Novinky z knihovny

Devotio moderna je niterná odpověď na zmatky v myslích současníků konce středověku a počátku novověku. Doby, kdy se bortilo staré, známé a vznikalo nové, neznámé. Doby, ve které se mnozí ztráceli a hledali, čeho se chytnout. Odpověď je prostá: Kořenů samotné víry v sobě samém.

Květem tohoto hnutí je spis Tomáše Kempenského Následování Krista. Pro mne až překvapivě svěží a čtivý text. Proč tomu tak je, jsem našel přímo v knize: Řeč svatých knih je jedna, ale ne všechny poučí stejnou měrou; neboť uvnitř jsem já, jenž učím pravdě, zkoumám srdce, prohlížím myšlenky, pobádám k činům a uděluji každému, jak uznám za vhodné.

Takových knih, ve kterých lze nalézt živého Boha, bychom chtěli mít plnou knihovnu.

A co se týče Následování Krista, doporučuji všem, kteří mají plné zuby dnešního světa.

Honza

--------------------------------------------------------------

Zveme vás do farní knihovny, která je otevřena každou neděli po ranní mši svaté a po půl deváté, to je asi od čtvrt na devět do desáté hodiny. V tento čas knížky půjčuje některý z knihovníků. V případě, že si někdo zapůjčí knihu v nepřítomnosti knihovníka, prosíme, aby se zapsal do Knihy výpůjček, která se bude povalovat na některém volném místě. Při zařazování knih zpět do knihovny dbejte prosím pořádku dle signatury. O toto prosíme pro již zmíněnou přehlednost knihovny a také proto, že při jejím pořádání vznikl u nás jistý pedantismus, který se projeví frustrací při každém nepořádku. Tímto děkujeme.

Knížky v seznamu i v knihovně jsou uspořádány do několika oddílů (např. Beletrie, Poezie, Manželství,... ) a v nich abecedně dle příjmení autora. Velké písmeno oddílu a první tři písmena ve jménu autora tvoří pak signaturu (štítek na hřbetě knihy), která slouží k přehlednosti a rychlé orientaci.

Budeme rádi, když si budete knížky půjčovat a číst je, protože od toho tu jsou. Moc by nás mrzelo, kdyby si někdo nemohl knihu půjčit jenom proto, že nemůže dojít na faru do knihovny. Pro tento případ a jiné potřeby uvádíme naše e-mailové adresy a telefonní čísla:

honza.votava@volny.cz  606449334

mirek.votava@gmail.com  603163683

Vaši knihovníci Honza a Mirek Votavovi


Prohlížení katalogu farní knihovny

Kontakt

E-mail farnosti

(Další kontakty v sekci "O farnosti")


TOPlist