Novinky z knihovny

V knihovně máme zázračnou knihu Karla Satorii Povoláním člověk.

Po přečtení této knížky se chromý postaví na nohy a vydá se na cestu, a na té cestě se nebojí ničeho, ani chtít od života to nejvyšší, a to hned v každém okamžiku. Něco málo ví o počátku a cíli cesty, ví, co je to dávat a dávat se, a v neposlední řadě taky ví, že i prodělek je kšeft.

Honza

Dalším tipem na prázdniny z farní knihovny jsou Františkáni z Bronxu.

Chudoba neznamená pomáhat chudým, ale být chudý. Před třiceti lety se osm kapucínů rozhodlo být chudý mezi nejchudšími – v ghetttu v Bronxu. Ponořili se mezi spodinu společnosti, mezi dealery drog, gangy, podivíny a vyděděnce. Jejich jedinou zbraní byla víra, chudoba a modlitba. Dnes je bratří na devadesát.

Tolik technický úvod ke knižní novince v naší farní knihovně od francouzského novináře Luce Adriana. Kniha je kyticí příběhů lidí, kterým tito bratři svatého Františka přinášejí víru, lásku a důstojnost milovaných dětí Božích.

Valentine vypráví: „Bratři a sestry … mě nikdy nesoudili. Nosili mi jídlo pro děti, i když jsem fetovala, a modlili se za mě. Měli se mnou andělskou trpělivost. … Bez františkánů a anonymních alkoholiků bych byla mrtvá a moje děti v děcáku. Zachránila mě modlitba, věrnost a zpověď.“  „Zpověď?“ Nadskočil jsem. „ Ano, jednou jsem zašla za bratrem Stanem, abych se vyzpovídala, vysypala ten svůj pytel a svěřila Bohu špínu svého života. A víš, jak dlouho ta moje zpověď trvala?“ „Nevím. Půl hodiny? Hodinu?“ „Byla jsem za ním šestkrát, vždycky hodinu, ha ha! Teď je mi Stan více než bratrem!“

Bratři pravidelně vycházejí na midday run, pěší distribuci sendvičů. Je to příležitost k naslouchání, útěše a modlitbě u těch nejvyloučenějších. Chléb je záminka k navázání kontaktu a hlásání Ježíše, chleba života. Na jedné z laviček sedí mladá černoška, paže nesou stopy ran, zápěstí zjizvené. Bratři jí nabídnou housku se salámem. Pak se Francois zeptá: „Můžeme se s tebou pomodlit?“ Zamumlá: „Ano. Ale já se neumím modlit.“ Bratr Martin dodá: Stačí říct: „Pane, vezmi si moje srdce a už mi ho nikdy nevracej.“ Bratr Martin položí hlavu na její rameno, Bratr Francois ji vezme za ruku. Všichni tři zavřou oči. Manassa je při modlitbě krásná, jako proměněná. Pláče se zavřenýma očima. Klečím, foťák na prsou. Ten obraz je velmi silný. Ale nedokážu rozbít ticho této modlitby cvaknutím fotoaparátu, vloupat se do zahrady jejích slz a svatostánku její oběti. Okamžik milosti plyne.

Je to silné čtení o lidské bídě a Boží lásce, a o lidech, kteří se touto láskou nechali proměnit tak, aby Krista přinášeli těm nejubožejším. A poučné a provokující čtení pro dobře zajištěného středostavovského katolíka, který zná chudobu jen z doslechu.

-maš-

--------------------------------------------------------------

Zveme vás do farní knihovny, která je otevřena každou neděli po ranní mši svaté a po půl deváté, to je asi od čtvrt na devět do desáté hodiny. V tento čas knížky půjčuje některý z knihovníků. V případě, že si někdo zapůjčí knihu v nepřítomnosti knihovníka, prosíme, aby se zapsal do Knihy výpůjček, která se bude povalovat na některém volném místě. Při zařazování knih zpět do knihovny dbejte prosím pořádku dle signatury. O toto prosíme pro již zmíněnou přehlednost knihovny a také proto, že při jejím pořádání vznikl u nás jistý pedantismus, který se projeví frustrací při každém nepořádku. Tímto děkujeme.

Knížky v seznamu i v knihovně jsou uspořádány do několika oddílů (např. Beletrie, Poezie, Manželství,... ) a v nich abecedně dle příjmení autora. Velké písmeno oddílu a první tři písmena ve jménu autora tvoří pak signaturu (štítek na hřbetě knihy), která slouží k přehlednosti a rychlé orientaci.

Budeme rádi, když si budete knížky půjčovat a číst je, protože od toho tu jsou. Moc by nás mrzelo, kdyby si někdo nemohl knihu půjčit jenom proto, že nemůže dojít na faru do knihovny. Pro tento případ a jiné potřeby uvádíme naše e-mailové adresy a telefonní čísla:

honza.votava@volny.cz  606449334

mirek.votava@gmail.com  603163683

Vaši knihovníci Honza a Mirek Votavovi


Prohlížení katalogu farní knihovny

Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist