Život v naší farnosti

 

22.10.    Misijní neděle

Před kostelem bude Misijní koláč a káva.

29.10. končí letní čas (posun o hodinu zpět)

1.11.    Slavnost Všech svatých

mše sv. v 7 a v 18 hodin

2.11.    Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

mše sv. v 7, 18 a ve 20 hodin

3.11.    Adorační den farnosti

Celodenní výstav Nejsvětější svátosti od 9 hodin do mše svaté v 18 hodin.

5.11. Pobožnost za zemřelé

od 14:00 v kostele, následuje společná modlitba na hřbitově.

12.11. Udílení svátosti nemocných

při mši svaté v 8:30.

26.11.    Slavnost Ježíše Krista Krále

3.12.    První neděle adventní

Při každé mši sv. budou žehnány adventní věnce.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mše svaté za nemocné

21. října a 12. listopadu

Mše svaté za zemřelé

30. září, 28. října a 25. listopadu

Mše svaté na úmysly dárců

14. října, 11. listopadu

**********************

Večery chval – v sobotu 7.10. a 4.11. ve 20.00

Adorace se zpěvy z Taizé – v sobotu 21.10. a 18.11. ve 20.00

Adorace za novou evangelizaci – každou poslední neděli v měsíci ve 20.00

Páteční adorace – půl hodiny přede mší svatou, na 1. pátek od 17.00

Snídaně na faře - ve čtvrtek 12.10. a 16.11. po mši svaté

*******************

Pouť na Vranov

Tradiční farní pouť bude v sobotu 30. 9. Sraz v 15:15 u kapličky v Ořešíně.

Modlitba růžence

V říjnu se budeme společně modlit růženec navíc také v pátek přede mší svatou.

Noc na faře

Již tradiční akce pro děti se uskuteční 13. října. Bližší informace budou v ohláškách.

Adventní duchovní obnova

Tradiční duchovní akce se bude konat v termínu 1. – 2. 12. 2017 pod vedením ThLic. Davida Ambrože.

------------------------------------------

V naší farnosti probíhá

Mše svaté pro děti
Každou středu v 18 hodin a v neděli v 10 hodin s katechezí. 
 
Výuka náboženství 
Ve  školním  roce  2017/2018  se náboženství  opět  vyučuje  na  faře.  Rozvrh je vyvěšen  na  nástěnce  a  na  farním webu.
 

-------------------------------------------------

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist