Život v naší farnosti

22. 12. Mše svatá s Betlémským světlem

mše sv. v 18 hodin

23. 12. Sobota před 4. nedělí adventní

mše sv. s nedělní platností v 18 hodin

24. 12. 4. neděle adventní

Ráno bude mše sv. pouze v 8 hodin!!!

 

Vánoce v našem kostele

24. 12.   Vigilie Narození Páně, Štědrý den

dětská mše sv. v 16.00 hod.

půlnoční mše sv. ve 23.00 hod.

25. 12.   Slavnost Narození Páně

mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod.

26. 12.   Svátek sv. Štěpána

mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod., žehnání vína

31. 12.   Svátek Svaté rodiny

mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod., obnova manželských slibů, od 23.30 adorace

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mše svatá za nemocné

- 24. prosince (v 16 hodin)

Mše svatá za zemřelé

- 30. prosince

Mše svatá na úmysly dárců

- 23. prosince (v 6:30 hod)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Roráty a snídaně pro děti

V naší farnosti budou roráty vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu v 6.30 hod. Poslední roráty budou v sobotu 23. 12. v 6.30 ráno.

V sobotu 9. a 16. 12. bude po skončení mše sv. na faře pro děti připravena snídaně. Po snídani bude probíhat zkouška dětské scholičky na Vánoce. Srdečně zveme všechny děti. 

 

Adventní koncerty v našem kostele

10. 12. v 16.00 – žáci ZUŠ Universum

12. 12. v 18.00 –  účinkuje Duo Lyriko, pořádá ÚMČ Řečkovice-M.Hora

 

Předvánoční svátost smíření

16. 12. od 15 do 18.30 je zpověď v Kr. Poli.

20. 12. od 17.00 do 18.00 bude zpověď pro děti.

21. 12. od 16.00 do 19.30, více zpovědníků.

Betlémské světlo

Do naší farnosti bude světlo přineseno při mši v pátek 22. 12. v 18 hod.

Pro Betlémské světlo si můžete přijít na Štědrý den od 10 do 11 hodin do kostela a na obvyklá místa v naší farnosti a po celý den také k hlavnímu kříži na řečkovickém hřbitově.

**********************

Večery chval – v sobotu 2.12. ve 20.00

Adorace se zpěvy z Taizé – v sobotu 17.12. ve 20.00

Adorace za novou evangelizaci – každou poslední neděli v měsíci ve 20.00

Páteční adorace – půl hodiny přede mší svatou, na 1. pátek od 17.00

Snídaně na faře - ve čtvrtek 14.12. po mši svaté

******************

Prohlídka betlémů v kostele bude možná 25. a 26. prosince, vždy od 15 do 17 hodin, v další dny vždy půl hodiny přede mší svatou.

*

18. farní ples se bude konat 20. ledna 2018 v řečkovické sokolovně.

------------------------------------------

V naší farnosti probíhá

Mše svaté pro děti
Každou středu v 18 hodin a v neděli v 10 hodin s katechezí. 
 
Výuka náboženství 
Ve  školním  roce  2017/2018  se náboženství  opět  vyučuje  na  faře.  Rozvrh je vyvěšen  na  nástěnce  a  na  farním webu.
 

-------------------------------------------------

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist