Úmysly mší svatých v období 1.10. 2017 - 3.12. 2017

1.10.

Ne

26. neděle v mezidobí

7:15

za farní společenství

 

 

 

8:30

za živou a zemřelou rodinu Tomáškovu a Přerovskou

 

 

 

10:00

za † Stanislava Pijáka a živou a zemřelou rodinu Pijákovu

2.10.

Po

 

18.00

za maminku

4.10.

St

sv. František z Assisi

18:00

za živou a zemřelou rodinu Handlarovu, Širůčkovu a Stanislavu Novotnou

5.10.

Čt

sv. Faustyna Kowalská

7:00

za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší farnosti

6.10.

 

18:00

za zemřelého P. Jaroslava Hudce a duše v očistci

7.10.

So

P. Maria Růžencová

7:00

na úmysl dárce

8.10.

Ne

27. neděle v mezidobí

7:15

na poděkování za dar života s prosbou o ochranu, zdraví a požehnání pro dceru a její rodinu

 

 

 

8:30

za zemřelého Jiřího Milara a živou rodinu

 

 

 

10:00

za farní společenství

9.10.

Po

 

18.00

za zemřelou manželku a živou a zemřelou rodinu

11.10.

St

 

18.00

za nemocnou kamarádku Josefu

12.10.

Čt

 

7:00

za zemřelého syna, manžela a oboje rodiče

13.10.

 

18:00

za rodinu Manďákovu, Lesniakovu a Kalusovu

14.10.

So

 

7:00

na úmysly dárců

15.10.

Ne

28. neděle v mezidobí

7:15

za zemřelou Boženu Michelovou a živou rodinu

 

 

Slavnost posvěcení

8:30

za zemřelou Marii Krejčiříkovu a živou a zemřelou rodinu

 

 

kostela

10:00

za farní společenství

16.10.

Po

 

18:00

na poděkování za dar života a za živou a zemřelou rodinu Sochovu a Šimíčkovu

18.10.

St

sv. Lukáš

18:00

za dary Ducha Svatého pro syna Petra a za živou a zemřelou rodinu

19.10.

Čt

 

7:00

na úmysl dárce

20.10.

 

18:00

za zemřelé prarodiče, rodiče, manžela a sestru Zdenu

 

 

 

 

za zemřelé rodiče Menšíkovy a Lasovské

21.10.

So

 

7:00

za nemocné

22.10.

Ne

29. neděle v mezidobí

7:15

za farní společenství

 

 

Misijní neděle

8:30

za zemřelé rodiče Kubicovy a živou rodinu

 

 

 

10:00

za nevěřící sousedy

23.10.

Po

 

18:00

za zemřelou Marii Hořínkovou a Františku Navrátilovou

25.10.

St

 

18:00

za Boží požehnání pro nastávající maminku a její děťátko

26.10.

Čt

 

7:00

na úmysl dárce

27.10.

 

18:00

na poděkování za dar života

 

 

 

 

na poděkování a za živou a zemřelou rodinu Kvitovu a Podluckou

28.10.

So

 

7:00

za zemřelé

 

29.10.

Ne

30. neděle v mezidobí

7:15

za farní společenství

 

 

 

8:30

na úmysl dárce

 

 

 

10:00

na poděkování

30.10.

Po

 

18:00

za živou a zemřelou rodinu Hrbkovu a Nohelovu

1.11.

St

Slavnost

7:00

na poděkování za dar života

 

 

všech svatých

18:00

za Miroslava a Pavlu Ošťádalovy

2.11.

Čt

Vzpomínka

7:00

za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší farnosti

 

 

na všechny

18:00

za zemřelé

 

 

věrné zemřelé

20:00

na úmysl papeže

3.11.

Adorační den farnosti

18:00

za manžela Vlastíka a živou rodinu

 

 

 

 

za živou a zemřelou rodinu Součkovu

4.11.

So

sv. Karel Boromejský

7:00

za zemřelého manžela, rodiče z obou stran a živou rodinu

5.11.

Ne

31. neděle v mezidobí

7:15

na úmysl dárce

 

 

 

8:30

za zemřelé rodiče, manžela a vnučku Lucinku a požehnání pro celou rodinu

 

 

 

10:00

za farní společenství

6.11.

Po

 

18:00

za vnučku Klárku a její rodiče

8.11.

St

 

18:00

za zemřelou Alžbětu Siegelovou a rodinu

9.11.

Čt

 

7:00

za zemřelé rodiče a prarodiče Zelinkovy a Tomancovy

10.11.

 

18:00

na úmysl dárce

11.11.

So

sv. Martin

7:00

na úmysly dárců

12.11.

Ne

32. neděle v mezidobí

7:15

za farní společenství

 

 

 

8:30

za nemocné (s udělováním svátosti pomazání nemocných)

 

 

 

10:00

na poděkování za dar křtu a zemřelé kmotry

13.11.

Po

sv. Anežka Česká

18:00

za zemřelé rodiče, živou a zemřelou rodinu a na poděkování s prosbou o další pomoc

15.11.

St

 

18:00

za Antonína Petrů a rodinu

16.11.

Čt

 

7:00

za živou a zemřelou rodinu Audovu

17.11.

 

18:00

na poděkování s prosbou o dar zdraví a za zemřelého manžela

 

 

 

 

za živou a zemřelou rodinu a dary Ducha Svatého

18.11.

So

 

7:00

za Jaroslava a Jiřinu Heřmánkovy

19.11.

Ne

33. neděle v mezidobí

7:15

za zemřelého P. Josefa Dancingera (40. výročí)

 

 

 

8:30

za farní společenství

 

 

 

10:00

za zemřelé rodiče, prarodiče, manžela Jana a živou rodinu

20.11.

Po

 

18:00

za zemřelou Marii a Josefa Konečných a živou rodinu

22.11.

St

sv. Cecilie

18:00

za zemřelého manžela a živou rodinu

23.11.

Čt

 

7:00

za živou a zemřelou rodinu Novákovu a Buchtovu

24.11.

 

18.00

na poděkování za dar manželství a života s prosbou za naše rodiny

 

 

 

 

za Boží ochranu celé rodiny

25.11.

So

 

7:00

za zemřelé

26.11.

Ne

Slavnost Ježíše Krista Krále

7:15

za zemřelého manžela, obě rodiny a zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

 

 

 

8:30

za farní společenství

 

 

 

10:00

za živou a zemřelou rodinu Matalovu a Kadlecovu

27.11.

Po

 

18:00

na poděkování

29.11.

St

 

18:00

za živou a zemřelou rodinu Kupskou a Richterovu

30.11.

Čt

sv. Ondřej

7:00

na úmysl dárce

1.12.

 

18.00

za rodinu Tlustošovu, Oplatkovu a Šimáčkovu

 

 

 

 

za děti a vnučku a živou a zemřelou rodinu Trbolovu

2.12.

So

 

7:00

na úmysl dárce

3.12.

Ne

1. neděle adventní

7:15

za P. Karla Hrazdila

 

 

 

8:30

za zemřelou Marii Poděbradskou

 

 

 

10:00

za farní společenství

 

 


Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist