode.cz/

Popeleční středa je den přísného postu (nejíme maso a smíme se jen jednou dosyta najíst). Mše svatá bude v 18 hodin.

Křížová cesta bude v neděli v 15 hodin.Více zde: https://rkfpribyslavice.webnode.cz/

Popeleční středa je den přísného postu (nejíme maso a smíme se jen jednou dosyta najíst). Mše svatá bude v 18 hodin.

Křížová cesta bude v neděli v 15 hodin.Více zde: https://rkfpribyslavice.webnode.cz/

Popeleční středa je den přísného postu (nejíme maso a smíme se jen jednou dosyta najíst). Mše svatá bude v 18 hodin.

Křížová cesta bude v neděli v 15 hodin.Více zde: https://rkfpribyslavice.webnode.cz/

Bohoslužby jsou zrušeny.

* * *


Novinky

22.03.2020 16:49

Domácí církev

Výtažek z textu časopisu Cesty katecheze: https://www.cestykatecheze.cz/casopis/autori/autor/Novotny-Vojtech.html   Do poloviny 20. století Texty i archeologické nálezy potvrzují, že se první křesťané scházeli v domácích církvích (ecclesia domestica) . Asi po r. 150 se z této...

Celý článek

—————

22.03.2020 16:45

P. Karas 4. TÝDEN POSTNÍ

NEDĚLE cyklus A:   1. čtení: 1 Sam 16,lb.6-7.10-13a Hospodin sám říká ústy proroka Samuela: „Nedívám se jako člo­věk. Člověk soudí podle zdání, Hospodin však vidí do srdce " Tato věta může být pro mě povzbuzením (Bůh mě neposuzuje povrchně jako mnozí lidé), ale i varováním (jak se já dívám na...

Celý článek

—————

22.03.2020 12:49

Homilie - 4 neděle postní, uzdravení slepého Jan 9,1-41

O dnešní koronavirové neděli mi dovolte zopakovat ten příběh, který jsem už zde kdysi při kázání říkal: Sherlock Holmes, velký detektiv, který rozluštil mnohá tajemství a Dr. Watson, jeho společník, šli na vandr do přírody. Po dobré večeři a lahvi vína se na noc uložili a šli spát. Po několika...

Celý článek

—————

22.03.2020 08:21

K duchovnímu přijímání

Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li tělo a krev Páně, nepřijímáme něco, nýbrž Někoho – přichází k nám sám Pán, Ježíš Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. On je živý. Vzkříšený Pán přicházel k apoštolům skrytým za zavřenými dveřmi, jak nás o tom ujišťují velikonoční evangelia. On zná způsoby, jak...

Celý článek

—————

20.03.2020 09:11

Dopis seminaristy posledního ročníku o svátosti smíření

V minulém semestru jsem měl možnost vyučovat seminaristy 5. ročníku teologické fakulty svátost smíření, tedy především její praxi. Součástí jejich přípravy byl také úkol napsat dopis svým budoucím farníkům právě o této svátosti. Někteří souhlasili s uveřejněním na našich farních stránkách. I když...

Celý článek

—————

20.03.2020 09:09

Modlitba v Korona–krizi

Pane, Bože života, zasaženi nouzí Korona – krize přicházíme k Tobě. Modlíme se za všechny, jejichž každodenní život je nyní obtížen a prosíme o uzdravení pro všechny nemocné. Buď blízko trpícím, zvláště umírajícím. Utěšuj ty, kdo nyní truchlí, protože oplakávají svoje zemřelé.   Daruj lékařům...

Celý článek

—————

16.03.2020 07:34

Mše svaté online

Přehled online vysílaných katolických bohoslužeb najdete na www.mseonline.cz

Celý článek

—————

15.03.2020 13:49

Homilie o. Jindřicha k 3. neděli postní roku 2020

„Dobrý den,“ pozdravil malý princ. „Dobrý den,“ řekl obchodník. Byl to obchodník se znamenitými pilulkami utišujícími žízeň. Když člověk polkne jednu týdně, nemusí už pít. „Proč to prodáváš?“ zeptal se malý princ. ,Je to úspora času,“ odpověděl obchodník. „Znalci to vypočítali. Ušetří se padesát...

Celý článek

—————

14.03.2020 16:47

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

www.cirkev.cz/cs/aktuality/200313manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu

Celý článek

—————

13.03.2020 12:06

P. Petr Karas - Boží slovo na každý den (3. týden postní)

3. TÝDEN POSTNÍ NEDĚLE cyklus A: 1. čtení: Ex 17,3-7 Izraelité sice mohutně zakusili Hospodinovu moc při přechodu Rudým mořem, přesto ale při cestě pouští stále znovu o Bohu a jeho blízkosti pochybují („Je Hospodin uprostřed nás, nebo ne?"). Jak jsem jim v tom podobný! Bůh ale může nechat...

Celý článek

—————


Novinky

22.03.2020 16:49

Domácí církev

Výtažek z textu časopisu Cesty...

Celý článek

—————

22.03.2020 16:45

P. Karas 4. TÝDEN POSTNÍ

NEDĚLE cyklus A:   1. čtení: 1 Sam...

Celý článek

—————

22.03.2020 12:49

Homilie - 4 neděle postní, uzdravení slepého Jan 9,1-41

O dnešní koronavirové neděli mi dovolte zopakovat ten...

Celý článek

—————

22.03.2020 08:21

K duchovnímu přijímání

Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li tělo a krev Páně,...

Celý článek

—————

20.03.2020 09:11

Dopis seminaristy posledního ročníku o svátosti smíření

V minulém semestru jsem měl možnost vyučovat seminaristy 5....

Celý článek

—————

20.03.2020 09:09

Modlitba v Korona–krizi

Pane, Bože života, zasaženi nouzí Korona – krize přicházíme...

Celý článek

—————

16.03.2020 07:34

Mše svaté online

Přehled online vysílaných katolických bohoslužeb najdete...

Celý článek

—————

15.03.2020 13:49

Homilie o. Jindřicha k 3. neděli postní roku 2020

„Dobrý den,“ pozdravil malý princ. „Dobrý den,“ řekl...

Celý článek

—————

14.03.2020 16:47

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

www.cirkev.cz/cs/aktuality/200313manual-pro-domaci-nedelni-b

Celý článek

—————

13.03.2020 12:06

P. Petr Karas - Boží slovo na každý den (3. týden postní)

3. TÝDEN POSTNÍ NEDĚLE cyklus A: 1. čtení: Ex...

Celý článek

—————


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist

Ohlášky