Milí bratři a sestry, řečkovičtí farníci!

Pro prázdninový úvodník sahám k mému oblíbenému autorovi, salesiánskému knězi, otci Beňovi. V jednom svém pojednání píše tohle:

„Bůh v kole. Síla kol závisí na pevnosti hlavy a počtu paprsků spojujících obvod se středem. Představme si svůj život jako kolo kutálející se po všedních a prašných cestách, po hrbolatých a kamenných chodnících. Představme si ho jako kolo, jehož hlavou je Kristus a paprsky naše modlitby, vzdechy, dobré skutky, zvláště svatá přijímání – a vůbec všechno, co spojuje náš životní obvod s naším životním Centrem – s Kristem. Sneseme tíhy, protivenství, jež na nás klade doba, prostředí, rodina a celá společnost? Záleží to na síle našich životních paprsků. O pevnosti Hlavy nepochybujeme. Jde jen o počet a sílu našich spojení s Ní, v praxi pak hlavně o počet a vroucnosti našich svatých přijímání a našich modliteb, ve kterých se spojujeme s Všemohoucím….“

O prázdninách se „kutálíme“ po různých cestách a tak přeji Vám všem, abyste se během prázdnin dokázali propojovat s hlavou, s Ježíšem.

Váš otec Jan

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist